Bra flöde från projekten för Magnolia

Rörelseresultatet hos Magnolia blev 94 mkr under det första kvartalet 2020 att jämföra med 122 mkr för motsvarande period under …

Lämnar Magnolia – till Newsec

Fredrik Tångstedt ansluter till Newsec som senior värderare.

Säljer för 1,7 miljarder

Selin-ägda bolaget är köpare. Det här ingår i storaffären.

Magnolia köper mark av Coop i Karlstad

Coop Värmland har tecknat avtal med Magnolia Bostad om försäljning av ytterligare mark på Tullholmen i Karlstad. Svefa och DLA …

Magnolia säljer till Heimstaden i Norrköping

Magnolia Bostad har tecknat avtal om försäljning av projektet Björkalund bestående av fastigheten Föreställningen 1 i Björkalund, Norrköpings Kommun. Projektet …

Magnolia planerar stort trähusprojekt i Borås

Magnolia planerar att utveckla flera bostäder i trä – 28 000 kvadratmeter BTA – i Borås.

Magnolia säljer för 400 mkr inom ramavtal

Nu genomförs den tredje försäljningen inom det ramavtal som Magnolia och Heimstaden ingick 2018.

Magnolia får markanvisning i Skellefteå

Markanvisningen avser del av fastigheten Skellefteå 5:1 och omfattar cirka 21.000 kvm BTA. Magnolia Bostad planerar här utveckla cirka 300 …

Säljer till Heimstaden för 1,4 miljarder

Del 2 i det jätteavtal som parterna tecknade 2018. ”Bidrar till vår expansion som en av Sveriges ledande samhällsutvecklare”.

Serneke bygger åt Magnolia i Sundsvall

Serneke har tecknat avtal med Magnolia Bostad om att bygga 319 lägenheter vid Norra Kajen i Sundsvall. Ordervärdet uppgår till omkring 370 miljoner kronor.

Bildextra: Från klassiskt bryggeri till nybyggeri

Se hur det kommer att se ut framöver på den klassiska bryggerifastigheten.

Magnolia tecknar fyra hyresavtal med Borlänge kommun

Magnolia Bostad har tecknat fyra 20-åriga hyresavtal med Borlänge kommun för en ny samhällsfastighet innehållande särskilt boende för äldre om 54 lägenheter, förskola, hemtjänst och dagverksamhet. Magnolia kommer även att uppföra 47 trygghetsbostäder på fastigheten. Totalt kommer fastigheten att omfatta cirka 7.700 kvm.

Utvecklar 14-våningshotell – bredvid polishus

”Har alla förutsättningar att ta positionen som det bästa hotellet i staden”.

Erik Rune lämnar toppjobb i Magnolia för annan roll

Bolaget med Fredrik Holmström som huvudägare gör om i toppen.