Näckebro inleder försäljningen av CarPark

Näckebro inleder denna vecka försäljningen av sitt parkeringsbolag CarPark. Den sker genom ett auktionsförfarande i två steg. I första svängen …

Serco Newsec tar hem stort förvaltningsuppdrag

Serco Newsec har tagit hem förvaltningsuppdraget för samtliga Fabeges stockholmsfastigheter (55 st) samt därtill sex av Näckebros kommersiella fastigheter i …

Så ska Näckebro infoga Fabege i rörelsen

Efter förvärvet av Fabege ligger mer än hälften av Näckebros fastighetsmassa i Stockholmsområdet. Nu börjar det stå klart hur Näckebro …

Näckebro ökade till 73 mkr

Resultatet efter finansnetto för årets första månader ökade till 73 mkr (26mkr). Rörelseresultatet före försäljningar steg till 474 mkr (215 …

Kraftigt sänkta vakanser i Näckebros citybestånd

Uthyrningsarbetet i de centrala delarna av Stockholm, Göteborg och Malmö går bra just nu för de flesta fastighetsägare. Näckebro hävdar …

Svag utveckling i år för fastighetsaktier

Trots goda förutsättningar i form av kraftigt sänkt långränta, sjunkande vakanser och stigande hyror har börsens fastighetsaktier haft en medioker …

Börsstopp kan tyda på bud på Gotic

Handeln med aktierna i Gotic stoppades på onsdagen. Mer information om anledningen till handelsstoppet väntas först på fredag. Stoppet kom …

Fabege godtar Näckebros bud

Fabeges styrelse har fattat beslutet att rekommendera sina aktieägare att acceptera Näckebros bud på bolaget, 85 kronor per aktie.

Custos sålde resterande aktier till Näckebro

Näckebro köpte på Torsdagen Custos resterande post i Fabege om 8,7 procent av kapitalet och 8,2 procent av rösterna. Priset …

Hufvudstaden backar ur Fabege-striden

Hufvudstaden beslutade på onsdagen att dra sig ur striden om Fabege och ta tillbaka sitt bud. Därmed lämnas fältet fritt …

Omsättning av Fabegeaktier

Öhman Fondkommission har inbördes mäklat en post i Fabege på 686.567 B-aktier, motsvarande 3,1 procent av kapitalet och 2,9 procent …

Fördel Näckebro i kampen om Fabege

Custos försäljning av aktier i Fabege ökar sannolikheten att Näckebro kommer att gå segrande ur striden om bolaget. Custos saknar …

Custos säljer aktier i Fabege

Investmentbolaget Custos har sålt 1,7 miljoner aktier i Fabege, motsvarande cirka 7 procent av aktierna i bolaget. Custos har nu …

Näckebro lägger konkurrerande bud på Fabege

Näckebro ger sig nu in i kampen om Fabege genom att lägga ett kontaktbud som väsentligt överstiger värdet av det …