Revcap och Grandab köper – och satsar på logistik

Revcap och Grandab har sedan tidigare bolaget Grandab Fastigheter. Parterna tar nu nästa steg och bildar Grandab Fastigheter II när ett bestånd logistikfastigheter förvärvas från Midroc.

Grandab rekryterar två

Markus Engström går in som partner i Grandab Management. Han kommer närmast från Tommy Byggare där han varit affärschef för …

Grandab bildar JV med Revcap och köper i Göteborg

Revcap och Grandab har tillsammans bildat bolaget Grandab Fastigheter AB. Grandab Fastigheter skall förvärva, utveckla och förvalta kontor, bostäder, logistik, …

Regio gör stort köp från Alaska

38.000 kvadratmeter lokaler ingår i transaktionen.

DigiLed förvärvar i Uddevalla av Grandab

Grandab Management AB avyttrar via en bolagsaffär fastigheterna Bulten 4 och Bulten 5 i Dyrstens industriområde, vid infarten till Uddevalla …

Köper kontorshus centralt i Göteborg

Säljaren är hyresgäst. Sigillet har förvärvat fastigheten Nordstaden 13:7 på Norra Hamngatan 4 i Göteborg från Grandab. Köpeskillingen uppgår till …

Partner i Grandab säljer lagerfastigheter

Petre & Partners AB, ägt av Carl Petre – partner i Grandab Management AB, avyttrar två lager- och logistikfastigheter i …

Tage Christoffersson ny ordförande i Grandab

Tage Christoffersson, som innehar rollen som affärsutvecklingschef På Castellum AB och som tidigare varit VD för Eklandia Fastighets AB blir …

Gullringsbo och Grandab bakom nya Novi

Förvaltningsuppdraget består av ca 505.000 kvm.

Lyckad omvandling på Skeppsbron

På ett år har 21000 kvm hyrts ut – endast mindre butikslokaler återstår att fylla.

GranFura Fastighets AB köper i Uddevalla

Satsar i Bohuslän och Trestads-området. Grandab och Profura Fastigheter har tillsammans bildat bolaget GranFura Fastighets AB som nu förvärvar 4 industri- …

Grandab fyller Gastuben med livsmedelsbolag

Under 2014 förvärvade Grandab med investerare fastigheten Gastuben 3 med 6 000 kvm kontorslokaler i Mölndal. Den hyrdes då helt …

Storhotell och kontor byggs i Göteborg

Stort projekt omfattande 22.000 kvm hypercentrala lokaler igång.

Martin Carlsson

går i vår in som ny partner i Grandab Management. Carlsson kommer närmast från en tjänst som koncernredovisningsansvarig inom Castellum. …