Topplista

17 börsbolag i tuff ranking

MED AMBITIONEN ATT från en beprövad modell varje år utveckla årsredovisningen ytterligare kunde Castellum räkna in ytterligare poäng för sin årsredovisning. Företagets specialitet är att kunna visa upp många års utveckling av för företaget väsentliga faktorer. Det gäller också informationen till aktiemarknaden, som snabbt kan ta del av hur aktien värderats relativt resultat och substans över årens lopp. Många av företagen har lagt ned stor möda på att förbättra sina årsredovisningar och allra bäst har Sagax lyckats genom att skaffa sig hela åtta nya poäng. På två år har företaget därmed lyckats höja sig med 15 poäng! De nykomlingar som finns med i rankingen denna gång har alla gjort bra debuter. De hamnar visserligen överlag långt ned på listan, men det är att se som barnsjukdomar och de har stora möjligheter att klättra nästa år.

Bolag och beskrivning

1. Castellum

Antal poäng: 47 Förändrad poäng: +3 Placering förra året: 1
Det mesta är sig likt men årsredovisningen har förbättrats ytterligare. I år upplyser till exempel bolaget om hur de skaffar sig nya hyresgäster. Företagets många olika flerårsöversikter kan använda som förebild för andra företag.

2. Wallenstam

Antal poäng: 44 Förändrad poäng: +1 Placering förra året: 2
Mest spännande i år är informationen om företagets energisatsningar. Betydligt mer information efterlyses om fastigheternas drifts- och underhållskostnader.

3. Home Properties

Antal poäng: 41 Förändrad poäng: +2 Placering förra året: 4
Företaget får åter höga poäng för beskrivningen av det egna beståndet. Det är detaljrikt och ger tillsammans med marknadsbeskrivningen en god bild av bolaget verklighet.

4. Klövern

Antal poäng: 40 Förändrad poäng: 0 Placering förra året: 3
Sparsam layot som dock innehåller mycket fakta. Men förbättringarna är få och samtidigt har bolaget lyft bort annat intressant innehåll. Oförändrad poäng.

5. Fabege

Antal poäng: 38 Förändrad poäng: +3 Placering förra året: 7
Nu beskriver Fabege sin krympta marknad på ett mycket bra sätt. Fortfarande saknas en tydlig resultatprognos.

5. Hufvudstaden

Antal poäng: 38 Förändrad poäng: 0 Placering förra året: 5
Kanske dags för Hufvudstaden att gå vidare med sin årsredovisning. Mer information om investerarmarknaden, den mest spännande i Sverige, efterlyses.

5. Wihlborgs

Antal poäng: 38 Förändrad poäng: +4 Placering förra året: 10
Trots att företaget inte lämnar någon prognos så ger VD-ordet en god bild av vad som är på gång att hända i bolaget. Flera nya poäng för förbättringar.

8. Brinova

Antal poäng: 37 Förändrad poäng: +2 Placering förra året: 7
Inleder med en snygg ”historik-karta”. Företaget får ett par ytterligare poäng för förbättringar. Borde kanske se över sin layout ännu mer till nästa upplaga.

8. Ljungberggruppen

Antal poäng: 37 Förändrad poäng: +3 Placering förra året: 11
Samgåendet med Atrium har gett flera nya poäng genom förbättrade marknadsbeskrivningar. Slarvade bort potential att bli ännu bättre.

10. Catena

Antal poäng: 36 Förändrad poäng: Ny Placering förra året: Ny
Är bäst av årets nykomlingar på att redovisa både mål och måluppfyllelse. Borde förbättra sin fakta om potentialen i bolagets bestånd.

10. Kungsleden

Antal poäng: 36 Förändrad poäng: 0 Placering förra året: 6
Har genom layoutförändringar denna gång något luftigare sidor. Genomför annars få förändringar efter förra årets uppryckning.

12. Balder

Antal poäng: 35 Förändrad poäng: +5 Placering förra året: 12
Företaget har förbättrat sig på flera punkter sedan debuten förra året. Inleder med en bra översikt på regionnivå.Visar intjäningsförmåga men ingen prognos.

13. Heba

Antal poäng: 34 Förändrad poäng: -1 Placering förra året: 7
Minskat marknadsinformationen något, men framförallt saknas en ordentlig kommentar till det oönskade inhoppet av Wallenstam som storägare.

13. Sagax

Antal poäng: 34 Förändrad poäng: +8 Placering förra året: 14
Förra årets jumbo har tagit sig i kragen ordentligt och förbättrar sig på många punkter. Är det noterade bolag som tjänat in flest nya poäng.

15. Fastpartner

Antal poäng: 32 Förändrad poäng: +3 Placering förra året: 13
Presenterar flera förbättringar. De projektmöjligheter som finns i bolaget presenteras dock knappast alls, där finns utrymme för förbättring.

16. Din Bostad

Antal poäng: 31 Förändrad poäng: Ny Placering förra året: Ny
Har många delmarknader att redovisa och gör ett hyggligt försök. Avstår från att lämna ifrån sig någon värdering vilket ger ett bottennapp.

17. Diös

Antal poäng: 30 Förändrad poäng: Ny Placering förra året: Ny
En ganska tunn årsredovisning. Bäst är beskrivningen av det egna beståndet där en mycket omfattande tabellsida förser läsaren med mycket fakta.

KOMMENTAR: Bengt Andersson, info-chef, Castellum

–Det är alltid kul när andra uppskattar det man gör.Att vi vann för andra året i rad kändes förstås extra bra. För oss är det dessutom lite speciellt eftersom vi gör hela årsredovisningen själva inom huset både till form och innehåll trots att vi personellt sett är ett litet bolag med bara 13 anställda.Vi ser fram emot ökad konkurrens.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan