Försäljningar höjer Drott

Bostads AB Drott, under uppköp av Stena Fastigheter, redovisar ett resultat före skatt på 132 mkr (28) för det första …

Stena kontrollerar 93\% av aktierna i Drott

Anmälningstiden för Stena Fastighetsförvaltnings erbjudande till aktieägarna och innehavarna av konvertibla skuldförbindelser i Drott gick ut tisdagen den 10 augusti …

Stena har kontroll över 75 procent av Drott

Stena har nu nått ett ägande om 75,1 procent av kapital och röster i Drott meddelar företaget i ett pressmeddelande. …

Akelius köpte bostadfastigheter för 1,3 miljard

”Kampen” mellan Stena och Akelius om vem som är Sveriges största privata fastighetsägare till bostadsfastigheter fortsatte i juli. Akelius Fastigheter …

Wihlborg lade bud på Fabege

Den 19:e juli förvärvade Wihlborgs ytterligare 3,1 procent av aktierna i Fabege från Stena och lade därefter ett bud på …

Så kom det väntade budet på Drott

Igår morse kom det av många väntade budet på Drott från Stena. Ända sedan Stena började att köpa på sig …

Ny styrelseledamot i Drott

Vid den extra bolagsstämma som Drott höll den 24 juni utsågs John Helgesson, VD för Stena Fastigheter, till ny ledamot …

Ägarförändringar i Drott och Fabege i fokus

Under måndagen presenterade såväl Fabege som nya Drott delårsresultaten för första kvartalet. Detta hamnade dock i skymundan av de stora …

Stena Fastigheter köper ytterligare Drottaktier

Inför den kommande omstruktureringen av Drott så flyttar Stena fram sina positioner. Företagets fastighetsbolag Stena Fastigheter har köpt ytterligare en …

Stor brf-försäljning av Stena Fastigheter

Stena Fastigheter har sålt två fastigheter i Solna för totalt 394 mkr till två nybildade bostadsrättsföreningar. Föreningarna har tillträde vid …

Akelius lämnar inget motbud

Till Dagens Industri uttalar Roger Akelius att man inte ämnar lägga något motbud till LRF/Stenas bud på Mandamus.Men han ämnar …

Stena Fastigheter på väg att ta över Mandamus

I en tvåstegsaffär vill Stena Fastigheter ta över Mandamus. I ett första steg som togs igår lägger LRF ett bud …

Ännu en försäljning i Haninge

Statens engagemang i Haninge Bostäder AB är i princip nu avslutat då även Handenterminalen sålts av Venantius AB till Stena …

JLL ökar sin svenska uthyrningsverksamhet

Jones Lang LaSalle har i år sjösatt en separat uthyrningsavdelning i Sverige. Tidigare hanterades endast uthyrningar för Skandias bestånd, som …