Lund

Senaste nyheterna om Lund.


Catella och Leimdörfer delar på Ericsson

Sedan tidigare är det känt att Ericsson skall sälja alla sina fastigheter för att fokusera på kärnverksamheten som kommunikationsföretag. Uppdraget …

NCC bygger Västra Station för 105 Mkr

I Lund har NCC fått i uppdrag att på totalentreprenad bygga Västra Station. Beställare är Lunds Kommuns Fastighets AB och …

Drott gör reavinst på 76 Mkr

Drott har sålt fastigheter för 195 Mkr, vilket gett reavinster om 76 Mkr före skatt (0,75 kr per aktie). De …

S:t Petri fick höga höjningar

Även om hyresförhandlingarna runt om i Sverige överlag resulterat i oförändrade hyror så har en del separata förhandlingar för vissa …

Lunds kommun säljer fastighet till Vasakronan

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) har sålt fastigheten Repslagaren 31 på Stora Södergatan i Lund till Vasakronan. Köpeskillingen för fastigheten …

KPA säljer i Lund

HSB Hyresfastigheter i Lund har förvärvat fastigheten Änkehuset 2 av KPA Pensionsförsäkring AB för 23,4 Mkr. I fastigheten finns det …

Castellum köper i Skåne för 220 Mkr

Genom sitt dotterbolag Fastighets AB Briggen har Castellum förvärvat tre kommersiella fastigheter i Lund och Malmö samt en större byggrätt …

Kungsleden stärker sitt bestånd

Genom affären med JM får Kungsleden ett bestånd med 43 fastigheter fördelade på 10 kommuner. Förutom Skåne och Halmstadfastigheterna finns …

Pandox utnyttjade option

Pandox genomförde igår det förvärv av Provobis Star Hotel i Lund som bolaget tidigare slutit otionsavtal om med NCC och …

Nya investeringar av Castellum

Samtidigt som Castellum gått ur fastigheter med ordentliga reavinster så satsar bolaget på investeringar i fastighetsköp och ombyggnad av befintliga …

RSV:s förslag på nya omräkningstal höjer skatten

De förslag på nya omräkningstal för taxeringsvärdena på kontors- och butiksfastigheter som RSV lämnat ger de största höjningarna i de …

NCC gör reavinst vid hotellförsäljning

Den i förra veckan annonserade försäljningen av Provobis Star Hotel i Lund till Pandox kommer att ge en viss reavinst …

Pandox köper Provobis Star Hotel i Lund

Pandox har träffat ett optionsavtal med NCC med rätt att i januari förvärva hotellfastigheten Provobis Star Hotel i Lund från …

Vasakronan och JM i fastighetsaffärer

Vasakronan säljer en fastighet i Helsingborg för 30,8 Mkr och exploaterbar mark för bostäder i Lund för 6 Mkr till …