JM dubblar vinsten

Annons

JMs resultatet efter finansiella poster fördubblades till 516 mkr (267) på grund av generellt god marknad för bostäder och genomfört effektiviseringsarbete. Årets resultat efter skatt ökade till 376 mkr (187) Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 8 414 mkr (7 787) till följd av att ett stort antal bostadsprojekt produktionsstartades under året – Räntabiliteten på eget kapital ökade till 11 procent (6). Resultatet per aktie uppgick till 13 kronor (7) Koncernens kassaflöden förbättrades kraftigt och uppgick till 2,2 miljarder kronor Styrelsen föreslår utdelning om 7 kronor per aktie (5) samt utskiftning av cirka 1,0 mdkr genom inlösen av aktier totalt motsvarande cirka 43 kronor per nuvarande aktie En generell god efterfrågan på bostäder, i kombination med ett bredare produktutbud och fortsatt stora försäljningsinsatser bidrog till att antalet sålda bostäder i form av skrivna kontrakt uppgick till rekordnivå om 4 315 (3 189).-De senaste årens omfattande förändringsarbete har givit god effekt under 2004. Vår strategi att fokusera på projektutveckling av bostäder har också medfört att vi under året fortsatt sälja bostads- och kontorsfastigheter med gott resultat. Detta har sammantaget bidragit till ett starkt kassaflöde och skapat utrymme för en större kapitalöverföring till aktieägarna. Bostadsförsäljning på rekordnivå, stort antal produktionsstarter, stabilt kassaflöde och fortsatt effektiviseringsarbete gör att JM står starkt. Detta tillsammans med historiskt låga räntor och god bostadsefterfrågan på våra marknader gör att förutsättningarna för 2005 ser goda ut, säger VD Johan Skoglund.

Fler Nyheter från förstasidan

JM säljer för halv miljard

Säljer i utvecklingsområde i 08-regionen.

Capman köper projekt om 289 bostäder

Genomför stor forward funding-affär. Läs FV:s bedömning av priset.

Ansöker om konkurs för 27 enheter – över 100.000 kvm

Kraftig offensiv de senaste åren.

Slutspurt för finansieringen av Sveafastigheter

Förberedelser för att sälja eller notera.

Klart med hotell i Hagaparken

”Denna hotellanläggning har en enorm potential”.

Ikea öppnar i MoS

Hyr hela 2.500 kvm. FV berättar var den nya butiken hamnar.

Northvolt skrotar fabriksplanerna i Borlänge

Vill sälja marken om 900.000 kvm som köptes av Stora Enso 2022.

SLP köper för 204 mkr

Fastigheten har en total markyta om 72.000 kvm, varav 70 procent får bebyggas.

Heba förvärvar av Slättö för kvarts miljard

Förvärvar i vattennära läge.

Köper 44.000 kvm av Corem

Planerar att riva och bygga nytt på spekulation.

Stjärnkockar tar över hela Birger Jarlspassagen

Lägger beslag på hela 750 kvm för sin satsning.

Miljardköper Bromma Blocks – för halva priset

Kraftig värdenedgång från tidigare affär och från årsskiftet. En av Stockholms största handelsplatser. FV berättar om den skyhöga yielden.

Säljer på Norr Mälarstrand

Avyttrar ytterligare en fastighet på Kungsholmen.

Citybox öppnar första i Sverige – vill expandera

Citybox första hotell i Sverige blir kedjans minsta och ”mörkaste”. Läs om kedjans framtidsplaner.

Tillbaka till förstasidan