Örebro

Senaste nyheterna om Örebro.


JM säljer fastigheter för ca 100 Mkr

JM har sålt fyra fastigheter för ca 100 Mkr till olika köpare. Affären ger JM reavinster på ca 22 Mkr. …

Koncentration i Drott

Drott fortsätter med sin avvecklingen av det oprioriterade fastighetsbeståndet. Under det tredje kvartalet har 15 fastigheter sålts för totalt 204 …

Castellum investerar 300 Mkr

Castellum investerar sammanlagt ca 300 Mkr i förvärv och nybyggnation. Ca 200 Mkr avser nybyggnationer i Göteborg och Örebro. Vid …

Mandamus och Drott strukturerar

Mandamus och Drott hjälper varandra att koncentrera respektive fastighetsbestånd. Mandamus säljer 5 kommersiella fastigheter i Eskilstuna, Täby och Örebro och …

Kungsleden stärker sitt bestånd

Genom affären med JM får Kungsleden ett bestånd med 43 fastigheter fördelade på 10 kommuner. Förutom Skåne och Halmstadfastigheterna finns …

Sänkta hyror i Örebro

De privata fastighetsägarna i Örebro har kommit överens med Hyresgästföreningen om en sänkning av hyrorna med 1,4 procent under nästa …

SPP:s försäljning en portföljoptimering

Rickard Backlund på Celexa, som för SPP:s räkning genomfört fastighetsaffären med Diligentia säger till FV idag att affären är ett …

Diligentia byter fastigheter med SPP

Diligentia byter sitt fastighetsbestånd i Örebro till priset 190 Mkr mot cityfastigheter i Stockholm och Göteborg. Totalt nettoköper Diligentia fastigheter …

Balder siktar på expansion i Stockholm

Fastighets AB Balder, som noteras på O-listan 30 juni, siktar främst på en expansion i Stockholm. Redan idag är man …

Vasakronan köper 44 fastigheter av SEB för 4,2 miljarder

Det blev Vasakronan som förvärvar 44 rörelsefastigheter från SEB Fastigheter. Köpeskillingen är drygt 4,2 miljarder kronor.

Vasakronan köper fastigheter av Sweco för 120 mkr

Vasakronan köper sex fastigheter i Göteborg, Gävle, Karlstad, Jönköping och Örebro av Sweco. Köpeskillingen uppgår till 120 mkr och den …

Så blir Vasakronans struktur

Vasakronankoncernens nya struktur är nu beslutat. Det blir fyra bolag; Vasakronan AB, Vasallen AB, Agilia Holding AB och Specialfastigheter i …

JM köper mark i Örebro

JM har köpt Västra Mark med ett markområde med diverse byggnader i Örebro av kommunen, som dessförinnan köpt marken av …

Vinst för Kumla Bostäder

Allmännyttiga Kumla Bostäder AB redovisar en vinst för 1996 på över 10.8 miljoner kr. Detta är en fördubbling jämfört med året …