Överdriven oro för Evidentia

I en analys i Finanstidningen skriver dess Ian Hammar att aktieägarna i Evidentia kommer att tillföras värden som ligger klart …

DnB tycker Skanska är fullvärderat

I en analys från den 18 november skriver Den norske Bank att Skanskaaktien f.n. är rimligt värderad ur såväl substans …

Positivt utan övertoner i Malmö

Nytecknade hyreskontrakt i Malmö visar på hyresuppgång, dock ingen dramatiska utveckling. Under 1998 har kontorshyrorna stigit markant till och ligger …

Mandamus attraktiv som aktie

Finanstidningen finner i en analys av Mandamus att aktien ser attraktiv ut. Genom köpet av Förstaden blir bolaget nämligen betydligt …

Bostadsaktier är säkra kort

Trots den senaste tidens nedåtgående kurser på fastighetsbolag med stor andel bostadsfastigheter anser Peter Gimbe, i en analys i Finanstidningen, …

Hotellbrist i Köpenhamn

Enligt en analys av ett hotellkonsultföretag har Köpenhamn en alldeles för dålig hotellstandard. En viktig förklaring till det är den …

Botten nådd för Wihlborgsaktien?

I en analys i Finanstidningen ger den förre Fastighetsvärldenmedarbetaren Peter Gimbe rekommendationen; avvakta med Wihlborgsaktien. Aktien har haft en katastrofal …

Svefa tar över värdering och analys från Arsenalen

Arsenalen och Svefa har kommit överens om att starta ett marknadssamarbete inom fastighetsvärdering och analys. Avtalet innebär att Svefa övertar …

Drotts muskler imponerar på Haskel

Finanstidningens Anders Haskel imponeras i en analys av Drott av bolagets finansiella muskler. Även efter ett inlösenförfarande menar han att …

Vad vill Lundberg med Hufvudstaden?

Hufvudstadenaktien har gått kräftgång under de senaste månaderna. I en analys i Finanstidningen drar Anders Haskel slutsatsen att aktiemarknaden ifrågasätter …

Stort avhopp från Catella

Enligt vad Fastighetsvärlden erfar är ett stort avhopp från Catella på gång. Åtminstone en handfull medarbetare, verksamma inom värdering och …

Bostadsbolagen mest köpvärda

Lägst värderade enligt Höängens analys är bostadsbolagen, vars implicita direktavkastning inte alls sjunkit lika mycket som bolag med kommersiella fastigheter. …

Fastighetsbolagen historiskt lågt värderade

De senaste årens kraftiga räntenedgång har endast marginellt påverkat värderingen av börsens bygg- och fastighetsbolag. Bolagen värderas nu till historiskt …

Bergaliden bakom oväntat bud på Storheden

Fastighetsvärldens analys av Wihlborgs bud på Storheden är att det är initierat av Wihlborgs huvudägare Bergaliden, som inte varit nöjt …