Lerstenen och Acta köper för 850 miljoner

Nu säljer Stena hela sitt Umeåbestånd till ett bolag som ägs av lokala Lerstenen samt till Acta för en köpeskilling som uppgår till cirka 850 miljoner kronor. Av de 85000 kvadratmeter som beståndet omfattar är cirka 80 procent bostäder.

Markanvisningar till 18 byggherrar i Malmö

Tekniska nämnden beslutade i förra veckan om markanvisning till 18 byggherrer i Hyllie och Västra Hamnen. Dessa markanvisningar kommer totalt att ge 1100 bostadsrätter och ungefär 600 hyresrätter.

Stena vann udda kamp mot 15 bolag

Det blev Stena Fastigheter som tog hem budkampen om det kommunala fastighetsbolaget Lomma Fastighets AB, LFAB. Priset var redan bestämt: 185 miljoner kronor. Tre anbudsgivare valdes ut till en finalomgång: HSB Sundsfastigheter AB, IKANO Fastighets AB och Stena Fastigheter AB. Segrade gjorde det sistnämnda företaget. – Vi njuter av att vara bäst. säger Stena Fastigheters VD Christel Armstrong Darvik till Fastighetsvärlden.

20 Största ägarna

I detta nummer presenterar vi Sveriges största fastighetsägare, vilket vi även gjorde i november 2006

11 Största husmiljardärerna

DEN VERKLIGA fastighetsgasellen är dock Erik Selin som i ett rasande tempo byggt upp ett fastighetsimperium. Maths O Sundqvist är …

Väsbyhem gör stor fastighetsaffär med Stena

Med syfte att öka konkurrensen på bostadsmarknaden och frigöra resurser har Upplands Väsby nu sålt ett bostadsbestånd ur sitt bolag Väsbyhem. För 350 miljoner kronor förvärvar Stena Fastigheter bostadsområdet Smedby I, som uppfördes åren 1972-76.

Stena Fastigheter köper Bayers fastighet i Gårda

Tidigt i våras blev det klart att läkemedelsföretaget Bayer efter 50 år i Göteborg bestämt sig för att flytta till Stockholm (Frösunda, Solna). Nu har Stena Fastigheter köpt fastigheten Gårda 19:7 på Drakegatan 1. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om drygt 7000 kvadratmeter.

Stena Fastigheter satsar 150 miljoner i Kina

Stena Fastigheter har i ihop med ett holländskt bolag köpt fastigheter och projekt värda tre miljarder kronor i Kina. Stena äger fem procent av det nya gemensamma bolaget. Det rör sig i första hand om bostäder i Shanghai.

Teesland köper med hög avkastning

Den brittiska fonden Teesland iOG har köpt nio fastigheter i Göteborg och åtta i Malmö av Stena. Fastigheterna innehåller 24 000 kvadratmeter kontor och 50 000 kvadratmeter lager/industri. Köpeskillingen är 380 miljoner kronor, 5 100 kronor per kvadratmeter.

Stena Metall köper från Sagax

Sagax säljer fastigheten Veddesta 2:32 i Järfälla kommun till Stena Metall för 53 miljoner kronor, vilket överstiger det bokförda värdet …

Tornetledning i skattehärva

Tornet har dragits in i en skatteutredning mot Byggbolaget i Värmland AB. Hos firman hittades en faktura från 2002 på ombyggnad av en fastighet i Karlstad för 181 250 kronor. Fakturan har attesterats av VD för Skanstornet (dotterbolag till då börsnoterade Tornet) Christel Armstrong Darvik (bilden).
Skatteverkets utredning visade dock att renoveringsarbeten i själva verket utförts på en jordbruksfastighet utanför Karlstad som ägs av förre kontorschefen i Skanstornet, Gerhard Hagström.

Ronneby kommun nära sälja 165.000 kvm

Ronneby kommun ligger i förhandlingar om sälja det kommunala fastighetsbolaget Abri till Active Properties, ett bolag som knoppats av från O-listenoterade Active Capital. Än så länge innehåller bolaget 38 000 kvadratmeter stora "Soft Center"i Ronneby men nu kan snart innehavet mångdubblas.

Stena har köpt del av ryskt bolag

Stena Fastigheter har förvärvat en minoritetspost i ett ryskt bygg- och fastighetsbolag med huvudkontor i Moskva. Köpeskillingen är runt 100 miljoner kronor och ägarandelen är strax under tio procent. Stena Fastigheters avgående VD John Helgesson (bilden), som kommer att ha ett huvudansvar för bolagets utlandsexpansionen, berättar att Stena planerar att förvärva fastigheter i Moskva och St Petersburg för upp till en miljard kronor de kommande två–tre åren.

Stena vill dubbla beståndet utomlands

Stena Fastigheter ska satsa stort utomlands. I första hand blickar Stena mot Holland och Frankrike där bolaget redan idag har stora bestånd. Bland annat äger man World Trade Center i franska Sophia Antipolis (bilden). Men bolaget tittar även på flera nya marknader. Stena Fastigheters avgående VD John Helgesson kommer att ha ett huvudansvar för utlandsexpansionen.