Stenhus Fastigheter i Norden ringdes in på börsen 24 november. På bilden från vänster: Tomas Georgiadis (CFO), Erik Borgblad (styrelseledamot), Frank Roseen (styrelseledamot), Mikael Nicander (vVD), Mattias Leksell (projekt- & hållbarhetschef) och Elias Georgiadis (VD). Saknas på bilden gör: Rickard Backlund (styrelseordförande) och Malin af Petersens (styrelseledamot). Foto: Matthias Edwall

Stenhus lämnar bud på Maxfastigheter – hus för 3 mdr

Stenhus Fastigheter lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till Maxfastigheters ägare. Storägare, som kontrollerar totalt 41 procent av aktierna, har accepterat budet från Stenhus. Bakom Stenhus Fastigheter finns bröderna Georgiadis och Balder som största ägare .

Stenhus Fastigheter noterade vid börsen den 24 november 2020. Nu är bolaget på låg att lägga beslag på ett något större fastighetsbolag än sig själv.

Maxfastigheter äger ett fastighetsbestånd som vid årsskiftet var värt 2,9 miljarder kronor.

– Det är en stor och bra affär för Stenhus. Det finns synergier när man slår ihop två bolag, och som vi räknar till 30 miljoner kronor. Det är en portfölj som passar oss utmärkt, även om några fastigheter kan komma att avvecklas. Det är en fin och lättförvaltad portfölj, säger Elias Georgiadis, vd vid Stenhus Fastigheter, till Fastighetsvärlden.

Stenhus Fastigheter har anlitat Catella Corporate Finance som finansiell rådgivare och Glimstedt som legal rådgivare.

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 12 maj 2021 och avslutas omkring den 9 juni 2021.

Erbjudandet, motsvarande en värdering om 44,40 kronor per aktie och 14,80 kronor per teckningsoption i MaxFastigheter baserat på stängningskursen för Stenhus Fastigheters aktie på First North den 2 mars 2021, innebär en premie om:

  • 22,0 procent jämfört med stängningskursen om 36,40 kronor för MaxFastigheters aktie på First North den 2 mars 2021;
  • 21,7 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen om 36,47 kronor för MaxFastigheters aktie på First North under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 2 mars 2021;
  • 78,7 procent jämfört med stängningskursen om 8,28 kronor för MaxFastigheters teckningsoption på First North den 2 mars 2021; och
  • 76,0 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen om 8,41 kronor för MaxFastigheters teckningsoption på First North under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 2 mars 2021.

Stenhus Fastigheter äger för närvarande inga aktier eller teckningsoptioner i Maxfastigheter.

Investment AB Öresund, Berndt Ivarsson med bolag, PriorNilsson Fonder, familjen Qviberg och Catella Holding AB, med flera, som tillsammans kontrollerar cirka 41,1 procent av aktierna och 46,9 procent av teckningsoptionerna i Maxfastigheter, har åtagit sig att acceptera erbjudandet.

Det betyder att de har åtagit sig att överlåta samtliga sina aktier och teckningsoptioner till Stenhus Fastigheter enligt villkoren i erbjudandet.

Maxfastigheters aktier och teckningsoptioner och Stenhus Fastigheters aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North.

Stenhus Fastigheter har erhållit emissionsgarantier från sina två största ägare, Sterner Stenhus Holding AB och Fastighets AB Balder, som förbundit sig att vardera teckna högst 15.000.000 nya aktier i Stenhus Fastigheter Nyemissionen, innebärandes att respektive ägare har förbundit sig till tillskjuta Stenhus Fastigheter 225 miljoner kronor.

Per den 31 december 2020 bestod Stenhus Fastigheters fastighetsportfölj av 14 fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 1.634 miljoner kronor. Beståndet i nuläget är värt cirka 2,7 miljarder kronor efter ett flertal förvärv, enligt Fastighetsvärldens bedömning.

Fastighetsvärlden har nyligen berättat att Stenhus siktar på att nå ett bestånd värt 10 miljarder kronor till års 2024, läs mer här.

Fler Nyheter från förstasidan

K-Fastigheter köper från Kungsleden i Barkarbystaden

Redo för en total investering för drygt 1,3 miljarder kronor.

Vill bygga nytt – mitt emot egna huvudkontoret

Öppnar för hotell, skola, handel och kontor i Stockholms innerstad.

Får markanvisning i exklusiva området

Ska bygga 145 bostadsrätter.

Göteborg: ”Varför la man huvudstaden i en avkrok?”

Utmanar Stockholm med bland annat både Nordens högsta kontorshus och det högsta bostadshuset.

Omstart för 150.000 kvm efter bakslag inom tullarna

Ett av de absolut största projekten i Stockholm. Nu sker en omstart efter att den tänkta utvecklaren och staden inte kommit överens.

Bilder: Wallenstams present till 400-årsfirande Göteborg

Presenterar vision. Ska rama in Heden. Se bilder.

Oscar rusar – upp 38%

Flera positiva signaler påverkat kursutvecklingen.

Svedberg köper för 200 mkr

Berättar även för Fastighetsvärlden om sina aktieplaceringar.

Bildextra: Coworkingaktör satsar mitt i Sundbyberg

Åttonde enheten. ”Vi älskar när vi får vara kreativa med hus.”

Här har krogarna drabbats hårdast av pandemin

Ny rapport kartlägger hur Stockholms restauranger påverkats.

Grand Hôtel sålt

Priset: ca 3,6 miljarder, motsvarande 125.000 kr/kvm. En av de största styckeaffärerna någonsin.

Genesta miljardköper landmärke från Castellum

Ankarhyresgästen flyttar ut. 66 procent vakant.

Tar plats i Oscars styrelse

Entreprenör tar plats i det omstartade bolagets styrelse.

Esteas snabbväxare köper igen – nått totalt 2,3 miljarder

Fortsätter att bygga bestånd genom ett flertal affärer.

Tillbaka till förstasidan