Senaste nyheterna om Finland


Niam ingår jv – köper bostadsportfölj i Finland

Niam och Kuuskodit Investment Management gör gemensam sak och startar jv. Det nybildade företaget har förvärvat en bostadsportfölj om 5.900 kvm uthyrningsbar yta i Åbo och Esbo. Letar aktivt efter att utöka portföljen.

Alma och Alea förvärvar logistik nära Helsingfors flygplats

Alma Property Partners och Alea Partners förvärvade genom sitt joint venture UrbanLight en last mile-logistikfastighet i Björkhagen i Vanda, nära flygplatsen strax norr om Helsingfors.

Alma och Alea förvärvar sin första lättindustrifastighet

Alma Property Partners och Alea Partners har förvärvat sin första lättindustrifastighet i den finska huvudstadsregionen genom sitt nybildade joint venture, UrbanLight.

Strawberry satsar i nytt arenaområde i Åbo

Strawberry fortsätter sin expansion på den finska marknaden. Hösten 2028 öppnar ett nytt fullservicehotell i Åbo, i ett av Finlands, största utvecklingsprojekt just nu Ratapiha Arena.

Barings förvärvar 39.000 kvm logistik

Barings har förvärvat en prime logistikfastighet om ca 39.000 kvm i Helsingfors i Finland för sin pan-europeiska logistik JV (PELV) från en internationell aktör.

 

Nordika får tre nya hyresgäster

Nordika har hyrt ut totalt 4.000 kvm i kontorsfastigheten Takomo Base in Sockenbackaområdet i Helsingfors under 2023.

Nordisk Renting förvärvar i Åbo

Nordisk Renting förvärvar en strategisk fastighet i Åbo och välkomnar Revvity som ny kund. Bolaget växer därmed ytterligare inom sektorn life science.

CapMan köper nybyggt i Helsingfors

CapMan Residential Fund (CMRF) förvärvade två nybyggda bostadsfastigheter i slutet av 2023. Transaktionen är den sjunde investeringen för CapMans pannordiska bostadsfond.

JM förvärvar byggrätter i Esbo

JM har förvärvat byggrätter för utveckling av cirka 200 bostäder i Tapiola i Esbo, i Helsingforsområdet. Förvärvet sker tillsammans med ytterligare en köpare, där JMs andel av förvärvet uppgår till cirka 140 mkr.

Hemsö förlänger med tingshus på 31.000 kvm

Hemsö och Senatfastigheter har ingått ett nytt 15-årigt hyresavtal om 31.000 kvadratmeter för rättsförvaltningens befintliga lokaler i Helsingfors tingshus i Salmisaari.

Stor vårdfastighetsaffär i Finland

Northern Horizon förvärvar en portfölj om 15 vårdfastigheter till sin fjärde vårdfond, Aged Care IV, till ett beräknat värde om 75 miljoner euro, 855 miljoner svenska kronor, från utvecklaren eQ.

Hemsö tecknar 20-årigt hyresavtal med Åbo stad

Den internationella skolan i Åbo flyttar till Hemsös fastighet i stadsdelen Kuppis. Åbo stad har tecknat ett 20-årigt hyresavtal.

Cibus säljer för 100 mkr

Cibus säljer av fastigheter i Finland för 9 miljoner euro, motsvarande 105 miljoner kronor. Likviden skall användas till att reducera bolagets skuld, stärka balansräkningen och kommer ha positiv effekt på kassaflödet per aktie.

Logicenters satsar på 29.000 kvm i Tammerfors

Logicenters har förvärvat tomt på 58.000 kvm i finska Tammerfors. En toppmodern vakant fastighet på 29.000 kvm förväntas stå klar under fjärde kvartalet av 2024.