Detta seminarium har redan ägt rum.

jun 04

Uppsalamarknaden 2015

Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala Torg 1, Uppsala

På väg mot storstad – en heldag om fastigheter och framtid

Torsdag 4 juni 2015, Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala Torg 1, Uppsala

Det har nog aldrig varit mer på gång i Uppsala med omnejd och enligt visionerna ska stan nå 350 000 invånare och bli en etablerad storstad. Just nu sjuder det av nya projekt, kontorsmarknaden är ovanligt het och det skissas på många nya bostadsområden. Välkommen till årets stora seminarium om Uppsalas framtid och fastighetsmarknad – vi går på djupet kring alla nya planer, projekt och spännande aktörer. Under eftermiddagen kan Du välja mellan två temaspår – Bostäder eller Kontor & handel – för att få ut mesta möjliga av dagen. Bland de medverkande finns tunga aktörer som Vasakronans VD Fredrik Wirdenius och Klöverns Rutger Arnhult.

Säkra Din plats nu!

Några av höjdpunkterna under dagen:

 • Vart går konjunkturen – och hur påverkas regionen?
 • Uppsalas framtid som utbildnings- och forskningsstad
 • Så ska vi rusta stan för 350.000 invånare
 • Hur mycket lockar Uppsala? Om transaktioner och etableringar
 • Riksaktörer som satsar på Uppsala: Vasakronans VD Fredrik Wirdenius och Klöverns VD Rutger Arnhult
 • Visionen om ett andra city till 2025
 • Hur het är bostadsmarknaden?
 • Så utvecklas bostadsbyggandet i regionen
 • Rekordhett för kontor och handel
 • Så mår handeln i Uppsala
 • Aktivitetsbaserade kontor – var, hur och för vem?

Bland talarna finns: Erik Pelling, kommunalråd (S) Uppsala kommun, Anna Öster, chefekonom Länsförsäkringar, Fredrik Wirdenius, VD Vasakronan, Rutger Arnhult, VD Klövern, Kerstin Lindberg Göransson, VD Akademiska Hus, Martin Melkersson, universitetsdirektör SLU, Pernilla Björk, kommunikationsdirektör Uppsala Universitet, Malin Söderman, regionchef Rikshem, Åsa Henninge, analyschef NAI Svefa, Ingemar Rindstig, Leader EY Real Estate Nordic, Fredrik Frensborg, Chef Urban Utveckling, WSP, Ingrid Anderbjörk, fastighets- och exploateringschef Uppsala Kommun, Fredrik Hjortzén, affärsutvecklare Skanska Sverige, Emelie Arnoldsson, affärsområdeschef Temagruppen, Yvonne Näsström, näringslivsdirektör Uppsala Kommun, Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör Uppsala Kommun, Alexander Ståhle, VD Spacescape, Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och debattör, Emma Jonsteg, VD Utopia Arkitekter, Thomas Sandell, partner SandellSandberg, Lars Almquist, senior rådgivare NAI Svefa, Fredrik Kolterjahn, försäljningschef HUI Research, Jonas Bjuggren, regionchef Uppsala Vasakronan, Björn Johansson, fastighetschef Uppsala Aspholmen Fastigheter, Henrik Lindley, affärsenhetschef Klövern, Henrik Svanqvist, VD Rosendal Fastigheter, Lars-Gunnar Sjöö, byggchef Uppsalahem, Görel Hällqvist, projektledare ByggVesta, Samir Taha, VD Aros Bostad, Claudia Wörmann, analyschef Svenska Mäklarhuset, Jan Hammarling, marknadsområdeschef Atrium Ljungberg.

Dagen leds av moderatorn Pontus Herin, ekonomijournalist med många års erfarenhet från bl a Affärsvärlden, Veckans Affärer, Dagens Industri och SVT. Willy Wredenmark, chefredaktör för magasinet Fastighetsvärlden, med 30 års erfarenhet av fastigheter, marknad och investeringar, är moderator för ett av dagens två fördjupningsspår.

Uppsalamarknaden 2015 är en av årets viktigaste mötesplatser kring regional tillväxt och stadsutveckling med fokus på Uppsala med omnejd. På seminariet blickar vi framåt med sikte på politiska förutsättningar, ekonomisk tillväxt och utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaderna för att hitta trender och möjligheter kring befintliga och nya investeringar i projekt och fastigheter. Dagen vänder sig till politiker, region- och stadsutvecklare, fastighetsägare, investerare, konsulter, arkitekter, jurister m fl med intresse för regionens framtid och utveckling. Seminariet arrangeras av Fastighetsvärlden som är branschens ledande mediehus för analys och nyheter sedan 1986.

Ett stort branschmingel tar vid när seminariet är slut och erbjuder goda möjligheter för eftersnack och att knyta kontakter. Avsätt gärna lite tid för detta och för att njuta av tilltugg och förfriskningar. Missa inte!

