Arehult: ”Vi har växt snabbare än vi förväntat oss”

Hemfosa har presenterat siffrorna för årets tre första kvartal:

  • Hyresintäkter ökade med 16 procent främst tack vare en växande fastighetsportfölj. I jämförbart bestånd är ökningen knappt 4 procent.
  • Driftnettot ökade med 19 procent, varav knappt 5 procent i jämförbart bestånd.
  • Överskottsgraden har stärkts med drygt två procentenheter. Till stor del beror det på effekter från förvärvade fastigheter, men även jämförbart bestånd har högre överskottsgrad.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 24 procent främst som en följd av högre hyror från fastighetsförvärv.
  • Orealiserade värdeförändringar uppgick till 814 mkr, vilket motsvarar en ökning med 2,3 procent där 0,3 procent uppstod under tredje kvartalet. Värderingsyielderna under kvartalet har varit i princip oförändrade.
  • Resultat efter skatt minskade med 5 procent, beroende på att orealiserade värdeförändringar var större förra året.
  • Fastighetsvärdet har ökat med 10 procent.
  • Substansvärdet (EPRA NAV) ökade till knappt 84 kronor per aktie.
  • Intjäningsförmågan uppgick per balansdagen till 1 465 mkr att jämföra med 1 360 mkr vid årsskiftet.

Caroline Arehult, vd, kommenterar:

– Hemfosa växer och utvecklas på ett väldigt positivt sätt. Efter ett flertal förvärv under våren och sommaren har fastighetsbeståndets värde hittills i år ökat med närmare 4 mdkr. Det är snabbare än vi förväntade oss när vi satte de nya tillväxtmålen i början av året. Vi gör det också med god lönsamhet. Självklart vill vi upprätthålla ett högt tempo även framöver och jag ser goda möjligheter till det, med en bra pipeline på både förvärv- och projektsidan. Därtill har vi en stärkt kassa från ytterligare en grön obligation. När vi i januari i år satte målet att nå ett fastighetsbestånd om 50 mdkr inom fem år räknade vi med en viss startsträcka för att få både organisation och affärer upp i fullt tempo. Vår start har i stället varit överraskande stark, vilket ju förstås är glädjande. Under årets första nio månader har vi vuxit snabbt och har idag nått ett fastighetsvärde om cirka 40 mdkr.

Om framtiden. skriver Arehult:

– Hösten har präglats av en generellt svårbedömd konjunktur och osäker marknadssituation. Våra samhällsfastigheter påverkas dock i begränsad omfattning av konjunkturen, desto viktigare är den demografiska utvecklingen på våra marknader. Alldeles oavsett konjunktur har kommuner och operatörer runt om i landet behov av skolor för större barnkullar och vårdplatser för allt fler äldre. Likaså kvarstår myndigheters och rättsväsendets behov och här ser vi snarare en ökad efterfrågan på lokaler för polis och domstolar.

Fler Nyheter från förstasidan

Kl 23.00: Oscar presenterar siffrorna för Q1

Läs om hur få bostäder som sålts och om hur kraftigt personalstyrkan bantats. OP berättar även att man snabbt vill sälja en fastighet.

Expert på EBM: "Många får guldfeber när det hettar till"

Expert på insiderbrott berättar för FV.

Skanska vill bygga 30.000 kvm centralt

Vill kopiera succén från centrala Malmö.

Niam slår till och köper nästan tusen bostäder

Säljaren minskar överraskande på beståndet.

Atrium Ljungberg köper klassiskt kontor i Sundbyberg

Omfattar drygt 8.000 kvadratmeter uthyrbar yta.

Så stor blir Oscars förlust – preliminära siffror

FV granskar den icke-formella årsredovisningen.

Så ser prislappen ut för Hagastadens nya landmärke

Cirkelformad prestigebyggnad om 24.000 kvm lokaler.

Oscar ändrar datum – igen

Oscar Properties årsredovisning senareläggs ytterligare en gång.

Bruzelius lämnar Rikshem – klar för stort konsultbolag

Efter åtta år på Rikshem går Jacob Bruzelius vidare.

Klövern satsar på nytt kongress- och kulturhus

Frågan om den aktuella satsningen har varit aktuell under många år. 25.000 kvm lokaler utreds.

Fabege flyttar sitt HK

Ger även utrymme för bolagets WAW-koncept.

Storaffär i heta staden

”Redan nu har vi planer för cirka 10.000 bostäder”.

Nu inleds tävlingen för Gasklockan

Hoppas på ett nytt landmärke.

Halverade plötsligt värdet

Nu är hela finansieringen för bolaget åter i gungning.

Tillbaka till förstasidan