Castellum i blåvitt förvärv för hela 1,5 miljarder

Köper ett kontorsbestånd om 36.000 kvm.

SBB i ny rekordaffär

Förvärvar för cirka 2,3 miljarder kronor.

Trophi och Serena utökar i Finland

Trophi har köpt och tillträtt två handelsfastigheter i Finland, i Kemi och Pieksämäki, med dagligvarukedjan Kesko som hyresgäst på långa …

Schroders blickar mot Sverige

Nordenchefen berättar om läget för deras nordiska fastighetsfond.

LaSalle och Cavendo köper mitt i Helsingfors

Catella var säljarens rådgivare. Cavendo har nyligen varit involverade i två olika förvärv i Stockholm och Helsingfors till ett sammanlagt …

RIM och Premico investerar tillsammans med Morgan Stanley i finska bostäder

En fastighetsfond som förvaltas av Morgan Stanley Real Estate Investing förvärvar 306 lägenheter i ett joint venture med RIM och …

NCC säljer Fiskars huvudkontor till tysk fondförvaltare

Köpare är en fond som administreras av det tyska företaget Warburg-HIH Invest Real Estate (Warburg-HIH Invest). Affären kommer att genomföras …

Hemsö över 100.000 kvm utbildningsfastigheter i Finland

Fastigheterna är belägna i centrala Helsingfors i en stadsdel som är känd för sina offentliga byggnader såsom Riksdagshuset, Finlandia-huset och …

NCC hyr ut 6.000 kvm till MTV

Fredriksberg ligger i Konepaja, ett område med en industri- och kulturmiljö av riksintresse i centrala Helsingfors. – En ny typ …

SBB förlänger hyresavtal om 14.000 kvm med finska staten

Senatfastigheter är den finska statsförvaltningens fastighetsförvaltningsenhet som i sin tur kommer att vidareförhyra lokalerna till Polisinrättningen för Västra Nyland som …

Cibus köper för 150 miljoner i Finland

Cibus fortsätter att investera och växa fastighetsinnehavet genom att förvärva en portfölj innehållande 5 fastigheter i Uleåborgsregionen för EUR 14,5m. …

Logicenters tecknar avtal med Postnord i Finland

Logicenters har signerat ett hyresavtal med PostNord Oy i Finland. Avtalet innefattar utvecklandet av en 4.600 kvm stor postterminal i …

Hemsö utvecklar ny skola i Norra Karelen

Joensuu ligger i östra Finland, i landskapet Norra Karelen. Staden har ungefär 75.000 invånare. Det är Finlands tolfte största stad …

Hemsö förvärvar utbildningsfastigheter i Finland för 250 mkr

Hemsö växer inom kategorin utbildningsfastigheter i Finland och förvärvar en universitetsbyggnad i centrala Helsingfors och sin första gymnasieskola i Jyväskylä. …