Starkaste året sedan 2008

Utländska investerare och sekundärmarknad. Transaktionsvolymen för det andra kvartalet och första halvåret har inte varit så stark sedan 2008. JLL Tenzing ser det som fullt tänkbart att helårsvolymen för 2014 tar ett kliv närmare 2006-2007 års rekordnivåer.

Den totala transaktionsvolymen under det andra kvartalet 2014 uppgick till  37 miljarder kronor enligt JLL Tenzings bedömning, en kraftig ökning jämfört med kvartalet före och under samma period 2013. Flödet av utländskt kapital har sedan föregående kvartal skiftat om från utflöde till inflöde och svenska transaktioner har bibehållit sin dominans. Flertalet större transaktioner av portföljer med spridda bestånd har genomförts vilket bidragit till en fortsatt trend av att merparten av transaktionerna sker utanför de tre storsstadsområdena.

Transaktionsvolymen under det andra kvartalet  uppgick till knappt 37 miljarder kronor enligt JLL Tenzings bedömning, en ökning med 43 procent jämfört med kvartalet före då transaktionsvolymen uppgick till knappt 26 miljarder kronor. Jämfört med samma period 2013 är det en ökning med 19 procent. Under det första halvåret genomfördes transaktioner till ett värde om knappt 63 miljarder, en ökning med 23 procent jämfört med samma period 2013.

Transaktionsvolymen för halvåret har närmat sig 2006–2007 års rekordnivåer, då volymen för första halvåren var över 70 respektive över 80 miljarder kronor. Det första halvåret uppvisar överraskande höga siffror med hänsyn taget till att det andra halvåret historiskt sett brukar vara starkare. Marknadens sentiment har under det andra kvartalet bevisligen varit positiv med flertalet större transaktioner som stängdes inför sommaren i maj och juni månad. Endast under juni månad genomfördes transaktioner för nästan 22 miljarder kronor.

Första kvartalet 2014 var det ett nettoutflöde av utländsk kapital medan under det andra kvartalet har det skiftat om till ett nettoinflöde av utländskt kapital till Sverige om 2 miljarder kronor. De flesta transaktioner har skett mellan svenska aktörer vilka utgör 70 procent av den totala transaktionsvolymen. Detta vittnar om att det är en fortsatt svensk dominans på marknaden med utländska aktörer som har svårt att konkurrera om objekten, konstaterar JLL Tenzing.

För det andra kvartalet är det en fortsatt trend med en stor andel av transaktionsvolymen utanför de tre storstadsområdena. Flera stora portföljtransaktioner med spridda bestånd har bidragit till att ”Övriga Sverige” står för merparten av den totala transaktionsvolymen. Stockholms andel var något mindre än vanligt med 35 procent, samtidigt som Göteborg hade en något större andel än normalt med 13 procent av affärerna och Malmö hade i sammanhanget en försumbar volym.

Största fastighetsaffärerna
Kvartalets största affär var Steen & Strøms avyttring av en portfölj med fem köpcentrum för 3,25 miljarder kronor till Olav Thon Gruppen som gjorde ett rejält intåg på den svenska marknaden. Köpcentrumen har en uthyrbar area om 123.000 kvm och finns i Norrköping, Sollentuna, Trollhättan, Karlstad och Hyllinge (läs mer här). Kvartalets näst största affär var en portfölj med 14 hotellfastigheter som Pandox sålde till Balder för 2,2 miljarder kronor. Affären omfattar 127.000 kvm och sammanlagt innehåller hotellen 2 400 rum. Över 40 procent av fastighetsvärdet finns i Stockholmsregionen (läs mer här). En ytterligare stor hotelltransaktion var Swedavias försäljning av Clarion Hotel Arlanda till SPP Fastigheter för 1,1 miljarder kronor. Hotellet innehåller 414 rum och omfattar 21.886 kvm (läs mer här).

