Senaste nyheterna om Lund


Realia fortsätter att öka sitt resultat

För första kvartalet kan Realia visa upp en 17-procentig förbättring av resultatet före skatt 11,7 Mkr (10). Hyresintäkterna har ökat …

HSB vill bygga bostäder i Lund

HSB vill gärna bygga centralt belägna bostäder i Lund och har sänt ut en ”testballong” om 120 nya bostäder söder …

Strukturaffär mellan Diligentia och Mandamus

En principöverenskommelse har träffats mellan Diligentia och Mandamus om en affär där Diligentia erhåller en fastighet i Köpenhamn för 264 …

Ytterligare ett Wihlborg till börsen?

Wihlborg Byggprojekt låter sig inte skrämmas av den kräftgång dess namne haft på börsen, utan planerar för en notering av …

Mandamus gör sig av med Djingis Kahn

Mandamus har sålt sina två kvarvarande hotellfastigheter i Skåne för sammanlagt 22,4 Mkr. Försäljningen innebär en reavinst om 5,4 Mkr. …

Catella och Leimdörfer delar på Ericsson

Sedan tidigare är det känt att Ericsson skall sälja alla sina fastigheter för att fokusera på kärnverksamheten som kommunikationsföretag. Uppdraget …

NCC bygger Västra Station för 105 Mkr

I Lund har NCC fått i uppdrag att på totalentreprenad bygga Västra Station. Beställare är Lunds Kommuns Fastighets AB och …

Drott gör reavinst på 76 Mkr

Drott har sålt fastigheter för 195 Mkr, vilket gett reavinster om 76 Mkr före skatt (0,75 kr per aktie). De …

S:t Petri fick höga höjningar

Även om hyresförhandlingarna runt om i Sverige överlag resulterat i oförändrade hyror så har en del separata förhandlingar för vissa …

Lunds kommun säljer fastighet till Vasakronan

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) har sålt fastigheten Repslagaren 31 på Stora Södergatan i Lund till Vasakronan. Köpeskillingen för fastigheten …

KPA säljer i Lund

HSB Hyresfastigheter i Lund har förvärvat fastigheten Änkehuset 2 av KPA Pensionsförsäkring AB för 23,4 Mkr. I fastigheten finns det …

Castellum köper i Skåne för 220 Mkr

Genom sitt dotterbolag Fastighets AB Briggen har Castellum förvärvat tre kommersiella fastigheter i Lund och Malmö samt en större byggrätt …

Kungsleden stärker sitt bestånd

Genom affären med JM får Kungsleden ett bestånd med 43 fastigheter fördelade på 10 kommuner. Förutom Skåne och Halmstadfastigheterna finns …

Pandox utnyttjade option

Pandox genomförde igår det förvärv av Provobis Star Hotel i Lund som bolaget tidigare slutit otionsavtal om med NCC och …