Arehult: ”Vi har växt snabbare än vi förväntat oss”

Hemfosa har presenterat siffrorna för årets tre första kvartal:

  • Hyresintäkter ökade med 16 procent främst tack vare en växande fastighetsportfölj. I jämförbart bestånd är ökningen knappt 4 procent.
  • Driftnettot ökade med 19 procent, varav knappt 5 procent i jämförbart bestånd.
  • Överskottsgraden har stärkts med drygt två procentenheter. Till stor del beror det på effekter från förvärvade fastigheter, men även jämförbart bestånd har högre överskottsgrad.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 24 procent främst som en följd av högre hyror från fastighetsförvärv.
  • Orealiserade värdeförändringar uppgick till 814 mkr, vilket motsvarar en ökning med 2,3 procent där 0,3 procent uppstod under tredje kvartalet. Värderingsyielderna under kvartalet har varit i princip oförändrade.
  • Resultat efter skatt minskade med 5 procent, beroende på att orealiserade värdeförändringar var större förra året.
  • Fastighetsvärdet har ökat med 10 procent.
  • Substansvärdet (EPRA NAV) ökade till knappt 84 kronor per aktie.
  • Intjäningsförmågan uppgick per balansdagen till 1 465 mkr att jämföra med 1 360 mkr vid årsskiftet.

Caroline Arehult, vd, kommenterar:

– Hemfosa växer och utvecklas på ett väldigt positivt sätt. Efter ett flertal förvärv under våren och sommaren har fastighetsbeståndets värde hittills i år ökat med närmare 4 mdkr. Det är snabbare än vi förväntade oss när vi satte de nya tillväxtmålen i början av året. Vi gör det också med god lönsamhet. Självklart vill vi upprätthålla ett högt tempo även framöver och jag ser goda möjligheter till det, med en bra pipeline på både förvärv- och projektsidan. Därtill har vi en stärkt kassa från ytterligare en grön obligation. När vi i januari i år satte målet att nå ett fastighetsbestånd om 50 mdkr inom fem år räknade vi med en viss startsträcka för att få både organisation och affärer upp i fullt tempo. Vår start har i stället varit överraskande stark, vilket ju förstås är glädjande. Under årets första nio månader har vi vuxit snabbt och har idag nått ett fastighetsvärde om cirka 40 mdkr.

Om framtiden. skriver Arehult:

– Hösten har präglats av en generellt svårbedömd konjunktur och osäker marknadssituation. Våra samhällsfastigheter påverkas dock i begränsad omfattning av konjunkturen, desto viktigare är den demografiska utvecklingen på våra marknader. Alldeles oavsett konjunktur har kommuner och operatörer runt om i landet behov av skolor för större barnkullar och vårdplatser för allt fler äldre. Likaså kvarstår myndigheters och rättsväsendets behov och här ser vi snarare en ökad efterfrågan på lokaler för polis och domstolar.

Fler Nyheter från förstasidan

AL i prestigeuthyrning till hajpade el-bilsföretaget

400 medarbetare flyttar in industrihistoriska lokaler.

Bildextra: Så blir nya Centralen

Alexanderhugget  Byggvolymerna  Historiskt projekt  Flera före/efter-bilder  Kommentarer

Historiska bilder: Så såg det ut för länge sedan

Minns du hur det såg ut? Och se även en bild på kungen och hans syster som barn.

Försäkringsjätten hyr 12.000 kvm – slår ihop fem kontor

Årets största uthyrning: ”Samlar våra över 1.000 medarbetare”

Tar in över 6 miljarder

Ska förvärva logistik, bostäder och samhällsfastigheter.

5-miljardersbolag värvar ny nyckelperson

Planerar dubbla beståndet på tre år. Rekryterar ytterligare en nyckelperson.

Bostadssajt söker nytt hem

Lämnar central fastighet som ska byggas om.

Snart avgörs komplexa Valparaiso

Ett av de absolut största projekten inom tullarna i Stockholm.

Bilder: Hotellkedja flyttar in i Skanskas nya träprojekt

Hyr 7.300 kvadratmeter i vattennära läge när regionstaden växer.

Serendipity säljer – och satsar även själva

Superentreprenörerna säljer – men väljer även att satsa själva.

Porträtt

Offensivt, kaxigt och rosa

Croisettes vd Per Svensson vill snabbt framåt. Antalet anställda har fördubblats årligen och nu siktar han mot börsen.

Hamburgerkedjans galna rekordresa under året

”Tror det är världsrekord i antal öppningar”. FV summarar kvadratmeter-totalen.

"Bättre förutsättningar för mig på annat håll”

Även Ylva Sarby Westman lämnar Castellum. Motiverar i FV-intervju.

Tillbaka till förstasidan