Den största affären som skedde i Stockholm var Campus Konradsberg på Kungsholmen som såldes av Akademiska Hus till SISAB för lite drygt 2 miljarder kronor och omfattade cirka 50.000 kvm utbildningslokaler (läs mer här). En ytterligare stor transaktion i Stockholm på Kungsholmen, kvartalets största kontorstransaktion, var Skanska som avyttrade en del av Entré Lindhagen till Invesco Real Estate för 1 miljard kronor. Fastigheten är uppdelad i två kontorsfastigheter och den som såldes var 20 500 kvm.

I Göteborg var den största transaktionen Gårda 13:6 som såldes av AMF Fastigheter till Niam för 950 miljoner kronor och omfattade 37.000 kvm. Utöver Steen & Strøms stora portfölj så har det endast varit transaktioner under en halv miljard kronor på detaljhandelssidan. Den största har varit Kållered Köpstad i Mölndal som såldes för 400 miljoner kronor av Henderson Global Investors till Ikano och omfattade 34.000 kvm.

På bostadssidan har det varit relativt många transaktioner med lägre volymer jämfört med tidigare, endast en transaktion översteg en halv miljard kronor. ICA-förbundet och Möller & Partners sålde sex bostadsfastigheter om 66.000 kvm med 867 lägenheter i Halmstad till Willhem för 545 miljoner kronor.

Ökat intresse
Det har sedan finanskrisens utbrott inte varit en så hög aktivitet under det första halvåret på transaktionsmarknaden som under 2014. Finansieringsmarknaden har blivit än mer gynnsam och riskaptiten är hög då efterfrågan har vuxit sig stark. Vår bedömning är att det fortfarande finns ett uppdämt investeringsbehov bland svenska såväl som utländska investerare. JLL Tenzings tidigare prognos att 2014 års volym kommer hamna inom samma härad eller något högre än föregående år står sig därmed fast. JLL Tenzing ser det som fullt tänkbart att volymen för detta år tar ett kliv mot 2006-2007 års nivåer.

Fastighetsvärlden Idag 2014-07-31

Fler Nyheter från förstasidan

Börsdebutanten Stenhus förvärvar för 175 mkr

Förvärvar tre fastigheter om totalt 40.000 kvm.

SBB:s sex nya lockelser i budkriget mot Castellum

Dragkampen om ”norska Vasakronan” fortsätter. Samtidigt öppnar Entras styrelse för att åter granska SBB:s bud.

Topplista

15 största ägarna av samhällsfastigheter

Från att tidigare ha varit en strikt offentlig angelägenhet är ägandet av samhällsfastigheter i dag betydligt mer diversifierat. FV listar de 15 största.

Ilija Batljan besviken – men fortfarande hoppfull

Näringsministern kommenterar affären.

Kontringen: Castellum med bud på 50-miljardersbolag

Kontrar på SBB:s tidigare bud – och höjer sitt eget. Har redan gjort klart med köp från näst största ägaren. Läs mer om budet och bolaget man jagar.

Fastigheter åter heta på börsen

Efter kaos och djupdykning i mars har sektorn gått plus 50%.

Serneke avslöjade partner för Karlatornet – stoppades

Ola Serneke svarade på frågor på en studentmässa. Följden blev att aktien handelsstoppades.

Så vill utmanaren Obos bli etta – tempot dubblas

Daniel Kjørberg Siraj och Sofia Ljungdahl berättar om det norska bolagets planer i Sverige.

FV-gallup: Hela 80 procent vill jobba mer hemifrån

”Ett gravt underbetyg”.

Säljer hög vakans till Blackstone för 610 miljoner

Avyttrar i fyra städer. Storköparen fortsätter investera.

Investerare letar pärlor i simbassänger

Flera bolag intresserade när nya badhus ska byggas.

Han blir ny vd för Bonava

Värvas från byggbranschen. Läs nya vd:ns kommentarer.

”Foppa” har sålt vackra Handelsbankshuset

Den tidigare hockeystjärnan har avyttrat centralt belägen fastighet.

Uppgift: Två svenska bolag i huggsexa med SBB

Kamp om 50-miljardersbolaget. Flera svenska bolag kan vara inblandade. Läs kommentarer från vd:arna.

Tillbaka till förstasidan