För aktuellt program klicka på “Program” ovan. Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Priser: Deltagaravgiften är 3.350:-/person för företag som prenumererar på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev och 4.350:-/person för övriga.

Priset inkluderar morgonkaffe och smörgås, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och stort mingel med tilltugg och förfriskningar samt konferensmaterial och dokumentation. Alla priser är exklusive moms. Seminarieavgiften faktureras i efterhand, efter genomfört seminarium. Anmälan är fullt av- och ombokningsbar fram till en vecka före aktuellt seminarium. Därefter faktureras hela avgiften vid avbokning.

Mängdrabatt: Vid anmälan av fler än tre personer från samma företag erhålls 20 procent rabatt på ordinarie seminarieavgift. Det innebär att priset då blir 2.680:-/person för prenumeranter respektive 3.480:-/person för övriga.

Stort intresse! Fastighetsvärldens seminarier lockar många deltagare och antalet platser är begränsade. Anmäl Dig direkt till seminariet genom att klicka på “Anmäl mig” här ovan eller mejla kundtjanst@fastighetsvarlden.se. Du kan också ringa på 08-631 90 25.

Kontakt kring program och arrangemang: Peter Gimbe, 070-543 88 38, peter.gimbe@fastighetsvarlden.se.

Uppsalamarknaden 2015 – Torsdagen den 4 juni 2015, Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

08.30

Registrering, kaffe och smörgås

09.00

Inledning

Pontus Herin, ekonomijournalist, dagens moderator

Erik Pelling, kommunalråd (S) Uppsala

09.05

Hur mår svensk ekonomi – och vart är konjunkturen på väg?

Hur stark är den svenska ekonomin egentligen och vart är konjunkturen på väg? Vilka tecken finns på bättre tider och hur mörka är de mest oroande molnen? Och vilka effekter och risker för minusräntan med sig?

Anna Öster, chefekonom Länsförsäkringar

09.40

Uppsalas framtid som utbildnings- och forskningsstad

Stora satsningar görs just nu för att stärka Uppsala som ledande utbildnings- och forskningsstad. Hur ser stadens position ut idag i det svenska utbildnings- och forskningsväsendet och hur ser risker och möjligheter ut framöver? Vad innebär detta för behovet av lokaler i framtiden?

Pernilla Björk, kommunikationsdirektör Uppsala Universitet

Kerstin Lindberg Göransson, VD Akademiska Hus

Martin Melkersson, universitetsdirektör SLU

10.05

Riksaktörer som satsar på Uppsala

Hur ser två av de stora, rikstäckande fastighetsaktörerna på läget på den svenska fastighetsmarknaden just nu? Hur intressant är Uppsalamarknaden i relation till övriga landet och vad kan stan tillföra i deras respektive portföljer? Ser de möjligheter att investera mer framöver?

Rutger Arnhult, VD Klövern

Fredrik Wirdenius, VD Vasakronan

10.25

Kaffe

10.55

Så ska vi rusta stan för 350 000 invånare

Kommunens vision är att Uppsala ska etableras som storstad. Till 2050 ska det finnas 350 000 invånare. Hur ser resan dit ut och hur och var ska staden växa? Och hur starkt står Uppsalas näringsliv idag – vilken position har staden och vilka är våra starkaste grenar? Vad måste vi utveckla för att klara tillväxtambitionerna?

Yvonne Näsström, näringslivsdirektör Uppsala kommun

Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör Uppsala kommun

11.35

100 byggherrar till Uppsala – hur ska vi klara ruschen?

De stora utbyggnadsplanerna och många projekten har skapat ett stort intresse att komma till stan för att investera och bygga. Kommunen har som mål att ha 100 byggherrar aktiva, varav många nya. Vilka är riskerna och möjligheterna med detta och hur ska vi få det att fungera i praktiken? Räcker resurserna hos kommunen och klarar vi kvalitet och hållbarhet?

Ingrid Anderbjörk, fastighets- och exploateringschef Uppsala Kommun

Emelie Arnoldsson, affärsområdeschef Temagruppen

Fredrik Frensborg, Chef Urban Utveckling WSP

Fredrik Hjortzén, affärsutvecklare Skanska

12.00

Lunch

13.00 – 14.45

Välj bland två temaspår – A: Bostäder och B: Kontor och handel

Se program för de fördjupande temaspåren längre ned

14.45

Kaffe

15.15

Hur mycket lockar Uppsala – hur attraktiv är stan för fastighetsinvesteringar?

Vilken position har Uppsala på svensk fastighetsmarknad idag? Hur attraktiv är staden för nya fastighetsinvesteringar och vilka är det som investerar? Och vilka förutsättningar finns för att framöver locka även globala investerare?

