Stenhus Fastigheter i Norden ringdes in på börsen 24 november 2020. På bilden från vänster: Tomas Georgiadis (CFO), Erik Borgblad (styrelseledamot), Frank Roseen (styrelseledamot), Mikael Nicander (vVD), Mattias Leksell (projekt- & hållbarhetschef) och Elias Georgiadis (VD). Saknas på bilden gör: Rickard Backlund (styrelseordförande) och Malin af Petersens (styrelseledamot). Foto: Matthias Edwall

Stenhus lämnar bud på Maxfastigheter – hus för 3 mdr

Stenhus Fastigheter lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till Maxfastigheters ägare. Storägare, som kontrollerar totalt 41 procent av aktierna, har accepterat budet från Stenhus. Bakom Stenhus Fastigheter finns bröderna Georgiadis och Balder som största ägare .

Stenhus Fastigheter noterade vid börsen den 24 november 2020. Nu är bolaget på låg att lägga beslag på ett något större fastighetsbolag än sig själv.

Maxfastigheter äger ett fastighetsbestånd som vid årsskiftet var värt 2,9 miljarder kronor.

– Det är en stor och bra affär för Stenhus. Det finns synergier när man slår ihop två bolag, och som vi räknar till 30 miljoner kronor. Det är en portfölj som passar oss utmärkt, även om några fastigheter kan komma att avvecklas. Det är en fin och lättförvaltad portfölj, säger Elias Georgiadis, vd vid Stenhus Fastigheter, till Fastighetsvärlden.

Stenhus Fastigheter har anlitat Catella Corporate Finance som finansiell rådgivare och Glimstedt som legal rådgivare.

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 12 maj 2021 och avslutas omkring den 9 juni 2021.

Erbjudandet, motsvarande en värdering om 44,40 kronor per aktie och 14,80 kronor per teckningsoption i MaxFastigheter baserat på stängningskursen för Stenhus Fastigheters aktie på First North den 2 mars 2021, innebär en premie om:

  • 22,0 procent jämfört med stängningskursen om 36,40 kronor för MaxFastigheters aktie på First North den 2 mars 2021;
  • 21,7 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen om 36,47 kronor för MaxFastigheters aktie på First North under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 2 mars 2021;
  • 78,7 procent jämfört med stängningskursen om 8,28 kronor för MaxFastigheters teckningsoption på First North den 2 mars 2021; och
  • 76,0 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen om 8,41 kronor för MaxFastigheters teckningsoption på First North under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 2 mars 2021.

Stenhus Fastigheter äger för närvarande inga aktier eller teckningsoptioner i Maxfastigheter.

Investment AB Öresund, Berndt Ivarsson med bolag, PriorNilsson Fonder, familjen Qviberg och Catella Holding AB, med flera, som tillsammans kontrollerar cirka 41,1 procent av aktierna och 46,9 procent av teckningsoptionerna i Maxfastigheter, har åtagit sig att acceptera erbjudandet.

Det betyder att de har åtagit sig att överlåta samtliga sina aktier och teckningsoptioner till Stenhus Fastigheter enligt villkoren i erbjudandet.

Maxfastigheters aktier och teckningsoptioner och Stenhus Fastigheters aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North.

Stenhus Fastigheter har erhållit emissionsgarantier från sina två största ägare, Sterner Stenhus Holding AB och Fastighets AB Balder, som förbundit sig att vardera teckna högst 15.000.000 nya aktier i Stenhus Fastigheter Nyemissionen, innebärandes att respektive ägare har förbundit sig till tillskjuta Stenhus Fastigheter 225 miljoner kronor.

Per den 31 december 2020 bestod Stenhus Fastigheters fastighetsportfölj av 14 fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 1.634 miljoner kronor. Beståndet i nuläget är värt cirka 2,7 miljarder kronor efter ett flertal förvärv, enligt Fastighetsvärldens bedömning.

Fastighetsvärlden har nyligen berättat att Stenhus siktar på att nå ett bestånd värt 10 miljarder kronor till års 2024, läs mer här.

Fler Nyheter från förstasidan

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Jacob Karlssons känga till aktieanalytiker

K-Fastigheters vd om framtiden och bolagets mål.

Titania säljer ”hemligt” lyxprojekt i Kalifornien

Vd:n ”Det har varit otroligt kul och lärorikt att göra projektet men det är inget vi kommer att göra om”.

Elias Georgiadis, vd vid Stenhus Fastigheter.

Stenhus har sikte på ytterligare uppköp

Efter att ha tuggat i sig flera noterade bolag har Stenhus nu funnit ytterligare ett bolag som man går in tungt i, kanske för ett kommande uppköp.

Aktien som drabbade SBB:s resultat stenhårt

Det har pratats en hel del om värdet på JM-posten hos SBB. Men det var ett annat innehav som påverkade halvårsresultatet negativt med över en miljard.

Tillbaka till förstasidan