Fortsatt som väntat trista siffror från Pandox

”Två steg framåt, ett steg bakåt”. Så kommenterar Pandox själva pandemitiden. Bolagets nyckeltal är en fortsatt deppig läsning. Som väntat.

I Norden steg beläggningsgraden under sommaren från cirka 20 till cirka 60 procent under semesterperioden, högre än bolaget förväntat sig. För hösten vintern ser Pandox följande siffror i prognosen: Initial beläggningsgrad i Tyskland cirka 40–45 procent, i Norden cirka 45–50 procent och i Storbritannien cirka 50–55 procent.

Pandox har tagit del av statligt omställningsstöd i Norge och Sverige om totalt motsvarande 16 MSEK i det tredje kvartalet.

I det tredje kvartalet uppgick de orealiserade värdeförändringarna till -315 MSEK för Förvaltningsfastigheter respektive -284 MSEK för Rörelsefastigheter, som en effekt av lägre förväntade kassaflöden under 2020 fram till och med 2022 på grund av covid-19.

Vd Anders Nissen kommenterar:

– Hotellmarknaden har under det tredje kvartalet återhämtat sig i linje med Pandox förväntningar. Sommarsäsongen var till och med starkare än förväntat drivet av god inhemsk efterfrågan i fritidssegmentet i regionala städer i alla länder. Huvuddelen av Pandox intäkter i det tredje kvartalet utgjordes fortsatt av kontrakterade minimihyror och fasta hyror, men intäkter från rent omsättningsbaserade hyresavtal och Operatörsverksamhet ökade jämfört med det andra kvartalet. Sammantaget minskade Pandox totala intäkter och driftnetto i det tredje kvartalet med 54 respektive 47 procent jämfört med motsvarande period föregående år, medan de ökade med 5 respektive 36 procent sekventiellt.

Bolaget konstaterar även: Cash is king! Per 30 september 2020 hade Pandox 5 348 miljoner kronor i likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter. Alla kreditavtal med förfall under 2020 har refinansierats

Hotellfastighetsbolagets nyckeltal:

Juli–september 2020:

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 630 (851) MSEK, vilket inkluderar en engångsintäkt om 28 MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 35 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 531 (761) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 37 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till -39 (160) MSEK
  EBITDA uppgick till 456 (886) MSEK
 • Cash earnings uppgick till 194 (586) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 1,06 (3,51) SEK
 • Periodens resultat uppgick till -103 (242) MSEK, vari ingår orealiserade värdeförändringar avseende Förvaltningsfastigheter om -315 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,56 (1,45) SEK
 • Per 30 september 2020 uppgick likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter till 5 348 MSEK, jämfört med 5 516 MSEK per 30 juni 2020

Januari–september 2020:

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 829 (2 319) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 30 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 540 (2 048) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 32 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till -104 (467) MSEK
 • EBITDA uppgick till 1 321 (2 397) MSEK
 • Cash earnings uppgick till 531 (1 523) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 2,91 (9,09) SEK
 • Periodens resultat uppgick till -1 103 (1 409) MSEK, vari ingår orealiserade värdeförändringar avseende Förvaltningsfastigheter om -1 246 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -5,98 (8,41) SEK

 

Missa inte! Hotell & Fastigheter 2023

Onsdagen den 11 oktober arrangerar Fastighetsvärlden det populära och årligen återkommande seminariet Hotell & Fastigheter. Vik gärna datumet redan nu! Program kommer under försommaren. Eventet äger rum på Grand Hôtel i Stockholm.

Fler Nyheter från förstasidan

Amerikansk jätte bantar ytorna i city

Lämnar ett våningsplan.

JM säljer vid Brommaplan – stor projektdröm död

Var redo att investera 4 miljarder.

Rikshem avyttrar Folkhem till Nordr

Biljana Pehrsson: ”Folkhem har en stor potential och vi vill expandera geografiskt i Sverige och Norge”.

Framtiden vill höja hyrorna 7% – lägre än Fastighetsägarna

68.000 lägenheter berörs. Ger även en möjlighet för en treårig lösning.

Normals vd: ”Inte raketforskning driva butik”

Butikskedjan växer i rekordfart. Ny satsning i centrala Stockholm.

Bonava får rabatt på 110 miljoner i Nacka

Ingen ny upphandling kommer att krävas.

Kommitté: Nobba okryddade budet från Stenhus

Storägarens bud får nobben.

SBB säljer för 2,9 miljarder – 10 procent under värdering

Säljer två fastigheter till rabatterat värde till stiftelse.

FV-kartläggning: 2,9 miljoner kvm kontorsprojekt

Hela 135 kontorsprojekt listas i stor kartläggning.

Vill bygga höghus på 140 meter

Nya stadsdelen tar ett kliv framåt.

Uppdelningen av Serneke har påbörjats

25 anställda varslas. Så blir de två organisationerna.

Stena gör stort köp från Rikshem

Affären omfattar 438 lägenheter. Läs FV:s bedömning av priset.

Klart: Övikshem får sälja 600 bostäder

Stor försäljning kan vänta i Norrland.

Ny vd vid Areim

Tar över efter Therese Rattik.

Tillbaka till förstasidan