Aspholmen

Senaste nyheterna om Aspholmen.


Ny dotterbolags-VD och nya incitament i Castellum

Castellums dotterbolag Aspholmen Fastigheter AB kommer att få ny VD. Jan Stridbeck, fyller 65 år i september 2002 och kommer …

Castellum redovisar nya köp och försäljningar

Castellum fortsätter på den inslagna vägen med många små affärer genom sina olika dotterbolag. Under de senaste månaderna har dessa …

Castellum gör reavinst på 22 Mkr

Under det andra kvartalet har än så länge Castellum förvärvat fastigheter och tomtmark för 145 Mkr och sålt fastigheter för …

Hög vinstandel vid försäljning av Castellum

Castellum har genom sina dotterbolag sålt fastigheter för totalt 77 Mkr. Andelen vinst vid försäljningarna är mycket hög, 31 Mkr …

Castellum investerar 300 Mkr

Castellum investerar sammanlagt ca 300 Mkr i förvärv och nybyggnation. Ca 200 Mkr avser nybyggnationer i Göteborg och Örebro. Vid …

W-Invest har många järn i elden

W-invest Fastigheter AB har gjort en rad fastighetsaffärer det senaste året. Till Skandia Liv har bolaget per 1/6 sålt fastigheterna …

..samt i Stockholm och Västerås för 20 Mkr

Något blygsammare är inköpen i Stockholm och Västerås. Dotterbolaget Brostaden har köpt ytterligare en kontorsfastighet i Mariehäll för 12 Mkr. …

Castellum köper fastigheter för 167 Mkr

Castellums dotterbolag Eklandia Fastighets AB i Göteborg har köpt en kontorsfastighet vid Linnéplatsen för 93 Mkr. Fastigheten innehåller ca 7300 …

Castellum säljer i Göteborg och köper i Mälardalen

Castellums dotterbolag Eklandia Fastighets AB har under december 1997 sålt fem äldre bostadsfastigheter i Gamlestaden i Göteborg. Köpeskillingen för de …

Castellum köper och säljer för totalt 314 Mkr

Efter sin introduktion på börsen har det varit relativt ont om nyheter kring Castellum. Nu presenterar dock företaget ett antal …