Vinst för Kumla Bostäder

Allmännyttiga Kumla Bostäder AB redovisar en vinst för 1996 på över 10.8 miljoner kr. Detta är en fördubbling jämfört med året …

Skanska och Ikea i bostadssamarbete

Skanska och Ikea fortsätter att samarbeta. Det senaste projektet kallas Bo Klok, och innebär att Skanska bygger hus som Ikea …

Årets nybyggare utsedd

Byggentreprenörerna har utsett årets nybyggare. De som fick stipendierna var Claes Larsson på Skanska i Örebro och MB-gruppen i Bygg …

Vinstökning för Öbo i Örebro

Allmännyttiga fastighetsbolaget ÖBO i Örebro redovisade ett resultat på 43 miljoner kr när det preliminära bokslutet presenterades förra veckan. Detta trots att …

Majoritet för OS i Stockholm

Opinionen kring ett OS i Stockholm ser ut att ha svängt. Enligt en undersökning gjord av Mitthögskolan i Örebro är …