Backahill lägger bud på hela Brinova

Annons

Genom ett så kallat budpliktsbud lägger Backahills delägda dotterbolag Backahill Holding ett kontantbud på hela Brinova. Budet ligger på 105 kronor kontant. Bakgrunden är att Backahill, genom Backahill  Holdings förvärv av Brinovaaktier motsvarande 10,6 procent av kapitalet och 38,1 procent av rösterna, nu kommit upp i en ägarandel om 53,3 procent av kapitalet och 67,7 procent av rösterna i Brinova. Även Backahills aktier i Brinova har överlåtits till dotterbolaget Backahill Holding.

Till följd av detta lämnar Backahill Holding (Budgivaren) ett kontanterbjudande enligt reglerna om budplikt till övriga aktieägare i Brinova att överlåta samtliga sina aktier i Brinova av serie A och serie B till Budgivaren för 105 kronor per aktie. Erbjudandet finansieras med eget kapital som tillskjutits Budgivaren av Backahill och Gustaf Hermelin, genom aktieägarlån från Backahill samt genom förvärvskrediter tillhandahållna av Swedbank AB (publ) och Sparbanken Öresund. Backahill Holding ägs till 91 procent av Backahill och resterande 9 procent ägs av Gustaf Hermelin.

De stora aktieförvärv i Brinova som Backahill Holding gjort är främst aktier från Erik Paulssons barn Svante Paulsson och Sara Karlsson, samt från Mats Paulsson. Dessutom har Gustaf Hermelin sålt sina aktier i Brinova till bolaget. Samtidigt säljer Backahill  delar av sitt innehav i Peab till ett fåtal investerare, motsvarande 5,5 procent av kapitalet och 15,8 procent av rösterna i Peab. Backahill äger därefter 1,5 procent av kapitalet och 0,7 procent av rösterna i Peab. De avyttrade aktierna av serie A förvärvas av Svante Paulsson (via bolag) och Sara Karlsson (via bolag) och de avyttrade aktierna av serie B förvärvas av bland andra Mats Paulsson (via bolag).

Acceptperioden för erbjudandet beräknas löpa från och med den 8 juni till och med den 6 juli 2012. Redovisning av likvid beräknas kunna påbörjas omkring den 13 juli 2012. Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt är juridisk rådgivare åt budgivaren i samband med erbjudandet.

 

Fler Nyheter från förstasidan

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Tillbaka till förstasidan