Fler tomma lägenheter

Återigen ökar antalet tomma lägenheter. Enligt kommunernas bedömning finns det idag ca 50.000 tomma lägenheter i landet. Trenden mot en …

Köpvärt Peab

Peabaktien kan med en bättre byggmarknad i sikte och med ökad lönsamhet som följd värderas till 25-30 kronor jämfört med …

Drömläge för fusion Hufuvdstaden-Fabege

Custos har i höst ett drömläge att slå ihop de båda fastighetsbolagen Hufuvdstaden och Fabege, skriver Staffan Salén i en …

Styckning av Skanska stoppades

Enligt rykte fanns ett förslag om styckning av Skanska som behandlades på styrelsemötet i bolaget i tisdags. Styrelsen gick dock …