SWECO bildar två nya enheter

För att möta en ökad efterfrågan på kvalificerade konsulttjänster inom miljöteknik och infrastruktur, såväl i Sverige som utomlands, bildar SWECO …

KD till attack om bostadspolitiken

Under en rad av år låg bostadspolitiken i någon slags träda, men de senaste åren har området återigen börjat intressera …

Skrinlagt Sigmaprojekt i Göteborg

Vid Fastighetsvärldens seminarium i Göteborg i måndags framkom att vakanserna i Göteborg ökat något men att detta ännu inte påverkat …

Goda råd till NCC

I en analys av NCC i Finanstidningen radas ett antal goda råd upp för NCCs nya ledarduo, VD Alf Göransson …

ABB-beståndet ”ute på banan”

”I våras blev det bekant att ABB ämnade sälja hela sitt svenska fastighetsbestånd, och nu föreligger prospektet på jättebeståndet. Det …

Nordbanken Fastigheter ny kund till Tre F

Antalet användare av den Internetbaserade informationssajten Tre F ökar. Nu har Tre F bland annat fått in Nordbanken Fastigheter AB …

Är Drott ett hugg?

Ja, det tycker åtminstone Finanstidningens Peter Gimbe som i en analys slår fast att aktien är klart köpvärd efter att …

Claes Kjellander ny VD i Jones Lang LaSalle

Claes Kjellander nuvarande VD i Stenvalvet och tidigare vice VD i Vasakronan har utsetts till chef för Jones Lang LaSalles …

Sabos VD föreslår att staten tar över problemen

Enligt en analys som Sabo gjort kommer hyresbortfallet för de outhyrda lägenheterna i Sverige under den kommande tioårsperioden att summera …

SET Revisionsbyrå hyr kontor i Klara Zenit

Wihlborgs hyr ut 2340 kvm kontorsyta i Klara Zenit i centrala Stockholm, till SET Revisionsbyrå, till en årlig hyra om …

Över 20 procents totalavkastning i år

Även år 2000 kommer SFI/IPD kunna visas upp en mycket god totalavkastning för den svenska fastighetsmarknaden. Förra året var den …

SBAB skaffar sig egen utredningskapacitet

Från årsskiftet inrättar SBAB ett ekonomiskt sekretariat för analys och omvärldsbevakning. Enligt bolagets VD Christer Malm så är anledningen det …

Bostadspropositionen lagd

Den bostadspolitiska propositionen som överlämnades till riksdagen i fredags består av två delar. Dels förslag till ny bostadsförsörjningslag, dels förslag …

Analys och transaktion i TP

Sedan några veckor tillbaka har TP Fastighetskonsult breddat sin verksamhet till att även omfatta Analys och Transaktion. Chef för det …