Arehult: ”Vi har växt snabbare än vi förväntat oss”

Annons

Hemfosa har presenterat siffrorna för årets tre första kvartal:

  • Hyresintäkter ökade med 16 procent främst tack vare en växande fastighetsportfölj. I jämförbart bestånd är ökningen knappt 4 procent.
  • Driftnettot ökade med 19 procent, varav knappt 5 procent i jämförbart bestånd.
  • Överskottsgraden har stärkts med drygt två procentenheter. Till stor del beror det på effekter från förvärvade fastigheter, men även jämförbart bestånd har högre överskottsgrad.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 24 procent främst som en följd av högre hyror från fastighetsförvärv.
  • Orealiserade värdeförändringar uppgick till 814 mkr, vilket motsvarar en ökning med 2,3 procent där 0,3 procent uppstod under tredje kvartalet. Värderingsyielderna under kvartalet har varit i princip oförändrade.
  • Resultat efter skatt minskade med 5 procent, beroende på att orealiserade värdeförändringar var större förra året.
  • Fastighetsvärdet har ökat med 10 procent.
  • Substansvärdet (EPRA NAV) ökade till knappt 84 kronor per aktie.
  • Intjäningsförmågan uppgick per balansdagen till 1 465 mkr att jämföra med 1 360 mkr vid årsskiftet.

Caroline Arehult, vd, kommenterar:

– Hemfosa växer och utvecklas på ett väldigt positivt sätt. Efter ett flertal förvärv under våren och sommaren har fastighetsbeståndets värde hittills i år ökat med närmare 4 mdkr. Det är snabbare än vi förväntade oss när vi satte de nya tillväxtmålen i början av året. Vi gör det också med god lönsamhet. Självklart vill vi upprätthålla ett högt tempo även framöver och jag ser goda möjligheter till det, med en bra pipeline på både förvärv- och projektsidan. Därtill har vi en stärkt kassa från ytterligare en grön obligation. När vi i januari i år satte målet att nå ett fastighetsbestånd om 50 mdkr inom fem år räknade vi med en viss startsträcka för att få både organisation och affärer upp i fullt tempo. Vår start har i stället varit överraskande stark, vilket ju förstås är glädjande. Under årets första nio månader har vi vuxit snabbt och har idag nått ett fastighetsvärde om cirka 40 mdkr.

Om framtiden. skriver Arehult:

– Hösten har präglats av en generellt svårbedömd konjunktur och osäker marknadssituation. Våra samhällsfastigheter påverkas dock i begränsad omfattning av konjunkturen, desto viktigare är den demografiska utvecklingen på våra marknader. Alldeles oavsett konjunktur har kommuner och operatörer runt om i landet behov av skolor för större barnkullar och vårdplatser för allt fler äldre. Likaså kvarstår myndigheters och rättsväsendets behov och här ser vi snarare en ökad efterfrågan på lokaler för polis och domstolar.

Fler Nyheter från förstasidan

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Tillbaka till förstasidan