SPP:s försäljning en portföljoptimering

Rickard Backlund på Celexa, som för SPP:s räkning genomfört fastighetsaffären med Diligentia säger till FV idag att affären är ett …

Diligentia byter fastigheter med SPP

Diligentia byter sitt fastighetsbestånd i Örebro till priset 190 Mkr mot cityfastigheter i Stockholm och Göteborg. Totalt nettoköper Diligentia fastigheter …

Balder siktar på expansion i Stockholm

Fastighets AB Balder, som noteras på O-listan 30 juni, siktar främst på en expansion i Stockholm. Redan idag är man …

Vasakronan köper 44 fastigheter av SEB för 4,2 miljarder

Vasakronan gör affären mindre än ett år efter att bolaget sålt ett större antal fastigheter i mindre orter runt om …

Vasakronan köper fastigheter av Sweco för 120 mkr

Vasakronan köper sex fastigheter i Göteborg, Gävle, Karlstad, Jönköping och Örebro av Sweco. Köpeskillingen uppgår till 120 mkr och den …

Så blir Vasakronans struktur

Vasakronankoncernens nya struktur är nu beslutat. Det blir fyra bolag; Vasakronan AB, Vasallen AB, Agilia Holding AB och Specialfastigheter i …

JM köper mark i Örebro

JM har köpt Västra Mark med ett markområde med diverse byggnader i Örebro av kommunen, som dessförinnan köpt marken av …

Vinst för Kumla Bostäder

Allmännyttiga Kumla Bostäder AB redovisar en vinst för 1996 på över 10.8 miljoner kr. Detta är en fördubbling jämfört med året …

Skanska och Ikea i bostadssamarbete

Skanska och Ikea fortsätter att samarbeta. Det senaste projektet kallas Bo Klok, och innebär att Skanska bygger hus som Ikea …

Årets nybyggare utsedd

Byggentreprenörerna har utsett årets nybyggare. De som fick stipendierna var Claes Larsson på Skanska i Örebro och MB-gruppen i Bygg …

Vinstökning för Öbo i Örebro

Allmännyttiga fastighetsbolaget ÖBO i Örebro redovisade ett resultat på 43 miljoner kr när det preliminära bokslutet presenterades förra veckan. Detta trots att …

Majoritet för OS i Stockholm

Opinionen kring ett OS i Stockholm ser ut att ha svängt. Enligt en undersökning gjord av Mitthögskolan i Örebro är …