Balders förvaltningsresultat fortsatte öka

Balders resultat efter skatt gick från 11.526 till 7.275 under 2020. En minskning med 4 miljarder. Det är främst lägre värdeförändringar som påverkat resultatet.

Frånräknat minoritetsandelar uppgår årets resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 6.641 mkr (8.958).

Det som främst påverkar resultatet är de betydligt lägre värdeförändringar än tidigare år. Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick nu till 3.453 mkr (9 577). Det vill säga drygt en tredjedel av den för året innan.

Samtidigt har förvaltningsresultatet fortsatt att öka något, ungefär 5% upp till 4,244 mkr.

– Trots turbulens och osäkerhet har vi under året fortsatt att utveckla verksamheten. Under 2020 ökade förvaltningsresultatet med 5 % och substansvärdet med 13 %. Resultatet pressades av lägre intäkter för hotellfastigheterna, lägre resultat från Collector samt hyresrabatter på grund av pandemin, skriver Erik Selin i sitt vd-ord.

I bolagets uppställning av intjäningsförmågan per årsskiftet bedöms förvaltningsresultatet ha ökat med ungefär 16 procent jämfört med den uppskattning som gjordes ett år tidigare. Nu ligger den på 4.675 mkr i årstakt.

Ur bokslutet:

  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4.244 mkr (4.023), vilket motsvarar en ökning per aktie med 5 % till 23,51 kr (22,35). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 663 mkr (787).
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 387,38 kr per aktie (341,70)
    Hyresintäkterna uppgick till 8.134 mkr (7.609)
    Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 6.641 mkr (8.958) motsvarande 36,79 kr per aktie (49,77)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 7.275 mkr (11.526).
  • Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 6.641 Mkr (8.958), motsvarande 36,79 kr per aktie (49,77).
  • Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 3.453 mkr (9.577), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 174 mkr (95), värdeförändringar avseende räntederivat med -141 mkr (-180) samt resultat från andelar i intressebolag om 897 mkr (876).

Fler Nyheter från förstasidan

Storvinst: Säljer del av Tre Kronor för hela en miljard

25 fastigheter ingår i affären. FV berättar om vinsten.

50 Mäktigaste 2021
50 Mäktigaste

50 Mäktigaste: Klart – han blir Årets rookie 2021

För 16:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast. Nya namn publiceras via nedräkning, varje vardag, klockan 11.11.

Slättö och SIBS i första affären på väg till 10 miljarder

Johan Karlsson: ”Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare”. FV berättar var sex av projekten finns.

Förvärvar för 1,5 miljarder i Täby och Huddinge

Nytt bolag bildat. Känd aktör är största ägare bakom det nya.

Emilshus går till sängs för 422 mkr – med Ikea på köpet

Niam avyttrar 75.000 kvm lokaler.

SOJ: ”Priset är sekundärt”

Sven-Olof Johansson om den omtalade kontorsoron: ”Vi fortsätter se toppnoteringar i priserna för fastigheter och i synnerhet kontorsfastigheter i Stockholm”.

Så blir hyran i ”nya” Rosenbad

Nu är ett nytt hyresavtal klart. FV berättar detaljerna. Men högst oklart vem som kommer att flytta in.

Elbristen het fråga på Bostadsdagen Göteborg

”10.000 jobb på spel”.

Trafikverket hyr i nytt projekt

Tidigare hyrt ut till hotell i det centrala projektet.

Adam & Albin öppnar sin största någonsin – hos AL

Läs om den nya satsningen och se på en flygbild var den nya satsningen hamnar. 13 meters takhöjd.

Eva Hamilton lämnar Fastator

Slutar efter drygt ett år. Styrelseordförande Björn Rosengren motiverar för Fastighetsvärlden.

De skapar Novier – ny stor fastighetsrådgivare

Bolagen går samman och får 100 anställda och breddar därigenom sin rådgivningskompetens till flera områden.

Dubblar på Kungsgatan – hyr ytterligare 2.000 kvm

Segmentet ökar explosionsartat efter sommaren.

Börskandidat gör nytt större förvärv

Köper för 600 miljoner kronor kort efter förvärvet för 500 miljoner.

Tillbaka till förstasidan