Förvaltningsresultatet upp 2 procent hos Fastpartner

Nyckeltalen ur Fastpartners bokslut för 2021:

  • Hyresintäkterna ökade med 3,0% och uppgick till 1 856,3 (1 801,6) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 1,2% och uppgick till 1 301,0 (1 285,0) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 70,1 (71,3)%.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 2,1% och uppgick till 972,4 (952,1) MSEK, per stamaktie av serie A 5,32 (5,21) kr.
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 1 050 (970) MSEK.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 35 323,0 (31 344,4) MSEK. Årets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 027,9 (1 074,1) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 3 367,7 (1 632,2) MSEK, per stamaktie av serie A 17,92 (8,55) kr.
  • Fastpartner har erhållit en Investment Grade-rating från Moody´s.
  • Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 MSEK.
  • Fastpartners styrelse har föreslagit att en extra bolagsstämma beslutar om inlösen av samtliga utestående preferensaktier i enlighet med inlösenförbehåll i bolagets bolagsordning. Inlösen förutsätter att erforderliga beslut fattas på en extra bolagsstämma som avses att hållas den 9 mars 2022.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,20 (2,0) kr per stamaktie av serie A och en utdelning om 5,0 (5,0) kr per stamaktie av serie D. Om den extra bolagsstämma som avses att hållas den 9 mars 2022 inte beslutar om att inlösa samtliga utestående preferensaktier så föreslår styrelsen en utdelning om 6,68 (6,68) kr per preferensaktie.

Fler Nyheter från förstasidan

Framtiden vill höja hyrorna 7% – lägre än Fastighetsägarna

68.000 lägenheter berörs. Ger även en möjlighet för en treårig lösning.

Normals vd: ”Inte raketforskning driva butik”

Butikskedjan växer i rekordfart. Ny satsning i centrala Stockholm.

Bonava får rabatt på 110 miljoner i Nacka

Ingen ny upphandling kommer att krävas.

Kommitté: Nobba okryddade budet från Stenhus

Storägarens bud får nobben.

SBB säljer för 2,9 miljarder – 10 procent under värdering

Säljer två fastigheter till rabatterat värde till stiftelse.

FV-kartläggning: 2,9 miljoner kvm kontorsprojekt

Hela 135 kontorsprojekt listas i stor kartläggning.

Vill bygga höghus på 140 meter

Nya stadsdelen tar ett kliv framåt.

Uppdelningen av Serneke har påbörjats

25 anställda varslas. Så blir de två organisationerna.

Stena gör stort köp från Rikshem

Affären omfattar 438 lägenheter. Läs FV:s bedömning av priset.

Klart: Övikshem får sälja 600 bostäder

Stor försäljning kan vänta i Norrland.

Ny vd vid Areim

Tar över efter Therese Rattik.

Ny strategi – SBB frigör 8 miljarder

En ny uppgörelse med Brookfield om ägandet i utbildningsportföljen EduCo utgör en grundbult i SBB:s nya strategi. Den tillför även betydande likvididitet och syftar även till ökad transparens.

Welandson och Nordstjernan tar greppet

Emissionen i Studentbostäder i Norden kan ge stora förändringar bland de största ägarna i bolaget.

Fastighetsägarna som drabbades av skredet

Ett enormt slukhål öppnade sig på E6 i höjd med Stenungsundsmotet. Fastighetsägare till FV: ”Oerhört tragiskt”.

Tillbaka till förstasidan