Så här ska Hagastaden se ut när stadsdelen är färdigutvecklad.

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Atrium Ljungberg har tecknat fem exploateringsavtal med Stockholms stad. Avtalen omfattar två bostadsrättshus med totalt 440 lägenheter (37.000 kvm BTA), fördelat på fyra etapper, samt ett kontorshus om 26.000 kvm BTA, ovanpå ett gemensamt garage i Hagastaden, Stockholm.

Fastighetsvärlden har flera gånger tidigare berättat om Atrium Ljungbergs projektmöjligheter i stadsdelen – där bolaget redan i dag är en mycket stark fastighetsägare med totalt 80.000 kvm kontor, bland annat nya Life city.

Avtalet är en del av ”Nobel-dealen” där Atrium Ljungberg kompenserades kraftigt för att man gav upp en tomt vid Slussen så att politikerna och Stockholms stad kunde rädda en möjlig fastighet för Nobel center – läs mer här. Enligt Fastighetsvärldens bedömning har det nuvarande avtalet växt något i volym jämfört med det som Fastighetsvärlden berättade om våren 2020.

Exploateringsavtalet avser de tre kvarteren Stanford, Cambridge och Pisa, belägna i den östra delen av Hagastaden. Kontorsfastigheten, Pisa, kommer att bli porten in i Hagastaden norrifrån, på samma sätt som nyligen färdigställda Life City är söderifrån.

Kvarteret Pisa. Visionsbild: Atrium Ljungberg/ Gatun Arkitekter

Avtalen innebär att Atrium Ljungberg ska bygga det så kallade Bellmansgaraget med ca 285 parkeringsplatser och ovanpå detta uppföra tre nya kvarter. Den totala investeringen beräknas till drygt 5 miljarder kronor, varav markförvärvet bedöms till ca 2 miljarder. Marken kommer att betalas när respektive bostads- och kontorsprojekt startas och slutlig köpeskilling fastställs i samband med respektive tillträde. Affären är villkorad av beslut i kommunfullmäktige i Stockholms stad. Byggstart av garage och grundläggning sker våren 2023, första bostadskvarteret slutet av 2024 och målsättningen är att samtliga kvarter ska vara färdigställda senast 2030.

– Vi har varit en aktiv fastighetsägare i Hagastaden i mer än 30 år och det känns fantastiskt att få möjlighet att fortsätta expandera här. Det är spännande att se hur platsen utvecklas och med en tunnelbana på plats 2028 blir området en naturlig del av innerstaden, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

Klicka för större karta! Här syns alla kvarter i Hagastaden. Karta och innehåll från i november 2021. Karta: Stockholms stad.

– Samarbetet med Atrium Ljungberg innebär att vi möjliggör fler attraktiva bostäder och arbetsplatser i Hagastaden. Detta blir ett viktigt tillskott till Stockholm och en viktig del i arbetet med att utveckla en helt ny stadsdel, säger Anna König-Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms Stad.

Fram till 2030 planeras Hagastaden växa med 50 000 arbetsplatser och 6 000 nya bostäder och mitt i området planeras för ett av stadens största parkprojekt, som knyter ihop Hagastaden med Hagaparken och Brunnsviken. Atrium Ljungberg är en av de största fastighetsägarna, med 80 000 kvm kontor, i Hagastaden och har varit verksamma i området sedan drygt 30 år tillbaka.

Annica Ånäs och Anna König-Jerlmyr i FV:s montage efter ”Nobel-dealen”.
Atrium Ljungbergs bestånd och kommande projekt i Hagastaden.
Här ligger kv. Pisa. Illustration: Gatun.
Översiktskarta Hagastaden med blivande Atrium Ljungberg kvarteren Stanford, Cambridge och Pisa markerat med röd heldragen linje.

Missa inte! Bostadsdagen 2023

Den 22 februari är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Bostadsdagen 2023. Det äger rum på Grand Hôtel, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Kan vinna Mipim Awards

Svenskt bolag: ”Wow, vi är superglada för den här prestigtunga nomineringen”.

57 procent färre sålda för Bonava

Vd:n: ”Vi är mer selektiva när vi startar projekt”.

Smällen: Tappade 1.705.000 miljoner under 2022

FV berättar om 23 svenska bolag som har bidragit.

Avgörande för 77.000 bostäder

Står för långt ifrån varandra i hyresförhandlingarna.

Besqab halverade produktionsstarterna 2022

Bra försäljningsnivå för det närmaste året ger utrymme att för effektivisering framåt.

Kraftigt lägre försäljning men starkt resultat från JM

Försäljningen vek kraftigt i slutet av året men bolaget lyckades hålla uppe resultatet bra – höjd utdelning föreslås.

Hit flyttar JM:s nya HK

Avtal om en 6.500 kvm i nytt kontorsprojekt. FV berättar om förändringen.

JM och Fabege i stor affär

Möjlighet att skapa 450 lägenheter i ”bortglömt område” som ka bli populärt.

Förvärvar vid Tegnérlunden

Affär i Stockholms innerstad.

Värvar vd från konkurrent

Värvas från främsta konkurrenten.

Forum köper värderingsbolag

”Kulturellt är det här en perfekt matchningen”.

Miljonsmäll efter rekordaffär på Kungsholmen

Säljaren kan tappa nästan 200 miljoner kronor. FV berättar vad som hänt.

Flippin’ Burgerskrögare gör kedja

Vill starta fem till tio nya restauranger.

Juryn: Årets bästa uthyrning

Läs juryns val när de tre bästa uthyrningarna 2022 koras.

Tillbaka till förstasidan