Nya namn klara till Fastighetsdagen den 12 maj

Igår blev det klart med ytterligare medverkande till Fastighetsdagen på Grand Hôtel i Stockholm den 12 maj. Det är Lennart …

Fabege gör jätteuthyrning i Kista

Fabege har hyrt ut drygt 24 000 kvm i ”Concept Building” i Kista till Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). FOI har tecknat …

Drott har sålt 4 fastigheter för 211 Mkr

Bostads AB Drott och blivande Fabege har sålt 4 fastigheter för totalt 211 mkr. Bostads AB Drott har sålt 2 …

Drotts skiftar ut kapital till aktieägarna

I samband med bokslutskommunikén presenterade Drott även styrelsens förslag till hur uppdelningen av Drott ska gå till. För fyra aktier …

Lennart Sten blir VD för nya Fabege (Drott)

Nu är det klart vem som blir VD för Fabege (dvs nuvarande Drott). Det blir Lennart Sten, som för närvarande …

Stena Fastigheter köper ytterligare Drottaktier

Inför den kommande omstruktureringen av Drott så flyttar Stena fram sina positioner. Företagets fastighetsbolag Stena Fastigheter har köpt ytterligare en …

Drott lägger om kursen!

Ända sedan de båda finansmännen Sven Hagströmer och Mats Qviberg tog greppet över fastighetsbolaget Drott har marknaden väntat på vilket …

Lasse Jerbéus ny chef på SJ Fastigheter

Till ny chef för SJ Fastigheter, efter Per-Håkan Westin som blivit VD för AP-Fastigheter, har Lasse Jerbéus utsetts. Han kommer …

Näckebros vinst föll pga Fabege-affären

Näckebros kvartalsresultat föll från 31 till 16 mkr före skatt. Det lägre resultatet beror på högre finansieringskostnader till följd av …

Näckebro tecknade nya kontrakt för 35 mkr kv 1

Näckebro tecknade nya hyreskontrakt till ett årligt värde av 35 mkr under första kvartalet i år. Enligt bolaget är detta …

Lägre resultat för Näckebro

Pga omstruktureringskostnader för förvärvet av Fabege blev Näckebros resultat före skatt 1997 lägre än året innan, 50 mkr jämfört med …

Realia köper i Sundsvall och säljer i Stockholm

Realia har gjort två stora affärer med Näckebro. I den ena affären har man köpt 33 fastigheter i Sundsvall, däribland …

Näckebro köper fastighet av Columna

Näckebro köper fastigheten Sjökatten 14 i Stockholm av Columna Fastigheter. Köpeskillingen för fastigheten uppgår till 17,7 mkr. Samtidigt köper man …

Fabege avnoteras den 2 december

Sedan Näckebro nått mer än 96 procent av aktierna och inlett tvångsinlösen kommer nu Fabege att avnoteras från börsen den …