Tydlig trend för kurserna på börsbolagen

FV analyserar.

Listor: FV lanserar ny satsning på fastighetsaktier

Fastighetsaktierna med störst rabatt och premie

Börsen fallar tungt – Besqab och Oscar rasat 10 procent

Dramatisk morgon på börsen. Följ fastighetsbolagen i den inledande handeln.

Kungsledenägare köper in sig i SBB

Gösta Welandson, Kungsledens största ägare går in i Sambällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB). Han gör det i en riktad emission av …

Fastighetsoro – stort börsfall

Fabege faller som en sten – och drar med sig de andra jättarna.

Balders hyresintäkter ökar till 5,4 miljarder

”Bättre nyckeltal borde ge högre kurs”. Balders hyresintäkterna ökar med 98 procent till närmare 5,4 miljarder under 2016 (2,7). Årets …

Höjd utdelning föreslås i Wallenstam

Byggstartat 850 lägenheter. Wallenstam rapporterar ökat resultat och höjer utdelningen till 1,7 per aktie (1,5). Förvaltningsresultatet ökar med 9 procent …

Skanska höjer utdelningen

Skanskas rörelseresultat ökade till 8.199 mkr (6.461) och resultatet efter skatt blev 6.526 mkr (4.929), vilket motsvarar 15,89 kr per …

Kungsleden vill ta in 1 600 mkr i nyemission

Vill sänka belåningsgraden och göra förvärv. Kungsleden har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 1 600 mkr. Nyemissionen …

Oscar Properties kan särnotera kommersiell del

Ser en stor potential i att utveckla det kommersiella beståndet i Storstockholm genom förvärv och nyproduktion.

Agora hyr ut 1.000 kvm i Trollhättan

Agora hyr ut 1.000 kvm i centrala Trolhättan i Oden köpcentrum. Det är gymkedjan Nordic Wellness som tecknat ett 10-årigt avtal. …

Wow – Hela 15.7 miljarder i förvaltningsvinst

Fastighetsvärlden har gått igenom resultaten för de noterade bolagen.

Ruric kastas ut från börsen

Gjort sig skyldiga till upprepade fall av brott mot noteringsreglerna.