Kraftigt bättre driftnetto för Pandox – redo sälja fler hotell

Pandox redovisar åter ett starkt driftnetto. Det totala driftnettot för 2022 var endast något lägre än 2019. Bolaget har en försiktig optimistisk syn på hotellmarknaden 2023. Bolaget är också öppna för att sälja hotellfastigheter om priset är rätt

Annons

Pandox nyckeltal för 2022:

 • Intäkter Fastighetsförvaltning uppgick till 3 307 (2 422) MSEK, vari ingår statliga stöd om 117 (26) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 30 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnetto Fastighetsförvaltning uppgick till 2 868 (2 027) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 30 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnetto Operatörsverksamhet uppgick till 566 (-22) MSEK, vari ingår statliga stöd om 143 (185) MSEK
  EBITDA uppgick till 3 304 (1 868) MSEK, en ökning med 77 procent
 • Cash earnings uppgick till 2 056 (713) MSEK, motsvarande 11,18 (3,88) SEK per aktie
  Orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter och derivat uppgick till 1 185 (-368) MSEK respektive 2 318 (740) MSEK. Orealiserade värdeförändringar
 • Rörelsefastigheter uppgick till 331 (47) MSEK (redovisas endast i informationssyfte)
 • Periodens resultat uppgick till 4 204 (609) MSEK, motsvarande 22,94 (3,32) SEK per aktie
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 (–) SEK per aktie, totalt cirka 460 (–) MSEK

Kommentar från vd Liia Nõu:

–Hotellmarknadens återhämtning under 2022 var både snabbare och starkare än vad vi vågade hoppas på när året började. Efter en svag start på grund av coronarestriktioner vände efterfrågan upp med kraft när dessa avvecklades. Nu, tre kvartal senare, är RevPAR i Pandox portfölj i stort sett tillbaka på nivåer före pandemin (nominellt), dock med den skillnaden att snittpriserna är högre och beläggningen något lägre. Vi kan återigen konstatera att hotellmarknaden visat prov på sin förmåga att övervinna svåra kriser.

– För Pandox ledde hotellmarknadens starka återhämtning till en kraftig resultatförbättring både för helåret och det fjärde kvartalet. För jämförbara enheter ökade nettoomsättning och totalt driftnetto med 66 respektive 58 procent 2022 jämfört med 2021. För det fjärde kvartalet var ökningen 54 respektive 44 procent. Justerat för statliga stöd var vårt totala driftnetto 2022 endast något lägre än 2019.

Liia Nõu fortsätter i sitt vd-ord:

– Normaliseringen av hotellmarknaden har under året reflekterats i högre värderingar av våra fastigheter. Detta till följd av ett högre förväntat kassaflöde med uthålligt högre snittpriser, som vägt tyngre än ökade direktavkastningskrav. För hela fastighetsportföljen ökade det genomsnittliga direktavkastningskravet med 0,14 procentenheter till 5,74 procent vid utgången av 2022 jämfört med samma tidpunkt 2021. Mätt från årsskiftet 2019, innan pandemin, har det genomsnittliga direktavkastningskravet ökat med 0,18 procentenheter.

– Vi är också öppna för att sälja hotellfastigheter om priset är rätt och därigenom frigöra ytterligare kapital som kan återinvesteras i nya projekt med högre potential till värdeskapande.

– Vi har en försiktigt optimistisk syn på hotellmarknaden 2023 baserat på omvärldsförväntningar om att konjunkturnedgången kan bli mildare än befarat och att vi redan 2024 kan se ekonomisk tillväxt igen. Det finns fortsatt återhämtningspotential i affärsresande och internationellt resande.

Fler Nyheter från förstasidan

”Det är en enorm hyresförlust och stor skada”

Drabbad fastighetsägare berättar för Fastighetsvärlden om vad som händer nu, efter raset utanför Stenungsund.

Logistea dubblar till 13 miljarder

Framstående fastighetsinvesterare storägare i båda. Zuckerman till FV: ”Matchar varandra oerhört väl”.

Bildextra: Höghus tar plats i ny stadsdel

Utökar med 189 lägenheter. Byggnaderna blir 19, 16 och 7 våningar höga.

Västerås köper stationshuset av Jernhusen

Västeråsbolaget VCAB köper Jernhusens 51 procent.

SPG, Oslo

Köper FutureBuilt-projekt

Cirkulärbostadsprojekt som innefattar 240 bostäder.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Får toppjobb av regeringen

Ska leda Sverige till spets.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Tillbaka till förstasidan