Kraftigt sämre resultat för Magnolia

Magnolias siffror för perioden helåret 2018: Nettoomsättningen uppgick till 1 054 mkr (1 781). Rörelseresultatet uppgick till 164 mkr (384). …

Magnolia Bostad förlorar krav i skiljetvist

Magnolia Bostad förlorar tvist i skiljedom och får till följd av detta en negativ resultateffekt i det fjärde kvartalet 2018. …

Magnolia överväger nytt spår

För det tredje kvartalet redovisade bostadsutvecklaren ett minusresultat.

Fem lämnar capital markets på Newsec

Fortsatt ”silly season” inom rådgivningsbranschen.

Thomas Persson till nytt jobb

Tar ett överraskande jobb. Byter sida.

Magnolia säljer stort paket i Bro

Bostäderna bedöms ha ett värde om nära 1,2 miljarder när de står färdiga.

Magnolia säljer fyra hotellprojekt till Alecta

Hotellprojekten omfattar totalt cirka 1.000 rum.

Jätteavtal: Köper projekt värda nästan 10 miljarder

Två offensiva parter gör stor affär kring bostäder i Storstockholms- och Öresundsregionen.

Namnet på Magnolias storsatsning: Vårby Udde

Våren 2016 presenterade Spendrups ett bostadsprojekt som dels omfattade deras fastighet, dels en del av Huddinge kommuns intilliggande fastighet. Våren …

333 sålda hos Magnolia

Magnolia har redovisat siffror för första kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 113 mkr (20). Periodens resultat uppgick till 80 mkr (-3). …

Brittiska jätten slår till i Visby

”Den här fastigheten uppfyller alla våra investeringskriterier.”

Affären i kras – Magnolia fann ny köpare men tappar 70 mkr

Tar över efter danskt misslyckande.

Genova 08-köper från Magnolia

Säljaren avyttrar annat än bostäder.