Åsa Henninge, analyschef NAI Svefa

Ingemar Rindstig, leader EY Real Estate Nordic

15.45

Visionen om ett andra city till 2025

Från att vara ett externt handelsområde ska Gränbystaden utvecklas till att bli något av Uppsalas andra city, med handel, sport, fritid och upplevelser men också bostäder. Allt skapat med grön och hållbar stadsplanering. Hur ser området ut idag, vilka är de konkreta planerna och vägen dit? Och vilka möjligheter finns för aktörer som vill vara med på resan?

Jan Hammarling, marknadsområdeschef Atrium Ljungberg

16.10

Expertpanelen: Uppsala som storstad – hur lyckas vi?

För att Uppsala ska växa till en riktig storstad krävs en kraftig utbyggnad med många nya bostadsområden och ett expanderande näringsliv. Hur ska stan klara all denna tillväxt? Och vad är det mer som krävs – i form av rätt attityd, social och kulturell utveckling och sånt som är svårare att ta på, för att den rätta känslan av storstad ska infinna sig? Känns det som att vi är på rätt väg nu och var kan vi hämta inspiration?

Emma Jonsteg, VD Utopia Arkitekter

Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och samhällsdebattör

Thomas Sandell, partner SandellSandberg

Alexander Ståhle, VD Spacescape och forskare på KTH

16.30

Seminariet avslutas. Fastighetsvärlden bjuder in till mingel och eftersnack.

 

13.00 – 14.45 Temaspår A: Bostäder

13.00

Hur het är bostadsmarknaden i Uppsala?

Lyssna till en genomgång av den senaste utvecklingen på bostadsmarknaden – i landet i stort men framförallt på Uppsalamarknaden. Hur utvecklas priserna, vilka områden är mest attraktiva och hur mycket bostäder byggs det egentligen?

Claudia Wörmann, analyschef Svenska Mäklarhuset

13.30

Tre bostadsaktörer om marknad och planer

Lyssna på tre av regionens bostadsaktörer om vad som lockar med Uppsala och orterna runtom och var de bästa möjligheterna finns att bygga och investera. Hur stark är egentligen marknaden och vilka hyror och priser är det som gäller just nu?

Görel Hällqvist, projektledare ByggVesta

Malin Söderman, regionchef Rikshem

Samir Taha, VD Aros Bostad

13.55

Bensträckare

14.00

Största aktören om möjligheterna för hyresrätter

Kommunala Uppsalahem är den största aktören på hyresrättsmarknaden i Uppsala och bland de flitigaste bostadsbyggarna i landet. Vilka planer och nya projekt är på gång och hur ser bolaget på möjligheterna för hyresrätter och studentbostäder de närmaste åren?

Lars-Gunnar Sjöö, byggchef Uppsalahem

14.25

Nytänkande kring stadsbyggnad och bostäder

Hör om ett av de större bostadsprojekten i Uppsala som innehåller flera inslag av nytänkande och design som sticker ut. Inspiration Rosendal består av ett stort antal smålägenheter med högt i tak och foodcourt i gatuplan samtidigt som löparbana och streetbasket-plan på taket ska locka till en aktiv livsstil. Hur ser tankarna ut bakom projektet, hur tas det emot och vad mer kan vi vänta oss i framtiden i form av nytänkande och design?

Henrik Svanqvist, VD Rosendal Fastigheter

 

13.00 – 14.45 Temaspår B: Kontor och hande

13.00

Rekordhett för kontor och handel

Lyssna till en genomgång av den senaste utvecklingen på den kommersiella fastighetsmarknaden. Många pratar om rekordhetta för kontor – så utvecklas hyror och vakanser.

Lars Almquist, senior rådgivare NAI Svefa

13.30

Hur mår handeln i Uppsala?

Hur ser strukturen ut för handeln i Uppsala och hur utvecklas marknaden jämfört med andra delar av landet? Hur klarar sig city mot externhandeln och vad kan vi vänta av kommande byggplaner?

Fredrik Kolterjahn, försäljningschef HUI Research

13.55

Bensträckare

14.00

Aktivitetsbaserade kontor – var, hur och för vem?

Trenden med nya, mer flexibla lösningar anpassade för olika typer av aktiviteter på arbetsplatsen sprider sig runt om i landet. Vad innebär egentligen aktivitetsbaserade kontor, hur funkar det och för vem passar det?

Jonas Bjuggren, regionchef Uppsala Vasakronan

14.25

Aktörer inom kontor och handel om marknad och möjligheter

Vad händer kring kontor och handel i centrala Uppsala? Hur utvecklas marknaden, vilka typer av företag är det som expanderar och vilka möjligheter finns att utveckla city? Hör hur några av de främsta aktörerna ser på läget.

Björn Johansson, fastighetschef Aspholmen Fastigheter

Henrik Lindley, affärsenhetschef Klövern

 

Anmäl Dig direkt genom att klicka på “Anmäl mig”-knappen ovanför programmet eller mejla kundtjanst@fastighetsvarlden.se. Du kan också ringa på 08-631 90 25.

wspAhlfordDatschanordomatic