Stena Fastigheter på väg att ta över Mandamus

I en tvåstegsaffär vill Stena Fastigheter ta över Mandamus. I ett första steg som togs igår lägger LRF ett bud på samtliga aktier i Mandamus, för att sedan vid en fullföljd affär sälja vidare aktierna till Stena Fastigheter. Budet är på 84 kr inklusive den föreslagna utdelningen om 2 kr per aktie. LRF motiverar budet med att man vill komma ur den låsta ägarsituation som bolaget idag har hamnat i med stor oenighet i styrelsen om hur bolaget ska skötas.För Stena Fastigheters del gäller att bolaget vill öka sin fastighetsvolym och gärna med bostäder.– Vi har under lång tid letat efter möjligheter att öka vårt bostadsbestånd kraftigt. När vi blev erbjudna möjligheten att förvärva Mandamus fann vi det mycket intressant. Det är ett bolag som driver sin förvaltning på ett likartat sätt som vi själva, och deras fastighetsbestånd håller god kvalitet och har en för oss intressant geografisk fokusering. Även om det är vår ambition att ta över hela bolaget och avnotera det så är vi också beredda på en situation där vi tar över som huvudägare med fortsatt notering. Men en förutsättning är då att vi får egen majoritet, säger Stena Fastigheters VD John HelgessonFör att finansiera affären, som har ett totalt budvärde på ca 1,7 miljarder kronor, 1,3 miljarder + LRFs eget innehav, har Stena Fastigheter erhållit lånelöfte från bank. Erforderliga säkerheter finns inom det befintliga fastighetsbestånd som Stena Fastigheter äger. Det sammanslagna Stena Fastigheter – Mandamus kommer att ha fastigheter till ett marknadsvärde om ca 17 miljarder. Fastighetsbeståndet kommer att innehålla ca 2,5 miljoner kvm varav ca 1,7 miljoner kvm utgör bostäder fördelade på ca 24000 lägenheter. Därtill kommer av Mandamus förvaltade och delägda fastigheter med ca 4000 lägenheter. Soliditeten i den nya koncernen beräknas uppgå till ca 25 procent och proformaresultatet efter finansnetto bedöms hamna kring 380-400 mkr.–Vår inriktning på bostäder förstärks genom affären. Det ger oss en trygg cash-flow samtidigt som bolagets resultat ökar, säger John Helgesson.

Fler Nyheter från förstasidan

Colliers: Agnarna skiljs från vetet

Karin Witalis om potentiella risker i olika segment att ha koll på. Spekulativa inslaget. ”Inga jättemarginaler. ”Olika prisförväntningar”.

Unik valkompass: Så ska ditt bolag ”rösta” i valet

Pangea och Downtown Advisors analyserar höstens riksdagsval från ett fastighetsperspektiv.

Elgiganten hyr hela 86.600 kvm hos Catena

Det finns även en en tillbyggnadsoption om 28.300 kvm.

Wallenstam och Ikano i affär om 2 miljarder

Läs om vilka fastigheter som går i vilken riktning.

Europas största kebabkedja till Skärholmen Centrum

Den första till Stockholmsområdet. två fotbollsprofiler finns med bakom satsningen.

Blir ny konsult-vd

Jobbat inom rådgivningsbolaget i 15 år.

20-tal padelhallar stänger

Beslut från stor aktör. Även flera konkurser. ”Kan användas för lager och logistik”

McDonalds stänger mer centralt

Stänger den 29:e centrala restaurangen på sex år.

Bonava köper för 312 miljoner

Byggrätter för 230 bostäder ingår i affären.

Fastator säljer aktier till Pierre Ladow

”Behovet ökar. Produktioner flyttas hem och länder ska bli mer självförsörjande”

Genesta hyr ut 6.000 kvm efter stor Ica som flyttar

Fyller upp efter stor hyresgäst som satsat på eget projekt i närheten.

Krog med takservering till stora kontorssatsningen

En lokal återstår att hyra ut.

Lyfter storhotell med ny skybar och stor restaurang

Hotell med 323 rum i Stockholm. Avtal om 24 år när segdraget område ska få fart.

Satsar en miljard i Solna – utökar inför nya hot

44 procent uthyrt i fastigheten. Börsbolag avyttrar.

Tillbaka till förstasidan