Klöverns resultat växer vidare

Annons

Genom sina apportaffärer växer Klövern vidare och lyfter successivt sitt resultat. För första halvåret 2004 redovisar företaget ett resultat efter finansnetto och exklusive reavinster om 55,2 mkr (25,8). Om reavinsterna också inkluderas hamnar resultatet på 81,4 mkr (42,4), vilket också är resultat efter skatt då de skattemässiga underskotten innebär att såväl aktuell som uppskjuten skatt blir noll i år. Resultatet per aktie har dock inte alls ökat utan ligger efter utspädning oförändrat på 96 öre per aktie. Vakanserna hos Klövern har ökat med en procentenhet jämfört med läget vid årsskiftet. Vakanserna är nu uppe i 13 procent. Det beror på en nettoutflyttning kring årsskiftet, vilket dock förbytts i en nettoinflyttning under det andra kvartalet. Även förändringar i beståndet ökade vakansen något. I första halvårets resultat ingår inte årets storförvärv av ett bestånd i Västerås (Arvid Svenssons Fastigheter). Där tillträdde Klövern först den 2 augusti. Det förvärvet tillförde fastigheter för 905 mkr. Fram till början av augusti hade bolaget förvärvat fastigheter för totalt 1,2 miljarder i år.

Missa inte! Fastighetsdagen Örebro 2024

Den 4 september är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Fastighetsdagen Örebro 2024. Seminariet äger rum på Örebro Konserthus, Örebro.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Tillbaka till förstasidan