Topplista

11 Största husmiljardärerna

DEN VERKLIGA fastighetsgasellen är dock Erik Selin som i ett rasande tempo byggt upp ett fastighetsimperium. Maths O Sundqvist är en annan snabbväxare. Erik Paulsson är svensk mästare i fastighetstransaktioner i de börsnoterade bolagen Wihlborgs och senare Fabege, men har också hunnit med att bygga upp en imponerande privat portfölj. Övriga större ägare är gamla byggmästarefamiljer i storstadsregionerna som till stor del blivit förmögna genom en kraftig värdestegring. Redovisade värdena består av direktägda fastigheter samt delägande i olika fastighetsbolag i Sverige. I det senare fallet betraktas marknadsvärdet som aktiekapitalets andel av respektive bolags marknadsvärde. De fastighetsinnehav som medtagits är hyresfastigheter, ej rörelsedrivande företag eller industrihus. Syskon har räknats som en familj i de fall de driver verksamheten i gemensamma bolag.

Familjerna

1. Familjen Olsson

  Marknadsvärde, mkr: 20,5
Arvtagarna till Stenaimperiet; syskonen Dan Sten Olsson, Stefan Olsson och Madeleine Olsson-Eriksson äger fastigheter genom Stena Fastigheter och Fastighets AB Josefina. Madeleine äger även privat, vilket inte medräknats här.

2. Familjen Roger Akelius

  Marknadsvärde, mkr: 20,3
Akelius Fastigheter bildades år 2004. Akelius gick in i marknaden direkt efter fastighetskrisen då fastigheter handlades till över tio procents direktavkastning. En stiftelse som är grundad av Roger Akelius är numera ensam ägare till Akelius Fastigheter AB.

3. Erik Selin med bolag

  Marknadsvärde, mkr: 14,5
Erik Selin är de senaste årens komet på fastighetsmarknaden. Förutom ett eget innehav är han stor ägare i de börsnoterade fastighetsbolagen Balder och Din Bostad.

4. Familjen Fredrik Lundberg

  Marknadsvärde, mkr: 12,0
Fredrik Lundberg och döttrar är storägare i Lundbergs, som i sin tur är stor ägare i Hufvudstaden. Familjen har även ett privat innehav genom Byggnads AB Karlsson & Wingesjö.

5. Maths O Sundqvist med bolag

  Marknadsvärde, mkr: 6,9
Sundqvist är stor aktieägare i börsbolagen Fabege och Wihlborgs. Han har även ett eget fastighetsbolag Fabös och hade vid årsskiftet 20 procent i Norrvidden. Det bolaget helägs sedan våren 2007.

6. Familjen Lindgren

  Marknadsvärde, mkr: 6,6
Byggmästare Olov Lindgren startade sin verksamhet i Stockholm år 1938. Arvtagarna till Olov Lindgren driver nu företaget vidare.

7. Familjen Ränk

  Marknadsvärde, mkr: 5,6
Arvtagarna till byggmästare Einar Mattsson, vilket är Marianne Ränk med barnen Stefan, Ander och Kristina, driver företaget vidare. Förutom Einar Mattsson AB ingår även systerbolaget Fastighets AB Stadshus.

8. Familjen Mattson

  Marknadsvärde, mkr: 4,6
Två av byggmästare John Mattsons döttrar driver företaget vidare, Ann-Sofie Mattson och Kerstin Skarne. Bolaget har en målsättning att uppnå ett marknadsvärde på sex till åtta miljarder år 2010.

9. Familjen Rosén

  Marknadsvärde, mkr: 4,5
Byggnadsfirman Ernst Rosén grundades år 1952 i Göteborg. Företaget drivs idag av arvtagarna till Ernst Rosén. Sonen Reine är den största ägaren med 55 procent.

10. Familkjen Erik Paulsson

  Marknadsvärde, mkr: 4,2
Familjen Paulsson äger genom företaget Backahill ett fastighetsbestånd i Ängelholm. Genom intresseföretaget Brinova är man stora ägare i börsbolagen Fabege, Wihlborgs och Diös.

11. Hans Wallenstam med bolag

  Marknadsvärde, mkr: 3,8
Hans Wallenstam, VD i Lennart Wallenstam Byggnads AB, är den största ägaren i bolaget.Wallestam har även en cornerposition i Heba.
Siffrorna i tabellen avser situationen vid 2006/2007

KOMMENTAR: Dan Sten Olsson

-Vi strävar efter med vår kompetens inom fastigheter och finans sköta vår långsiktigt viktigaste tillgång, våra kunder, på ett sådant sätt att vi bidrar till deras och samhällets utveckling.

Missa inte! Fastighetsdagen Stockholm

Den 25 maj är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Fastighetsdagen Stockholm. Det äger rum på Grand Hôtel, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Missa inte! Fastighetsdagen Göteborg

Den 27 april är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Fastighetsdagen Göteborg. Det äger rum på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan