Aspholmen

Senaste nyheterna om Aspholmen.


Castellum satsar 113 Mkr och säljer för 44 Mkr

Castellum har genom dotterbolag förvärvat två kommersiella fastigheter för 17 Mkr, beslutat om investeringar uppgående till 96 miljoner kronor och …

Castellum säljer bostadsfastighet med god vinst

Castellum har genom dotterbolagen Fastighets AB Briggen och Aspholmen Fastigheter AB dels sålt två fastigheter och dels förvärvat en fastighet. …

Castellum investerar för 183 Mkr

Genom dotterbolagen Fastighets AB Corallen, Harry Sjögren AB, Eklandia Fastighets AB och Aspholmen Fastigheter AB har Castellum förvärvat två kommersiella …

Nya affärer av Castellum

Castellum har genom dotterbolagen Eklandia Fastighets AB, Fastighets AB Briggen, Fastighets AB Corallen samt Aspholmen Fastigheter AB förvärvat fyra kommersiella …

Castellum investerar för 102 mkr

Castellum har genom sina dotterbolag köpt och sålt ett antal fastigheter. Dotterbolaget Fastighets AB Briggen har förvärvat en kontorsfastighet om …

Lagerlokal blir galleria i Uppsala

Aspholmen Fastigheter, dotterbolag till Castellum, kommer i höst att inleda arbetet med att förvandla ICA:s före detta distributionscentral i området …

Castellum förvärvade för 37 mkr

Castellums dotterbolag Briggen har förvärvat en outhyrd fastighet i Helsingborg för 26 mkr. Fastigheten innehåller 8600 kvm varav 7000 kvm …

Castellum avyttrade för 48 mkr

Flera av Castellums dotterbolag har gjort mindre försäljningar den senaste tiden, den totala köpeskillingen summeras till 48 mkr med en …

Castellum börjar året med reavinster

Castellum börjar även 2003 med att snabbt ta fram rejäla reavinster i sitt bestånd. Genom dotterbolagen har fastigheter sålts för …

W-Invest förvärvar fastigheter för 73,5 Mkr

Fastighetsbolaget W-Invest har köpt fastigheten Tryckeriet 3 i Örebro med adress Stortorget 10. Köpeskillingen uppgår till 46 Mkr och hyresvärdet …

Castellum investerar 101 Mkr

Castellum har genom sina dotterbolag sålt fastigheter för 60 Mkr med en reavinst på 20 Mkr som resultat. Bolaget har …

W-Invest Fastigheter bygger åt Cramo

W-Invest Fastigheter AB kommer bebygga kvarteret Konstruktören 6 på Aspholmen i Örebro. Hyresgäst i den nya byggnaden blir Cramo AB. …

W-Invest Fastigheter AB bygger åt Ahlsell AB

W-Invest Fastigheter AB kommer att bygga en ny fastighet i kvarteret Konstruktören 13 på Aspholmen i Örebro, mitt emot Örebromässan. …

Castellum inleder 2001 med goda reavinster

Kring årsskiftet har Castellums dotterbolag sålt fastigheter med en total vinst om 58 Mkr. 2 Mkr av vinsterna är hänförlig …