Polishuset i Rinkeby. Visionsbild: e.l.e arkitekter, Nina Kiiskinen

Hemsö förvärvar nytt polishus i Rinkeby

Hemsö förvärvar en pågående byggnation av ett nytt polishus i Rinkeby. Hemsös andel av den totala investeringen uppgår till cirka 480 miljoner kronor. Polismyndigheten har tecknat ett 15-årigt hyresavtal. Säljer gör kommunala Familjebostäder.

Bygget har länge varit omtalat i lokalpressen eftersom kostnadskalkylen ökat kraftigt. Byggarbetsplatsen har även utsatts för vandalisering.

Hemsö tar över ansvaret som byggherre för projektet i samband med förvärvet. Byggstart för det nya polishuset, fastigheten Kvarnberget 9,  skedde i december 2017 med NCC som totalentreprenör. Polishuset beräknas stå klart under andra kvartalet år 2020 och kommer att ha cirka 240 nya arbetsplatser. Den totala investeringen uppgår till cirka 650 miljoner kronor varav Polismyndigheten står för cirka 30 procent av den totala entreprenadkostnaden.

‒ Genom att ta över det här projektet stärker vi vår portfölj avseende fastigheter inom rättsväsende och fördjupar samarbetet med Polismyndigheten som idag är Hemsös största hyresgäst. Vi ser även positivt till att bidra till en viktig investering som ämnar öka tryggheten för de som bor och arbetar i Rinkeby, säger Anna Marand, projektutvecklingschef på Hemsö.

Fastigheten är belägen längs med Rinkeby Allé nära Rinkeby centrum. Området ingår i Stockholms stads Vision Järva 2030 med avsikt att skapa ett tryggare och område med trivsamma miljöer för människor att bo och verka i.

Polismyndigheten har tecknat ett hyresavtal för hela byggnaden med en löptid på 15 år. Säljare är Familjebostäder.

– Polismyndighetens etablering i Rinkeby innebär en förstärkning av säkerheten och tryggheten för de boende i området, och ger dessutom ett tillskott av arbetsplatser. Försäljningen av polishuset till Hemsö innebär också att Familjebostäder kan lägga större fokus på sitt främsta uppdrag, att bygga och ansvara för hyresbostäder, säger Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd samt ordförande för Familjebostäder.

– Familjebostäder har ett långt engagemang i Rinkeby och fortsätter medverka till en positiv utveckling i området. Att göra det möjligt för polisen att etablera sig har varit ett viktigt led i detta, säger Jonas Schneider, vd Familjebostäder.

– En säkerhetsklassad fastighet kräver särskild kompetens och resurser. Det känns bra att skriva avtal med Hemsö, en aktör som är väl rustad för uppdraget och har erfarenhet av de säkerhetsaspekter som gäller för den här typen av byggnader. Vi kan nu framöver koncentrera oss på att förvalta och utveckla vårt befintliga bestånd, säger Jonas Schneider, vd Familjebostäder.

Fler Nyheter från förstasidan

Här är bolagen som kan vinna Hugin & Munin 2019

Fastighetsvärldens redaktion har synat 35 bolags informationsarbete.

Hyr ut 3.350 kvm och startar centralt kontorsbygge

Nytt kontorshus uppförs på Skeppsbron.

Pausar bostadsbygge – måste få ner kostnaderna

Byggjätten behöver kapa kostnader för projektet i södra Stockholm.

Konsultbolaget värvar från konkurrent

Utökar teamet med två nya efter ökad efterfrågan.

Skanska säljer för 1,4 miljarder

Huvudkontor för europeisk myndighet i Helsingfors byter ägare.

Storsatsar på mikrobostäder

JV:t planerar att bygga 5.000 yteffektiva lägenheter de närmsta åren.

Serneke och Sandell två av årets sommarpratare

Till FV: ”Nu jäklar ska jag berätta!” Två datum att lägga in i almanackan.

Redo att köpa för 10 miljarder

Säkrar 3,6 miljarder kronor i första stängningen av nya fonden.

Skanska säljer juvel

Nyutvecklad central kontorsfastighet får ny ägare. Priset: Hela 65.000 kr/kvm.

Kritiken mot fastighetsägare växer: "Vi är förundrade"

Kedjan uppmanar fastighetsägare att reflektera över marknadssituationen.

Genova köper för 650 mkr

Sju fastigheter belägna i Stockholm, Uppsala och Norrtälje.

UKÄ och Fazer hyr 3.200 kvm i Skanskas Sthlm 04

Se flera bilder på Skanskas nya kontorshus som byggs lite i det dolda bredvid det nya landmärket.

Wework och fastighetsägare delar på intäkter

Jätten intar även Norge. Har där valt en annan modell än i Sverige.

SBB köper sju äldreboenden

Bolaget fortsätter att hålla en hög förvärvstakt.

Tillbaka till förstasidan