Uppsalahem gör rekordresultat

Annons

Het bostadsmarknad diskuteras på stort Uppsalaseminarium. Uppsalahemkoncernen (inklusive Studentstaden) uppvisar för 2014 ett rekordresultat och en fortsatt hög nyproduktionstakt. Koncernens resultat för 2014 är 235 (179) mkr före skatt och omsättningen ökar till 1.163 (1 101) mkr. Antalet påbörjade bostäder slutade på 406. (430) och antalet pågående bostäder i produktion var 1.474.

Om effekten av genomförda fastighetstransaktioner samt poster av engångskaraktär elimineras, uppgår resultatet till 191 mkr, vilket är att jämföra med 107 mkr 2013.

Uppsalahem har under året minskat både reparations- och underhållskostnader med närmare 27 mkr, vilket är effekter av förnyelseprocesser samt ett minskande antal fukt- och vattenskador. Den varma vintern bidrar också med en minskad kostnad för uppvärmning med 7 mkr. Effektiviseringar i verksamheteten har också bidragit till att posten administration har minskat med 24 mkr.

Uppsalahems ambition är att låna max varannan krona till investeringar och det goda resultat möjliggör en fortsatt hög investeringsnivå utan att låna för mycket pengar.

– Vi har medvetet styrt vår ekonomi och vårt resultat mot högre nivåer för att klara av kommande nyproduktions- och förnyelseprojekt. Årligen återinvesterar vi cirka en miljard kronor på Uppsalas bostadsmarknad, säger Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

Det fina resultatet ger också utrymme för att avstå från den årliga hyreshöjningen för Uppsalahems och Studentstadens kunder.

– Rekordresultatet gav oss möjlighet att avstå hyreshöjningen 2015 och hyrorna lämnas oförändrade fram till sommaren 2016. Det har varit uppskattat av många, avslutar Mikael Rådegård.

Fastighetsvärlden arrangerar ett stort Uppsalaseminarium den 4 juni. Där belyses inte minst den hela bostadsmarknaden där det i dagsläget är ett 40-tal byggherrar involverade – och det blir snabbt allt fler. Program och möjlighet till anmälan finns här.

Fastighetsvärlden Idag 2015-03-24

Fler Nyheter från förstasidan

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Lista: Här är de 12 som ännu ingår i Oscar Properties

Fastighetsvärlden går igenom det återstående beståndet – som investerarna hittills nobbat. Snart är allt borta.

Arnhult: Vi ska sälja mer

Berättar om uthyrningsmarknaden, lånen och transaktionerna.

”Nästan tjänstefel om räntan inte sänks”

Annan expert: ”Styrränta på tre procent vid årsskiftet”

Batljan: ”Vi bör kunna ta pole position”

10-miljardersbolaget visar siffrorna för första gången som noterat bolag.

Vd:n om nästa steg för OP – att bli något helt annat

Vd:n: ”Ja, nu är det inte mycket kvar. Snart kan jag gå på semester”. Nye vd:n ser ny användning för bolaget.

Bilder: ”Fridhemsplan behöver kärlek”

Det nya konceptet består av en mix av mjukt från 60-talets Paris och grovt från New York. Se hur kvarteret kommer att utvecklas.

Lindh Hök lämnar Nyfosa

”Det har varit en obeskrivligt rolig och utmanande resa”. Styrelsen inleder rekryteringsprocess.

JM: Fler sålda och byggstartade

Upp 235 procent i Stockholmsområdet. Läs om övriga marknader.

Tillbaka till förstasidan