Senaste nyheterna om Stinsen


Evidentia visar styrka och svaghet

Vid en analytikerträff på tisdagen redogjorde VD Dag Klerfelt för utvecklingen och nedmonteringen av Evidentia, ett bolag som beskrivits som …

Vändning för Evidentia – men risk för nedskrivning

Evidentias bokslutsrapport signalerar att bolaget nu tagit sig ur den värsta finansiella krisen och nått en viss stabilitet. Fortfarande redovisas …

Evidentia kan göra reavinst på 40 miljoner

Evidentia kan komma att göra en reavinst på drygt 40 mkr vid en börsnotering av intressebolaget SMZ. Marknadsvärdet på SMZ …

Risk för förlust för Evidentia

Det finns risk för att Evidentia tvingas redovisa ett negativt resultat för helåret 1997. Det säger företagets VD Dag Klerfelt …

Evidentia skriver ned fastigheterna

Som tidigare aviserats gör Evidentia en nedskrivning av sitt fastighetsbestånd. I bokslutet görs en nedskrivning på 125 miljoner kronor, som …