Platzer koncentrerade beståndet

I slutet av december koncentrerade Platzer sitt bestånd ytterligare genom att sälja sju industrifastigheter i perifera lägen i Göteborg för …

Platzer koncentrerade beståndet

I slutet av december koncentrerade Platzer sitt bestånd ytterligare genom att sälja sju industrifastigheter i perifera lägen i Göteborg för …

Wallenstam säljer till brf i Göteborg

Wallenstam Göteborg AB säljer två bostadsfastigheter på Burgårdsgatan i centrala Göteborg. Köpare är bostadsrättsföreningar som tillträdde fastigheterna den 15 respektive …

Platzer köper och säljer i Högsbo

Platzer köper 23000 kvm tomtmark med bästa läge i Högsbo Industriområde i Göteborg och säljer samtidigt en industri- och lagerfastighet …

NCC säljer Frösunda Port till AMF P för 670 Mkr

NCC säljer den nu helt färdigutvecklade fastigheten Frösunda Port (Hilton 2) i Solna till AMF P för 670 Mkr. För …

Vasakronan köper Göteborgsfastighet för 54 Mkr

Vasakronan satsar ytterligare i Göteborg och förvärvar ännu en fastighet inom Vallgraven i centrala Göteborg. Fastigheten Inom Vallgraven 32:1 förvärvas …

Castellum köper för 188 Mkr och säljer för 166 Mkr

Castellum har förvärvat sex fastigheter i Göteborg och västra Småland för totalt 188 Mkr. Dotterbolaget Eklandia har för 126 Mkr …

Wallenstam säljer till bostadsrättsförening

Wallenstam har sålt en bostadsfastighet i Johanneberg i centrala Göteborg. Köpare är en bostadsrättsförening som redan tillträtt fastigheten. Köpeskillingen uppgick …

Drott köper Malmöfastigheter för 750 Mkr

Drott har förvärvat fastighetsbolaget Fastighets AB Ragne med 26 fastigheter i Malmö. Säljare är Göran Gustafssons stiftelse för Naturvetenskaplig och …

Stigande priser enligt Svensk Fastighetsförmedling

Mäklarkedjan Svensk Fastighetsförmedling rapporterar att villapriserna på riksnivå stigit med ca 12 procent från sept-nov 1999 till motsvarande period i …

Stockholms Stad bildar kommersiellt fastighetsbolag

Stockholms Stad planerar att bryta ut de kommersiella fastigheterna ur Familjebostäder och Svenska Bostäder och placera dessa i ett nytt …

Selmer bygger affärscentrum i Kungsbacka

Skanskas helägda dotterbolag Selmer Bygg Göteborg AB, har tecknat ett avtal med engelskägda Freeport Leisure Sweden AB om att uppföra …

Fortfarande växer Stockholmsmarknaden snabbt

Även om MeritaNordbanken i en mycket uppmärksammad konjunkturprognos nyligen förutspådde att Malmö och Göteborg kommer att gå om Stockholm i …

Skanska gör stora uthyrningar till Tele1 Europe

Skanska har tecknat två hyresavtal med Tele1 Europe avseende lokaler i Göteborg och Stockholm. Samtidigt förklarar bolagen ett intresse att …