Senaste nyheterna om Magnolia


Nio får bygga i Hyllie

FV berättar om aktörerna och volymerna. Totalt cirka 60.000 kvm.

Alla fem dog

Samtliga fem personer som var inblandade i olyckan med bygghissen som störtade 20 meter i Sundbyberg har avlidit, bekräftar Åklagarmyndigheten.

Nytt bolag till stort stadsutvecklingsprojekt

Efter avhopp – nytt bolag får markförsäljning och ska bygga 150 hyresrätter.

Areim tar full kontroll över Magnolia Bostad

Stor affär kring bostadsutveckling.

Magnolia bantade byggrättsportföljen

Det blev ett tydligt negativt resultat för Magnolia under 2022. Värdenedgången på förvaltningsbeståndet uppgick till cirka 8 procent.

Magnolia säljer byggrätt till Framtiden

Kommunala Framtidenkoncernen i Göteborg har förvärvat fastigheten Sannegården 26:1 av Magnolia Bostad, vilken medger en byggnation av omkring 175 bostäder.

Magnolia varslar och bromsar nya projekt

”En nödvändig konsekvens av att flera av våra planerade produktionsstarter kommer att behöva skjutas på framtiden”.

Magnolia förbereder för senareläggning av projekt

Den nya verklighet slår hårt på Magnolias verksamhet

Nya Boendet gör omstart i svårt marknadsläge

Nya Boendet är en marknadsplattform, med slutkonsumenten som målgrupp, som vill bli den givna marknadsplatsen för alla nyproducerade bostäder. Bolaget gör nu ett omtag – med rikstäckande bostäder.

Magnolia får två markanvisningar i Sollentuna

Markanvisningarna utgörs av två kvarter, den ena på 116 bostäder och en livsmedelsbutik och den andra på 85 bostäder och en samlingslokal för hela Väsjön.

Signum köper och säljer – breddar sig geografiskt

Signum har den senaste tiden vuxit kraftigt sett till både byggrättsförvärv och nyrekryteringar. Nu tas ett strategiskt beslut att bredda till fler geografiska områden med ett fortsatt fokus på småhus. Som en del av planerna säljs en större byggrätt för boenden i flerbostadshus i Eskilstuna till Magnolia Bostad, samtidigt som man förvärvar byggrätter om 3.300 kvm BTA i Mariefred.

Magnolia utökar ledningsgruppen

Henrik Meeths tillträder som medlem i ledningsgruppen i Magnolia med fortsatt ansvar för affärsutveckling.

Signum köper bostadsprojekt i Bro

Signum har förvärvat två fastigheter om cirka 2.000 kvm BOA i Bro Mälarstad, Upplands Bro. Totalt planeras 21 parhus och radhus med förväntad inflytt under andra halvan av 2023.

Tre av 29 vann tävling i Skellefteå

29 tävlingsbidrag skickades in till Skellefteå kommuns markanvisningstävling för Anderstorg. Vann gjorde Nordfeldt, Klarabo och Magnolia Bostad.