Aspholmen

Senaste nyheterna om Aspholmen.


Aspholmen köper i Uppsala för 190 mkr

Castellums dotterbolag Aspholmen har förvärvat två fastigheter för 190 miljoner kronor i Uppsala. Båda fastigheterna består av kontors- och butiksytor där ena är uthyrd till 60 procent och den andra till 70 procent. GE Real Estate var säljare till Uppsalafastigheterna.

Behrn köper hotell från Aspholmen för 102 miljoner

Kan snart kontrollera tre hotell i Örebro om totalt 300 rum. I centrala Örebro har Behrn Fastigheter från Aspholmen Fastigheter …

Aspholmen investerar i Uppsala

Aspholmen, dotterbolag till Castellum, investerar totalt 79 miljoner i två projekt i området Boländerna i södra Uppsala. Båda projekten är …

Castellum fortsätter att satsa offensivt

Under sommaren har Castellum genomfört flera förvärv via sina dotterbolag. Totalt summerar förvärven till 302 miljoner och dessutom har man beslutat om ny-, till- och ombyggnationer för 132 miljoner. Flertalet av förvärven har skett i bolagsform. Av förvärven om 302 miljoner avser 17 miljoner uppbokad, ej kassaflödespåverkande uppskjuten skatt.

Aspholmen i storaffär med Uppsala kommun

Av de affärer som Castellum igår tillkännagjorde står dotterbolaget Aspholmen för en stor andel. Till stor del gäller det affärer från i somras med Uppsala Kommuns Industrihus.

Lokala aktörer tar över Asplunds Fastigheter

Den länge emotsedda försäljningen av Asplunds Fastigheter i Örebro är nu klar. Tre lokala aktörer, Melins Fastighetsförvaltning AB, Fastighets AB Umato (en del av Esswege), samt Byggfima Lund AB går in som lika stora aktieägare i Asplunds. Kvar i det bolaget finns främst bostadsbeståndet om 700 lägenheter.

Aspholmen köper för över en halv miljard i Örebro

Förvärvar Asplunds kommersiella fastigheter. Castellums dotterbolag Aspholmen fördubblar nästan sitt Örebrobestånd genom att förvärva nio centralt belägna fastigheter från Asplunds …

Bilia gör första delförsäljningen

Castellum har, genom helägda dotterbolag, dels beslutat om nybyggnationer för 247 miljoner kronor, dels förvärvat fyra kommersiella fastigheter för 152 miljoner kronor. När det gäller förvärvsbiten har Briggen förvärvat en lager/logistikfastighet på Väla Södra i Helsingborg om 7 400 kvadratmeter för 67 miljoner kronor. Inom området Tunbytorp i Västerås har Aspholmen förvärvat en kontors/butiksfastighet om 5 200 kvadratmeter från Bilia för 60 miljoner.

Castellum satsar 169 miljoner

Castellum har, genom dotterbolag, dels beslutat om nybyggnation för 98 miljoner kronor, dels förvärvat fyra kommersiella fastigheter för 71 miljoner. …

Allt uthyrt i Uppsalas nya galleria

Om två veckor, den 18 april, får Uppsala sin fjärde citygalleria när nya Dragarbrunns Galleria slår upp portarna. Aspholmen som …

Besqabs versamhet och resultat växer

Det Stockholmsbaserade bygg och projektutvecklingsbolaget Besqab lyfte sitt resultat ordentligt förra året. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 27,5 miljoner …

Castellum gör affärer för 170 miljoner kronor

Flera av Castellums dotterbolag har gjort affärer. Brostaden ska uppföra en ny fullserviceanläggning i Smista Allé, Stockholm. Investeringen beräknas beräknas …

Castellum ökar i Västerås men lämnar Alvesta

Castellumbolaget Aspholmen Fastigheter stärker nu sin närvaro i industriområdet Tunbytorp i norra Västerås. Det gör man genom att förvärva 13 …

Castellum gör nya affärer

Sin vana trogen har Castellum samlat samman ett antal fastighetsaffärer bolaget gjort den senaste tiden och berättar nu att man …