Storheden visar 9-mån resultat om 85,6 mkr

Storheden har mer än fördubblat sitt resultat efter finansnetto. I resultatet om 85,6 mkr ingår då reavinster samt engångsersättningar om 15,9 respektive 16 mkr. ( engångsersättningen kommer från en löst pensionstvist i ett förvärvat bolag). Exklusive dessa poster har resultatet ändå förbättrats med 47 procent, främst beroende på sjunkande vakansgrad och lägre räntor. Hyresintäkterna har för perioden ökat med 33 procent. Jämförbarheten med tidigare år är begränsad genom de stora förändringar som skett i Storhedens fastighetsbestånd. Bytesaffärer har under året gjorts med AP-fonden, Platzer och Klövern och därutöver har även ett antal fastigheter köpts. Resultatet efter finansnetto för 1997 beräknas överstiga 110 mkr.

Fler Nyheter från förstasidan

Humlegårdens hus oskadda

Kraftig explosion i Hagalund där Humlegården äger 80 procent av fastigheterna.

Syskonpar köper för 400 mkr

Förvärvar 32.000 kvm bostäder och lokaler i centralt läge.

Microsoft slår till och köper 120.000 kvm mark

Avser att bygga ett datacenter i världsklass.

Akelius: ”Det är istället ett slag i ansiktet”

Kommenterar förslag som berör 24 procent av bolagets fastighetsvärde.

Tre institutioner har sålt för 13 miljarder på två år

Stora avyttringar. FV går igenom försäljningarna och vad som ligger bakom.

Höghus på Östermalm nobbas

Planerna på 450 bostäder och ett 18 våningar högt torn skickas åter till ritbordet.

JLL värvar fem

Läs om vilka som ansluter till rådgivningsfirman.

Fyra topptjänster tillsatta – några långsittare kvar

Fyra tjänstemanna-vd:ar suttit längre än 13 år. FV går igenom läget vid de största bolagen.

Fem kvar i kamp om stor myndighet

Beslut väntas inom några månader. Nästan 14.000 kvm på spel.

Spotify i våldsam ytexpansion av lokaler i Stockholm

Spotify gör ytterligare en lokalförhyrning. Nu på östra Södermalm. FV summerar förhyrningarna i Stockholm och berättar om den historiska expansionen.

Ny vd till Backahill

Familjen Erik Paulssons fastighetsbolag får en ny koncernchef.

Tidigare topp-vd startar nytt JV med Balder

Fokuserar på Stockholmsområdet. Berättar för FV om vilka segment som är intressanta.

Tillbaka till förstasidan