Stena Fastigheter på väg att ta över Mandamus

I en tvåstegsaffär vill Stena Fastigheter ta över Mandamus. I ett första steg som togs igår lägger LRF ett bud på samtliga aktier i Mandamus, för att sedan vid en fullföljd affär sälja vidare aktierna till Stena Fastigheter. Budet är på 84 kr inklusive den föreslagna utdelningen om 2 kr per aktie. LRF motiverar budet med att man vill komma ur den låsta ägarsituation som bolaget idag har hamnat i med stor oenighet i styrelsen om hur bolaget ska skötas.För Stena Fastigheters del gäller att bolaget vill öka sin fastighetsvolym och gärna med bostäder.– Vi har under lång tid letat efter möjligheter att öka vårt bostadsbestånd kraftigt. När vi blev erbjudna möjligheten att förvärva Mandamus fann vi det mycket intressant. Det är ett bolag som driver sin förvaltning på ett likartat sätt som vi själva, och deras fastighetsbestånd håller god kvalitet och har en för oss intressant geografisk fokusering. Även om det är vår ambition att ta över hela bolaget och avnotera det så är vi också beredda på en situation där vi tar över som huvudägare med fortsatt notering. Men en förutsättning är då att vi får egen majoritet, säger Stena Fastigheters VD John HelgessonFör att finansiera affären, som har ett totalt budvärde på ca 1,7 miljarder kronor, 1,3 miljarder + LRFs eget innehav, har Stena Fastigheter erhållit lånelöfte från bank. Erforderliga säkerheter finns inom det befintliga fastighetsbestånd som Stena Fastigheter äger. Det sammanslagna Stena Fastigheter – Mandamus kommer att ha fastigheter till ett marknadsvärde om ca 17 miljarder. Fastighetsbeståndet kommer att innehålla ca 2,5 miljoner kvm varav ca 1,7 miljoner kvm utgör bostäder fördelade på ca 24000 lägenheter. Därtill kommer av Mandamus förvaltade och delägda fastigheter med ca 4000 lägenheter. Soliditeten i den nya koncernen beräknas uppgå till ca 25 procent och proformaresultatet efter finansnetto bedöms hamna kring 380-400 mkr.–Vår inriktning på bostäder förstärks genom affären. Det ger oss en trygg cash-flow samtidigt som bolagets resultat ökar, säger John Helgesson.

Fler Nyheter från förstasidan

Topplista

50 Mäktigaste 2023

För 18:e året har Fastighetsvärlden låtit fastighets- och byggbranschen rösta fram vem som anses Mäktigast. Nya placeringar publiceras dagligen klockan 11.11!

Savills IM säljer logistikportfölj

En total uthyrningsbar area om 93.000 kvm. FV berättar om fastigheterna som ingår – bland annat en av Sveriges största.

Förvärvar tre från SBB

FV listar avyttringarna som summerar till 1,3 miljarder kronor.

Internationell matjätte öppnar i Mall of Scandinavia

Har ytterligare sju restauranger i Sverige på gång under 2023 och 2024.

Cibus rekryterar vd

Nya vd:n har bakgrund hos Vasakronan, Ica Fastigheter och Catella. Berättar för FV om nya jobbet.

Sex gör upp om Mäktigast 2023

Två tidigare toppnamn är borta.

Så blir storförsäljningen

FV berättar om processen.De mest kända fastigheterna Ytan Kommunerna Hela fastighetslistan Buddatumet.

Nybyggd kontorsfastighet byter ägare för 420 miljoner

Fastighet i hett utvecklingsområde. Priset är 56.500 kr/kvm och direktavkastningen bedöms till 5,6 procent.

Namnbytet: Ledningen för nya 42-miljardersbolaget

Läs vad bolaget innehåller, om strategin och ledningsgruppen.

Ingår avtal om högt kontorshus på halvö

46.000 kvm kontor planeras av Alecta och Elof Hansson.

Ikea tar över efter Skanska

Hyreskontrakt om nästan 8.000 kvm kontor.

Miljardsatsning längs E4:an

Resenärer till Arlanda får något nytt att titta på.

Redo köpa från Arnhults M2

Förhandlar om affär med central fastighet om 9.000 kvm.

Tillbaka till förstasidan