Senaste nyheterna om Lund


Planer på två nya hotell i Lund

Byggnadsnämnden i Lund har gett klartecken till byggandet av två nya hotell i staden. Det ena skall ligga vid Dalbyvägen/Tellusgatan …

Gammal småhustvist avgjord till NCC:s nackdel

Elva familjer i Lund får skadestånd för fukt- och mögelskadade villor genom en dom i Högsta Domstolen. NCC (då ABV) …

Jan Nygren vill sälja köpcentrum

Riksbyggens nye VD, Jan Nygren, visar nu att nya kvastar sopar hos Riksbyggen. För att förbättra ekonomin vill han sälja …

1000 nya bostäder i Lund de kommande tre åren

Drygt 300 bostäder per år de kommande tre åren beräknas påbörjas i Lund. Det framgår av det nya mark- och …

Nytt fastighetsbolag vill bygga bostäder i Malmö

En nygammal aktör har dykt upp på fastighetsmarknaden i Malmö. Det är ägarna till byggkoncernen HNB som bildat ett nytt …

Hög vinst ger lägre hyreshöjningar i Lund

Det kommunala bostadsföretaget LKF i Lund redovisar en rekordvinst för 1996, 47 miljoner kronor. 1995 var resultatet 27 miljoner. Den …

Wihlborgs köper för 100 Mkr i Malmö och Lund

Det är sammanlagt åtta fastigheter som förvärvas. Av dessa ligger sju i Malmö och säljare där är byggmästare Åke Andersson …

Vasakronan vill stanna kvar i Lund

Lund är en av de många kommuner i landet som står på Vasakronans säljlista. Men ledningen för Vasakronans region syd …

Hotellbygge i Lund utreds

Byggnadsnämnden i Lund skall nu utreda en planändring som skulle möjliggöra byggandet av ett hotell vid E22:an, intill Dalbyavfarten i …

Tre fastigheter sålda i Arboga

De tre konkursdrabbade fastigheterna i Arboga, Olof Ahllöf 3, Härbärget 6:2 och Sturestaden 3:2 har sålts av konkursförvaltaren torbjörn Bäck …

Regementslokaler i Ystad kan bli högskola

Regementet LV 4 i Ystad, som skall läggas ned, kan komma att användas till högskoleutbildning. Kommunen för nu diskussioner med …

Goda utsikter i Lund men lägre potential än Malmö

Lunds fastighetsmarknad fortsätter att vara stabil, med såväl stigande hyror som fastighetsvärden. Omsättningen är dock låg och nivåerna så pass …

Gönan krigar om byggrätt

Gröna Lund vill utöka sitt område med den stora P-platstomten om 13.000 kvm mitt emot nuvarande entren. Förutom nya byggnader …