Fabege kompletterar med projektfastighet

När det Londonbaserade NEP (Nothern European Properties) år 2005 förvärvade det privatägda fastighetsbolaget Linco låg bolagets tyngdpunkt på ett relativt stort bestånd i Solna. I paketet ingick även tomträtten Getingen 15 i Stockholm, belägen invid Norrtull.  Byggnaden uppfördes år 1963, och innehöll ursprungligen industrilokaler och kontor. Nu säljs fastigheten till ett bolag som blir allt mer dominerande vid Norrtull, Fabege.
Sedan NEPs förvärv har en omfattande ombyggnad och uppgradering av kontorslokalerna påbörjats. Tomträtten säljs till Fabege i bolagsform med ett pris baserat på ett värde för tomträtten på 520 miljoner kronor. I försäljningen ingår att säljaren svarar för färdigställandet av den pågående ombyggnaden av de tre översta planen, som idag är vakanta. En stor del av kontorslokalerna är under ombyggnad, och vakansgraden uppgår därför till cirka 55 procent  vid försäljningstillfället.

Byggnaden har successivt omvandlats och innehåller nu i huvudsak kontorslokaler i åtta våningar ovan mark, samt lager, garage och bilverkstäder i tre källarplan. Några butikslokaler finns i gatuplanet. Marken innehas med tomträtt, med en årlig avgäld på 4,2 miljoner kronor till nästa reglering år 2010.
Byggnaden är belägen i ett område som historiskt varit mycket känsligt för svängningar på kontorshyresmarknaden, med mycket höga vakanser när marknaden generellt sett är svag, men också med kraftigt sjunkande vakanser när hyresmarknaden stärks.  Baserat på en hyresnivå på 2 300 per kvadratmeter (exklusive fastighetsskatt) för nyrenoverade kontorslokaler bedömer DTZ att marknadshyran vid full uthyrning uppgår till cirka 39 miljoner kronor, vilket ger en direktavkastning på 5,5 procent.

Även om säljaren nu genomför den pågående ombyggnaden och får allt uthyrt är det svårt att se att avkastningen kan bli högre än så. Ytterligare potential kan finnas genom fortsatt uppgradering av kontor som nu är uthyrda till lägre hyresnivåer.
Efter förvärvet äger Fabege fem fastigheter om totalt cirka 79 000 kvadratmeter vid Norrtull: Getingen 13, 14, 15, Ormträsket 10 (Wenner-Gren Center) och Mimer 5. Genom förvärvet stärker Fabege sin närvaro i området, och är troligen den fastighetsägare som har bäst förutsättningar att fortsätta utveckla byggnaden och höja driftnettot.

Jan Rosengren

Sammanfattning

  • Förvärvet av tomträtten Getingen 15 bedöms, efter färdigställande av pågående ombyggnad och vid full uthyrning ge en direktavkastning i nivån 5,5 procent.
  • Ytterligare potential kan möjligen finnas genom fortsatt uppgradering av kontor som nu är uthyrda till lägre hyresnivåer.
  • Fabege stärker genom förvärvet sin närvaro i området. Företaget äger nu fem fastigheter vid Norrtull och har troligen bäst förutsättningar att ytterligare utveckla byggnaden.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris för het logistik med kyla

Tomas Shaw på JLL har satt analyspannan på en affär med två speciella fastigheter, en i vardera Stockholms- och Göteborgsregionen.

Affärsanalys

Högre avkastning när köpare slår till igen

Sofia Rågmark på JLL har analyserat en affär i Marievik, strax utanför tullarna i Stockholm.

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Affärsanalys

Styrkebesked på lamslagen marknad

Alexander Vintermist vid CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär i centrala Stockholm.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Affärsanalys

Hyrespotential när ägare ökar innehavet

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 6/2022) Efter en rekordhög transaktionsaktivitet under första halvåret 2022 inleddes även högsommaren starkt …

Affärsanalys

Hittat hem efter fem ägarbyten på fem år

Andreas Joelsson Svenn på Savills har placerat värderingspennan på en paketaffär med centrala fastigheter.

Affärsanalys

SBB renodlar via försäljning till Nyfosa

Fastighetsvärderaren Oskar Mosén vid Savills har granskat paketaffären mellan i Nyfosa och SBB där åtta fastigheter i Kalmar ingick.

Affärsanalys

Litet och certifierat lockar investerare

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, analyserar en affär med en bostadsfastighet som ägde rum under våren.

Affärsanalys

Blandfastigheter en motsägelsefull trend

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, har satt analyspennan i en paketaffär med fastigheter för 300 miljoner kronor.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Affärsanalys

Köper kontorshus med hyrespotential

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspannan i en transaktion som ägt rum på Kungsholmen.

Tillbaka till förstasidan