Johanna Skogestig, vd Vasakronan. Foto: Gustav Kaiser

Vasakronan ökar förvaltningsresultatet

Vasakronan ökar sitt förvaltningsresultat och sin hyresintäkter i fjärde kvartalet.

Annons

– Vi levererar stabila siffror i den underliggande verksamheten och förvaltningsresultatet ökar med åtta procent. Efterfrågan på lokaler av hög kvalitet i bästa läge är fortsatt stark. Det gynnar ett bolag som Vasakronan och bekräftas av årets nyckeltal där vi återigen redovisar en stark utveckling av både hyresintäkter och driftsöverskott, skriver Johanna Skogestig, vd i rapporten.

För att kompensera för osäkerheten i marknaden och det högre ränteläget fortsätter avkastningskraven i värderingarna att justeras upp och uppgår nu i snitt till 4,5 procent för hela fastighetsportföljen. Det är en uppgång med 80punkter på 18 månader och innebär en sammanlagd nedskrivning av värdet på 13 procent sedan halvårsskiftet 2022.

Värdet på Vasakronans fastigheter uppgår därmed till 175 mdkr och resulterar i en belåningsgrad motsvarande 42 procent

Rapporten i korthet:

 • Hyresintäkterna ökade med 12 procent (10) till totalt 9 157 mkr (8 167) Ökningen förklaras främst av indexuppräkning. I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 10 procent (6).
 • Nyuthyrningar har gjorts av 117 000 kvadratmeter (159 000) med en årshyra på 609 mkr (915). Nettouthyrningen uppgick till -65 mkr (279) för året och 14 mkr (-4) för kvartalet.
 • Omförhandlingar motsvarande en årshyra om 1 480 mkr (1 078) har genomförts under året med en genomsnittlig prisförändring på 1 procent utöver index (5).
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut uppgick till 90,9 procent jämfört med 91,2 vid utgången av 2022.
 • Driftöverskottet ökade med 15 procent (8) till totalt 6 862 mkr (5 968). I ett jämförbart bestånd var ökningen 12 procent (3).
 • Finansnettot uppgick till -1 730 mkr (-1 208), förklarat av högre korta marknadsräntor under året.
 • Räntetäckningsgraden för året minskade till 3,8 gånger (4,8), förklarat av högre räntekostnader.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 852 mkr (4 481), en ökning om 8 procent (7).
 • Värdeförändringen på fastigheterna uppgick för året till -16 550 mkr (4 917) motsvarande -8,7 procent (2,8), baserat på extern värdering av hela beståndet.
 • Fastighetsbeståndets värde uppgick till 175 mdkr (188) vid årets slut.
 • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -1 720 mkr (1 291), förklarat av nedgången i långa marknadsräntor.
 • Resultat efter skatt uppgick till -10 858 mkr (8 465).
 • Resultat efter skatt uppgick till -10 858 mkr (8 465).
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning (0) lämnas.

Fler Nyheter från förstasidan

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Älvsjö, P.A.C.E, ny stadsdel.

Vill skapa ny stadsdel i Älvsjö – helt byggd i trä

Förslag: Kvartersstad i klassisk stil. 5.000 bostäder och 10.000 arbetsplatser.

Förvaltarens första stora nya sedan 80-talet

”Trots ett omvärldsläge som gör att många byggen står still tar vi ansvar och fortsätter att utveckla”.

Kritik mot landshövdingen

Anklagas för att vilja styra frågor inom byggnation och exploatering.

Topp lämnar Skanska

Slutar efter 18 år. FV berättar om nya jobbet. Danielsson: ”Jag önskar honom all lycka till i framtiden”.

Barings säljer snabbt till Kappahl för 600 miljoner

Säljer lyckat innehav – men vill egentligen köpa mer. Dubbelsmäll för annat fastighetsbolag.

Vectura förvärvar byggrätter om 50.000 kvm

Fortsätter att hålla ett rejält högt affärstempo.

Fastator tar nedskrivning på 69 miljoner

Läs om turerna och den aktuella fastigheten – i kanonläge på Södermalm.

Sparbössan köper grannhus på Östermalm

Omfattar 2.800 kvm kontor och fransk bistro med vinbar i gatuplan.

Så stora är bolagen på sociala medier

Balder, Castellum och Vasakronan är störst av fastighetsbolagen på sociala medier. Men är det viktigt att synas i sociala kanaler?

Rapport: Läge och moderna kontor lockar allt mer

Balans mellan utbud och efterfrågan i Stockholms CBD. Vakansgraden fortsätter stiga på de flesta delmarknader.

“Lyssna på marknaden och på oss fastighetsägare”

Branschen samlades på FV:s seminarium Fastighetsdagen Uppsala.

Byggnaden som vann Kasper Salin-priset

Träbygge fick åtråvärt arkitektpris.

Tillbaka till förstasidan