Senaste nyheterna om Stinsen


CA Fastigheter utmanar shoppingjättar

Antalet butiker utökas från 60 till 95 och bolaget räknar med att omsättningen höjs från dagens 600 miljoner kronor till …

Länsförsäkringar köper Automobilpalatset

Länsförsäkringar Liv köper kontorsfastigheten Härden 16 i Stockholm från CA Fastigheter. Parterna vill inte uppge någon köpeskilling. Hyresvärdet sägs ligga …

Ståhls säljer sista fastigheten i Söderköping

Efter nästan 50 års verksamhet i Söderköping har Henry Ståhl Fastigheter AB beslutat att sälja sin sista fastighet där, kv …

CA Fastigheter hårdsatsar i Stinsen

Kalmarbaserade CA Fastigheter AB har beslutat att bygga till Stinsen Shopping Center, i Häggvik, norr om Stockholm, och göra det …

Ståhls lämnar Söderköping

Henry Ståhl Fastigheter AB har sedan länge varit en dominerande fastighetsägare i Söderköping i Östergötland. Men nu avyttrar bolaget större …

Evidentias synliga egna kapital nu 72:90

I sin delårsrapport kan Evidentia visa upp en mycket lyckad niomånadersperiod. Bolagets resultat uppgår till 145 Mkr efter skatt. I …

MIO Möbler på väg till Stinsen

Evidentia har tecknat ett hyresavtal med det MIO-företag som idag har butiker i Fittja, Veddesta, Bro och Lidingö. Avsikten är …

Uppköp hägrar för Evidentia

I dagsläget bedriver Evidentia endast bilförsäljning i Uppsala, Karlstad, Kristianstad och Stockholm. VD Kent Gravesen hoppas och tror att merparten …

Utbyggnad av Kista centrum

För några år sedan satte Wasa ut Kista centrum till försäljning. Inga svarade dock upp till den prisnivå som Wasa …

Högst omsättning per kvm på Åhléns, NK och Gallerian

Det är citys stora ”gallerior” som har den högsta omsättningen per kvm. I topp ligger NK,Åhléns samt Gallerian. Därefter kommer …

Överdriven oro för Evidentia

I en analys i Finanstidningen skriver dess Ian Hammar att aktieägarna i Evidentia kommer att tillföras värden som ligger klart …

Evidentias avgående VD varnar för nedskrivningar

Evidentias avgående VD Dag Klerfelt varnar nu i klartext för att nedskrivningar kommer att bli nödvändiga i bolaget framöver. Klerfelt …

Klerfelt avgår efter bråk i styrelsen

Dag Klerfelt har beslutat att avgå som VD och koncernchef i Evidentia. Han kommer att avgå i samband med bolagsstämman …

Oenighet försenar Evidentias årsredovisning

Utgivningen av Evidentias årsredovisning är försenad, erfar Fastighetsvärlden. Anledningen är enligt uppgift att ledning och styrelse inte är överens om …