Fortsatt som väntat trista siffror från Pandox

”Två steg framåt, ett steg bakåt”. Så kommenterar Pandox själva pandemitiden. Bolagets nyckeltal är en fortsatt deppig läsning. Som väntat.

I Norden steg beläggningsgraden under sommaren från cirka 20 till cirka 60 procent under semesterperioden, högre än bolaget förväntat sig. För hösten vintern ser Pandox följande siffror i prognosen: Initial beläggningsgrad i Tyskland cirka 40–45 procent, i Norden cirka 45–50 procent och i Storbritannien cirka 50–55 procent.

Pandox har tagit del av statligt omställningsstöd i Norge och Sverige om totalt motsvarande 16 MSEK i det tredje kvartalet.

I det tredje kvartalet uppgick de orealiserade värdeförändringarna till -315 MSEK för Förvaltningsfastigheter respektive -284 MSEK för Rörelsefastigheter, som en effekt av lägre förväntade kassaflöden under 2020 fram till och med 2022 på grund av covid-19.

Vd Anders Nissen kommenterar:

– Hotellmarknaden har under det tredje kvartalet återhämtat sig i linje med Pandox förväntningar. Sommarsäsongen var till och med starkare än förväntat drivet av god inhemsk efterfrågan i fritidssegmentet i regionala städer i alla länder. Huvuddelen av Pandox intäkter i det tredje kvartalet utgjordes fortsatt av kontrakterade minimihyror och fasta hyror, men intäkter från rent omsättningsbaserade hyresavtal och Operatörsverksamhet ökade jämfört med det andra kvartalet. Sammantaget minskade Pandox totala intäkter och driftnetto i det tredje kvartalet med 54 respektive 47 procent jämfört med motsvarande period föregående år, medan de ökade med 5 respektive 36 procent sekventiellt.

Bolaget konstaterar även: Cash is king! Per 30 september 2020 hade Pandox 5 348 miljoner kronor i likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter. Alla kreditavtal med förfall under 2020 har refinansierats

Hotellfastighetsbolagets nyckeltal:

Juli–september 2020:

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 630 (851) MSEK, vilket inkluderar en engångsintäkt om 28 MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 35 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 531 (761) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 37 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till -39 (160) MSEK
  EBITDA uppgick till 456 (886) MSEK
 • Cash earnings uppgick till 194 (586) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 1,06 (3,51) SEK
 • Periodens resultat uppgick till -103 (242) MSEK, vari ingår orealiserade värdeförändringar avseende Förvaltningsfastigheter om -315 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,56 (1,45) SEK
 • Per 30 september 2020 uppgick likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter till 5 348 MSEK, jämfört med 5 516 MSEK per 30 juni 2020

Januari–september 2020:

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 829 (2 319) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 30 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 540 (2 048) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 32 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till -104 (467) MSEK
 • EBITDA uppgick till 1 321 (2 397) MSEK
 • Cash earnings uppgick till 531 (1 523) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 2,91 (9,09) SEK
 • Periodens resultat uppgick till -1 103 (1 409) MSEK, vari ingår orealiserade värdeförändringar avseende Förvaltningsfastigheter om -1 246 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -5,98 (8,41) SEK

 

Fler Nyheter från förstasidan

Bildextra: JM bygger spektakulärt

26 våningar högt. Totalt 157 bostäder. Priset högst upp: Över 15 miljoner kronor.

SBB får sin första markanvisning i Stockholm

Ser stora utvecklingsmöjligheter intill sitt bestånd i huvudstaden.

Han pekas ut som ny bostadsminister

Flera personer med insyn i både socialdemokraterna och bostadsmarknaden uttalar sig för Fastighetsvärlden.

Klart: Domen mot näringslivstopparna

Det blir påföljden för Nilsson och Olofsson.

FV-film: Mäktiga satsningen Space

Nytt innehåll mitt i Stockholm. Se Fastighetsvärldens producerade film från Space. 

Bilder: Så är nya Space

FV har besökt de häftiga lokalerna om 7.500 kvm inför öppning. Följ med in!

”Ursprungliga målet uppnås på riktigt nu”

Avgående vd:n Mats Hederos om storsatsningen.

Bilder: Se förändringen – öde i 4.624 dagar

Bilder från när Hötorgsskraporna och Sergels torg började växa fram.

Operatör klar för nytt centralt hotell

Kombineras med kommunhus.

Budgetbeslutet rycker bort investeringsstödet

Den direkta följden av turbulensen i riksdagen igår på bygg- och fastighetssektorn är att investeringsstödet till hyresbostäder tas bort.

Toppolitikern om mässflytt, Nobel och Kistas revansch

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr i intervju med Fastighetsvärlden.

Norsk hotellkung säljer till SBB

Den svenska snabbväxaren stärker greppet ytterligare.

Tar sats för nytt toppmöte i februari

Populär konferens i Åre tillbaka efter ett år i ”lockdown”.

Willhem 10 år: ”Vi kan bli tre gånger så stora”

Vd Mikael Granath blickar framåt och bakåt i intervjun med FV.

Tillbaka till förstasidan