Senaste nyheterna om Grandab


Regio gör stort köp från Alaska

38.000 kvadratmeter lokaler ingår i transaktionen.

DigiLed förvärvar i Uddevalla av Grandab

Grandab Management AB avyttrar via en bolagsaffär fastigheterna Bulten 4 och Bulten 5 i Dyrstens industriområde, vid infarten till Uddevalla …

Köper kontorshus centralt i Göteborg

Säljaren är hyresgäst. Sigillet har förvärvat fastigheten Nordstaden 13:7 på Norra Hamngatan 4 i Göteborg från Grandab. Köpeskillingen uppgår till …

Partner i Grandab säljer lagerfastigheter

Petre & Partners AB, ägt av Carl Petre – partner i Grandab Management AB, avyttrar två lager- och logistikfastigheter i …

Tage Christoffersson ny ordförande i Grandab

Tage Christoffersson, som innehar rollen som affärsutvecklingschef På Castellum AB och som tidigare varit VD för Eklandia Fastighets AB blir …

Gullringsbo och Grandab bakom nya Novi

Förvaltningsuppdraget består av ca 505.000 kvm.

Lyckad omvandling på Skeppsbron

På ett år har 21000 kvm hyrts ut – endast mindre butikslokaler återstår att fylla.

GranFura Fastighets AB köper i Uddevalla

Satsar i Bohuslän och Trestads-området. Grandab och Profura Fastigheter har tillsammans bildat bolaget GranFura Fastighets AB som nu förvärvar 4 industri- …

Grandab fyller Gastuben med livsmedelsbolag

Under 2014 förvärvade Grandab med investerare fastigheten Gastuben 3 med 6 000 kvm kontorslokaler i Mölndal. Den hyrdes då helt …

Storhotell och kontor byggs i Göteborg

Stort projekt omfattande 22.000 kvm hypercentrala lokaler igång.

Martin Carlsson

går i vår in som ny partner i Grandab Management. Carlsson kommer närmast från en tjänst som koncernredovisningsansvarig inom Castellum. …

Ny partner i Grandab Management

Martin Carlsson går in som partner i Grandab Management. Han kommer under våren 2015 inträda som partner i Grandab Management. Martin …

Mustad säljer två hus i centrum – efter nästan 100 år

Fastigheterna var när uppfördes bland de arkitektoniskt mest påkostade i Göteborg. En familj säljer och ett konsortium förvärvar.

Anja Lindström

går in som partner i Grandab Management. Lindström kommer närmast från tjänsten som Asset Manager inom Newsec Asset Management och får hos …