Balders förvaltningsresultat lägre än förväntat

212-miljardersbolaget Balder levererar ett stabilt bokslut för 2023. Förvaltningsresultatet för fjärde kvartalet var dock 18 procent under Pinpoints estimat, se längst ner.

Annons

Balders förvaltningsresultat för helåret 2023 uppgick till 6 549 Mkr (6 659). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 6 135 Mkr (6 139), vilket motsvarar en minskning per aktie med 3 % till 5,32 kr per aktie (5,48). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 1 917 Mkr (1 929).

Årets resultat efter skatt uppgick till -7 699 Mkr (10 989). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -6 746 Mkr (10 175), motsvarande -5,85 kr per aktie (9,09). Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med -9 980 Mkr (5 419), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med -14 Mkr (111), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 544 Mkr (110), värdeförändringar avseende räntederivat och optionskomponent konvertibel med -1 899 Mkr (1 617) samt resultat från andelar i intressebolag om -2 236 Mkr (1 002).

– Vår höga andel bostäder och väldiversifierade kommersiella portfölj gör att vi är motståndskraftiga även i sämre tider samtidigt som vi är ödmjuka inför framtiden, säger Balders vd Erik Selin.

Nyckeltal fjärde kvartalet:

  • Hyresintäkterna uppgick till 3.089 Mkr (2.805), varav effekten av förändrade valutakurser uppgick till 103 Mkr (87).
  • Driftsöverskottet uppgick till 2.274 Mkr (2.065), varav effekten av förändrade valutakurser uppgick till 69 Mkr (64).
  • Överskottsgraden uppgick till 74 % (74).
  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare minskade med 6% till 1.451 Mkr (1.537), vilket motsvarar en minskning per aktie med 8 % till 1,26 kr (1,37).
  • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till –3.985 Mkr (–795). Det genomsnittliga direktavkastningskravet uppgick till 4,9 % (4,6), vilket är 0,1 procentenheter högre jämfört med tredje kvartalet.
  • Två exploateringsfastigheter (3) har avyttrats och resultatavräknats under kvartalet. Försäljningsresultatet uppgick till 207 Mkr (40) inklusive portföljens löpande försäljningsomkostnader.

Fler Nyheter från förstasidan

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Älvsjö, P.A.C.E, ny stadsdel.

Vill skapa ny stadsdel i Älvsjö – helt byggd i trä

Förslag: Kvartersstad i klassisk stil. 5.000 bostäder och 10.000 arbetsplatser.

Förvaltarens första stora nya sedan 80-talet

”Trots ett omvärldsläge som gör att många byggen står still tar vi ansvar och fortsätter att utveckla”.

Kritik mot landshövdingen

Anklagas för att vilja styra frågor inom byggnation och exploatering.

Topp lämnar Skanska

Slutar efter 18 år. FV berättar om nya jobbet. Danielsson: ”Jag önskar honom all lycka till i framtiden”.

Barings säljer snabbt till Kappahl för 600 miljoner

Säljer lyckat innehav – men vill egentligen köpa mer. Dubbelsmäll för annat fastighetsbolag.

Vectura förvärvar byggrätter om 50.000 kvm

Fortsätter att hålla ett rejält högt affärstempo.

Fastator tar nedskrivning på 69 miljoner

Läs om turerna och den aktuella fastigheten – i kanonläge på Södermalm.

Sparbössan köper grannhus på Östermalm

Omfattar 2.800 kvm kontor och fransk bistro med vinbar i gatuplan.

Så stora är bolagen på sociala medier

Balder, Castellum och Vasakronan är störst av fastighetsbolagen på sociala medier. Men är det viktigt att synas i sociala kanaler?

Rapport: Läge och moderna kontor lockar allt mer

Balans mellan utbud och efterfrågan i Stockholms CBD. Vakansgraden fortsätter stiga på de flesta delmarknader.

“Lyssna på marknaden och på oss fastighetsägare”

Branschen samlades på FV:s seminarium Fastighetsdagen Uppsala.

Byggnaden som vann Kasper Salin-priset

Träbygge fick åtråvärt arkitektpris.

Tillbaka till förstasidan