Bonava reviderar finansiella mål

Bonavas styrelse har fattat beslut om att göra revidering av de finansiella mål som fastställdes 2023. Målet att rörelsemarginal ska uppgå till lägst 10 procent på årsbasis från 2026 ligger fast medan målet att nettoskuldsättningsgraden inte ska överstiga 1,0x utgår. I stället införs nytt mål att avkastning på eget kapital ska uppgå till minst 15 procent över tid.

Annons

Övriga fyra strategiska icke finansiella mål kvarstår oförändrade.

– Syftet med uppdateringen av våra finansiella mål är att tydligare styra verksamheten mot att skapa ökad avkastning för våra aktieägare över tid. Det är långsiktiga mål vi arbetar mot även om dessa blir svåra att uppnå på kort sikt. Möjligheten att uppfylla målen är kopplade till att vi successivt kan öka antalet produktionsstarter över tid till en uthållig nivå, säger Peter Wallin, VD och koncernchef Bonava.

I samband med den affärsplan som beslutades under hösten 2023 har Bonava valt att göra en översyn av bolagets finansiella mål. Bonava har fattat beslut om följande tre måltal; rörelsemarginal, avkastning på eget kapital och utdelningsandel.

Målet om att uppnå en rörelsemarginal före jämförelsestörande poster om minst 10 procent 2026 ligger fast och så även Bonavas utdelningspolicy som säger att bolaget ska dela ut 40 procent av koncernens resultat efter skatt till aktieägarna över tid. I det nya finansieringspaketet finns begränsningar att lämna utdelning under de tre kommande åren.

Det nya finansiella målet om avkastning på eget kapital införs för att tydliggöra hur Bonava arbetar med kapitaleffektivitet och avkastning för bolagets aktieägare. Avkastning på eget kapital ska uppgå till minst 15 procent över tid, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Ovanstående mål vilar på ett finansiellt ramverk för att säkerställa kontrollen över den finansiella risken. Soliditeten ska överstiga 30 procent och koncernens nettoskuld ska inte överstiga nettoprojekttillgångarna, vilket definieras som bokfört värde i pågående och färdigställda projekt minskat med erhållna kundförskott. Därmed förtydligas att investeringar i byggrätter endast kan ske med eget kapital. Målet att nettoskuldsättningsgrad inte ska överstiga 1,0x utgår då det inte längre anses relevant.

Fler Nyheter från förstasidan

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Älvsjö, P.A.C.E, ny stadsdel.

Vill skapa ny stadsdel i Älvsjö – helt byggd i trä

Förslag: Kvartersstad i klassisk stil. 5.000 bostäder och 10.000 arbetsplatser.

Förvaltarens första stora nya sedan 80-talet

”Trots ett omvärldsläge som gör att många byggen står still tar vi ansvar och fortsätter att utveckla”.

Kritik mot landshövdingen

Anklagas för att vilja styra frågor inom byggnation och exploatering.

Topp lämnar Skanska

Slutar efter 18 år. FV berättar om nya jobbet. Danielsson: ”Jag önskar honom all lycka till i framtiden”.

Barings säljer snabbt till Kappahl för 600 miljoner

Säljer lyckat innehav – men vill egentligen köpa mer. Dubbelsmäll för annat fastighetsbolag.

Vectura förvärvar byggrätter om 50.000 kvm

Fortsätter att hålla ett rejält högt affärstempo.

Fastator tar nedskrivning på 69 miljoner

Läs om turerna och den aktuella fastigheten – i kanonläge på Södermalm.

Sparbössan köper grannhus på Östermalm

Omfattar 2.800 kvm kontor och fransk bistro med vinbar i gatuplan.

Så stora är bolagen på sociala medier

Balder, Castellum och Vasakronan är störst av fastighetsbolagen på sociala medier. Men är det viktigt att synas i sociala kanaler?

Rapport: Läge och moderna kontor lockar allt mer

Balans mellan utbud och efterfrågan i Stockholms CBD. Vakansgraden fortsätter stiga på de flesta delmarknader.

“Lyssna på marknaden och på oss fastighetsägare”

Branschen samlades på FV:s seminarium Fastighetsdagen Uppsala.

Byggnaden som vann Kasper Salin-priset

Träbygge fick åtråvärt arkitektpris.

Tillbaka till förstasidan