Arnhult slår ihop egna bolag – och visar tillgångarna

Rutger Arnhult äger samtliga aktier i M2 Asset Management AB (M2) och Arnia Holding AB. Arnhult avser att konsolidera sina tillgångar till en koncern, M2.

M2 avser därmed att förvärva samtliga aktier i Arnia från Rutger Arnhult före utgången av 2019. M2 och Arnia har likartade verksamheter och en sammanslagning av de två koncernerna kommer att stärka verksamheten, effektiviteten samt den finansiella ställningen i M2, skriver bolaget i ett pressmeddelande. M2 avser även att undersöka förutsättningarna för att emittera ett icke säkerställt obligationslån.

M2 offentliggör sin avsikt att förvärva Arnia, ett av Rutger Arnhult helägt bolag. M2 är ett bolag vars affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att förvalta, förvärva och förädla fastigheter i Sverige och dess huvudsakliga verksamhet består idag bl.a. av strategiska fastighetsinvesteringar genom kontrollposter i de noterade fastighetsbolagen Castellum AB, Corem Property Group AB, Klövern AB och AB Sagax samt förvaltning av ett direktägt fastighetsbestånd.

M2 äger även 85% i entreprenad- och projektutvecklingskoncernen Wästbygg. Arnias betydande innehav består av en direktägd fastighetsportfölj samt innehav i Castellum AB, Corem Property Group AB, Klövern AB och AB Sagax.

En sammanslagning av M2 och Arnia kommer att konsolidera de strategiska innehaven och förstärka och effektivisera de direktägda fastighetsinnehaven. Därutöver kommer soliditeten och den finansiella ställningen i M2, med Arnias låga belåningsgrad och starka soliditet, att ytterligare förstärkas efter transaktionen, skriver bolaget i ett meddelande.

Affären i korthet: M2 förvärvar samtliga aktier i Arnia för cirka 6,7 mkr (jämfört med det bokförda värdet på eget kapital i Arnia om 5 086 mkr per 30 september 2019). Rutger Arnhult fortsätter efter transaktionen att äga och kontrollera 100% av M2. Efter förvärvet kommer M2 att förstärka sin finansiella ställning (nyckeltal per 30 september 2019) :
Justerad soliditet ökar från 55,1% till 60,6%
Eget kapital ökar från 10.255 mkr till 15.333 mkr
Totala tillgångar ökar från 19.763 mkr till 26.257 mkr
Direktägda fastigheter ökar från 2.529 mkr till 5.090 mkr
Marknadsvärdet på de strategiska innehaven (Castellum, Corem, Klövern och Sagax) ökar från 13.780 mkr till 17.516 mkr
Räntebärande skulder ökar från 6 552 mkr till 7 527 mkr

Det sammanslagna bolaget kommer att äga bl.a. följande aktier i noterade fastighetsbolag (marknadsvärde per 30 september 2019):

  • Castellum       10,9% (röster) / 10,9% (kapital) – 6 304 mkr i marknadsvärde
  • Corem             45,1% (röster) / 41,8% (kapital) – 3 582 mkr i marknadsvärde
  • Klövern           17,0% (röster) / 15,1% (kapital) – 2 813 mkr i marknadsvärde
  • Sagax             14,1% (röster) / 10,2% (kapital) – 4 817 mkr i marknadsvärde

Det totala värdet av det sammanslagna bolagets aktieposter ovan per 30 september 2019 uppgick till 17 516 mkr. Värdet per 6 december givet samma antal aktier som ovan uppgick till 18 478 mkr, motsvarande en värdeökning om 962 mkr.

Rutger Arnhult, grundare och ägare av M2, kommenterar:

– Med denna transaktion konsoliderar vi tillgångar som av historiska skäl varit uppdelat på två koncerner. En sammanslagning kommer att samla kontrollposterna i de för oss så viktiga strategiska innehaven i Castellum, Corem, Klövern och Sagax vilket ger oss bättre effektivitet och visar marknaden en tydlighet i styrkan av våra innehav och vilken kontroll vi kan utöva. Vi samlar också de direktägda fastigheterna i en koncern, vilket förbättrar våra möjligheter att förvalta och utveckla beståndet över tid. Förvärvet av Arnia visar också vår tydliga målsättning att behålla en finansiell styrka i koncernen där vår justerade soliditet efter förvärvet kommer att överstiga 60 procent. Det ger oss en handlingsfrihet och en förmåga att fortsätta med värdeskapande affärer, oavsett konjunkturläge.

Fler Nyheter från förstasidan

Familjen ökar sin dominans via nytt köp

Fick en ny chans efter att ha bommat affären i fjol.

El conquistador förvärvar för hela 1,6 miljard

Ökar ytterligare i favoritlandet. Affären omfattar 172.000 kvadratmeter uthyrningsbar area.

Superplanerna i Göteborg har havererat – djup oenighet

Bakslag för U-R-W:s planerade satsning på 10 miljarder. ”Pausar arenafrågan tills vidare”.

FFE:s toppmöte i Åre igång

Vid niotiden drog Föreningen Fastighetsekonomernas årliga konferens i Åre igång. FV rapporterar löpande därifrån.

Castellums resultat ned kraftigt – för helåret 2019

Men utdelningen höjs per aktie – för 22:a året i rad.

Balders bolag ändrar metod: Värderar upp 5 miljarder

Läs om vad som ligger bakom den kraftiga uppskrivningen.

Går emot trenden – myndighet blir kvar i city till 2024

Betalar 27 miljoner årligen i hyra – mitt i Stockholms kommersiella centrum.

Säljer jättefastigheten utanför Stockholm till Landia

Stort budintresse för den nästan 16.000 kvm stora fastigheten.

Antalet riksintressen ska minska

Bostadsminister Per Bolund berättar om orsaken.

Lämnar Skanska – blir Sverigechef på NCC

NCC gör sin tredje chefsrekrytering från Skanska – inom loppet av bara några månader.

Köper för halv miljard av SBB nära S:t Eriksplan

Möjlig projektfastighet. ”Ser goda möjligheter till att utveckla den till en samhällsfastighet”.

Johan Franzén lämnar Catena – presenteras av konkurrenten

Hoppar av ledningstjänsten redan den 1 april för att inleda nytt chefsuppdrag.

Vill köpa loss klenoden – men har väntat på svar i tre år

Statens Fastighetsverk gör tummen upp till försäljningen. Men avgörande beslut har fastnat i Finansdepartementet – i över 3 år. ”Beslutsimpotens”.

Areim stänger fond om 7 mdr

Therese Rattik berättar vilka typer av fastigheter som finns på den nya fondens investeringsradar. FV berättar vad som ingår i de olika fonderna.

Tillbaka till förstasidan