Samhällsfastigheter

Magnolia tecknar fyra hyresavtal med Borlänge kommun

Magnolia Bostad har tecknat fyra 20-åriga hyresavtal med Borlänge kommun för en ny samhällsfastighet innehållande särskilt boende för äldre om 54 lägenheter, förskola, hemtjänst och dagverksamhet. Magnolia kommer även att uppföra 47 trygghetsbostäder på fastigheten. Totalt kommer fastigheten att omfatta cirka 7.700 kvm.

Utvecklar 14-våningshotell – bredvid polishus

”Har alla förutsättningar att ta positionen som det bästa hotellet i staden”.

Erik Rune lämnar toppjobb i Magnolia för annan roll

Bolaget med Fredrik Holmström som huvudägare gör om i toppen.

JV-bolag i fokus hos Magnolia

Idag offentliggjorde Magnolia Bostad sin delårsrapport för Q3. – Till våra styrkor hör nära samarbeten med våra partners och det …

Slättö etablerar portfölj om 1,2 miljarder kronor

Ingår jv med stor bostadsutvecklare och köper logistikfastigheter.

Magnolia köper från Coop – ska bygga 430 bostäder

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av del av fastigheten Tullholmssågen 4 i Karlstad kommun. På fastigheten planerar Magnolia Bostad …

Magnolia Bostad tecknar hyresavtal med Östersunds kommun

Magnolia Bostad har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Östersunds kommun för ett nytt vård- och omsorgsboende om 80 lägenheter och cirka 6.300 kvm. Inflyttning beräknas till första halvåret 2022.

Rikshem säljer byggrätter i Orminge till Magnolia

Rikshem säljer två delar av fastigheten Orminge 46:1 i Orminge centrum i Nacka kommun, omfattande cirka 10.400 kvm BTA. På fastigheterna planerar Magnolia Bostad att utveckla bostäder och ett vårdboende. Rikshem har för avsikt att förvärva vårdboendet vid färdigställande.

Magnolia och Heimstaden bildar JV och satsar i Åkersberga

Magnolia Bostad och Heimstaden Bostad bildar ett Joint venture med syfte att gemensamt utveckla ca 150.000 kvm BTA bostäder i det havsnära området Näsängen i Åkersberga, Österåker kommun.

Heba köper för 700 mkr

Det tidigare så försiktiga och lågmälda bostadsbolaget slår till med ännu en stor affär.

M&G köper från Magnolia

Thorsten Slytå motiverar förvärvet.

Kraftigt sämre resultat för Magnolia

Magnolia visar ett klart sämre resultat för fjärde kvartalet jämfört med tidigare. Bolaget förklarar det med att ett antal projekt försenats. Ingen utdelning är att vänta.

Magnolia Bostad förlorar krav i skiljetvist

Magnolia Bostad förlorar tvist i skiljedom och får till följd av detta en negativ resultateffekt i det fjärde kvartalet 2018. …

Magnolia överväger nytt spår

För det tredje kvartalet redovisade bostadsutvecklaren ett minusresultat.