Silorna i Limhamn sett från ön.

Limhamns silor får ny gestaltning genom tävling

Nu öppnar ansökan om att delta i ett parallellt uppdrag om ny gestaltning av silorna i Limhamn. Efter prekvalificering väljs tre arkitektteam ut för att ta sig an uppdraget som är att gestalta ny bebyggelse med bostäder och lokaler för handel och service.

Bedömningsgruppen består av representanter för arrangören Trianon och Lernacken Fastigheter, från Malmö stad samt två externa ledamöter.

Den nya arkitekturen blir ett nytt landmärke med en stark anknytning till Limhamns industrihistoria.

– Limhamns arkitektur berättar en fängslande historia om områdets industriella utveckling från sillfiske till cementtillverkning. I uppgiften ingår att tolka platsens industrihistoria genom att integrera eller ersätta de befintliga silorna, säger Finn Williams, Malmös stadsarkitekt

Idag står tre högre silor intill det framtida Fendertorget, som kommer att bli en central offentlig plats i området. Tre lägre silor är placerade längs Övägen, som förbinder Limhamn med Ön. För att få in mer solljus och ett bättre mikroklimat på torget, testar det parallella uppdraget att spegelvända volymerna, genom att delvis eller helt riva silorna och så långt som möjligt återbruka dem.

– Limhamn spelade en viktig roll i utvecklingen av Sveriges cementindustri och den nya bebyggelsen kommer genom storlek, placering och historisk förankring bli en symbol och ett landmärke i Limhamn. Vi vill se att tävlingsdeltagarna genom sina förslag utforskar hållbara alternativ till betong, som kan hjälpa Malmö att ta ytterligare steg för att nå våra höga klimat- och miljömål, säger Finn Williams.

För att kunna genomföra förändringen pågår ett arbete med en ny detaljplan för området. Genom det parallella uppdraget vill fastighetsägarna Trianon och Lernacken Fastigheter tillsammans med Malmö stad få in många olika idéer och lösningar på hur platsen kan utvecklas. Första steget är en öppen inbjudan, där de som anmäler sitt intresse ska klara vissa krav och ge en första idé hur de vill ta sig an uppgiften. En bedömningsgrupp väljer sedan ut tre deltagare eller team som därefter arbetar parallellt med uppgiften.

– Det parallella uppdraget ska vara en öppen och inkluderande process, som präglas av nytänkande med fokus på hållbara lösningar. Det är viktigt att de förslag som kommer fram både har en hög ambition och går att genomföra, säger Finn Williams.

Det slutliga förslaget ska fungera som en överenskommelse mellan fastighetsägaren och Malmö stad och gå som en röd tråd i alla val och beslut i kommande planerings- och genomförandeprocesser. Resultatet från det parallella uppdraget kommer att bearbetas i en ny detaljplan, där det vinnande förslaget blir utgångspunkt för detaljplanen.

– Stadens ambition är att framöver genomföra arkitekttävlingar för byggnader som har stor inverkan på stadsrummet och som kommer att användas av många Malmöbor. En väl genomförd arkitekttävling studerar, provar, jämför och bedömer flera olika alternativ för att uppnå mål och förväntningar. Genomförs tävlingen tidigt i processen kan unika värden och kvaliteter tillföras i den byggda miljön och skapa livsmiljöer som kan älskas av många under lång tid framöver, avslutar Finn Williams.

Fler Nyheter från förstasidan

Nu endast en kvar – jättarnas gigant

Uthyrningsgraden är uppe i 85 procent. FV summerar även några av de största försäljningarna.

Förvärvar 19.000 kvm från AMF-bolag

Kontorshus i sju våningar. Alldeles bredvid ny station.

”Det finns ingen chans att jag inte vänder skutan”

Åhléns nya ägare Ayad Al–Saffar om taktiken för framtiden.

Hyr högst upp i Katarinahuset

Atrium Ljungberg har tecknat två nya avtal vid Slussen.

Realplay

Risken för nedgradering uppenbar

Obligationsmarknaden är ett fortsatt gungfly för fastighetsmarknaden

Årets finalister i Sweden Green Building Awards

Redan nu står det klart att ett fastighetsbolag vinner en klass.

Niam köper jättefastighet – nytt rekordpris

Köper i strategiskt läge i centrala Göteborg. Läs FV:s prisbedömning – och om andra stora styckeaffärer.

Ingvor Sundbom och Erik Selin i ny satsning

Lanserar fastighetsbolaget Covitum.

Investerar 400 miljoner mitt i Stocholm

15.000 kvm lokaler når marknaden.

Stor myndighet söker nya lokaler

Kan bli en av de allra sista att flytta ut från CBD. FV berättar om prioriteringarna.

Säljer portfölj om 11.200 kvm

Sex samhällsfastigheter byter ägare.

Vasakronan säljer för 410 mkr – FV avslöjar köparen

Avyttrar en av bolagets mer udda tillgångar.

Hon blir ny vd på Sisab

Tar över ansvaret för 1,8 miljoner kvm.

Svenska Nyttobostäder i ”block-skandal”

Vd:n: ”Jag blir både bekymrad och ledsen att detta nu drabbar oskyldiga människor”.

Tillbaka till förstasidan