Porträtt

Strykpojken har blivit en förebild

Problemet med att porträttera Erik Paulsson är att det är så lätt att fastna i stereotypen ”mannen som gått den …

Fabege säljer 3 fastigheter

Fabege har sålt bostadsfastigheten Sjöhästen 26 på Östermalm för 31 mkr.Köpare är en bostadsrättsförening. Fastigheten består av 29 lägenheter med …

25 procents högre värde för Fabege

För en vecka sedan gick Akademiska Hus något märkligt ut och berättade att man köpt fastigheten Mimer 5 av Drott …

Inlösen om 3,3 Mdr i Fabege

Anmälningsperioden för Fabeges erbjudande om inlösen avslutades den 27 maj 2004. Erbjudandet innebar en möjlighet att lösa in var fjärde …

Fabege fortsätter att sälja med reavinst

Fabege har avyttrat ytterligare en bostadsfastighet på Östermalm i Stockholm, Brunfisken 24 för 106,5 mkr. Fastigheten består av 48 lägenheter …

Fabege gör fin reavinst på bostadsförsäljning

Fabege har sålt bostadsfastigheten Haren 1 på Södermalm till en bostadsrättsförening. Priset, 380 mkr, överstiger marknadsvärdet vid årsskiftet med 18 …

Fabege köper fastighet i Kista om 11 500 kvm

Fabege har förvärvat tomträttsfastigheten Torsnäs 1 i Kista av HP för 85 mkr. Fastigheten är ursprungligen uppförd 1982, då den …

Fabege säljer två bostadsfastigheter

Fabege har avyttrat ytterligare två bostadsfastigheter till ett försäljningspris som i genomsnitt överstiger marknadsvärdet vid årsskiftet med 23 procent. Fastigheterna …

Wihlborgs avyttrade inlösenrätter i Fabege

Wihlborgs har avyttrat samtliga sina inlösenrätter i Fabege AB, totalt 18 662 700 inlösenrätter. Om det blir full anslutning till …

Fabege förlänger avtal med Ericsson i Kista

Ericsson förlänger avtal i Kista om ca 40 000 kvm kontor. Avtalen avser Färöarna 3 som Fabege hälftenäger tillsammans med …

Ägarförändringar i Drott och Fabege i fokus

Under måndagen presenterade såväl Fabege som nya Drott delårsresultaten för första kvartalet. Detta hamnade dock i skymundan av de stora …

Fabege säljer ytterligare en bostadsfastighet

Fabege har sålt bostadsfastigheten Lavetten 16 i Stockholms innerstad för totalt 104 mkr. Priset överstiger den externa värderingen från årsskiftet …

Apoteket AB flyttar till Fatburen på Södermalm

Fatburen som hälftenägs av Atrium Fastigheter AB och Fabege AB har hyrt ut ca 7500 kvm kontorslokaler till Apoteket AB:s …

Fabege säljer två bostadshus med 70 mkr i vinst

Fabege har sålt två bostadsfastigheter i Stockholm för totalt 190 mkr. Priset är 28 procent högre än externvärderingen per 2003-12-31. …